×
1 Velg EITC/EITCA-sertifikater
2 Lær og ta online eksamener
3 Få IT-kunnskapene dine sertifisert

Bekreft dine IT-ferdigheter og -kompetanser under det europeiske rammeverket for IT-sertifisering fra hvor som helst i verden, helt online.

EITCA Academy

Standard for attestering av digitale ferdigheter fra European IT Certification Institute som har som mål å støtte utviklingen av det digitale samfunnet

FORGÅ DIN DETALJER?

OPPRETT EN KONTO

VELKOMMEN TIL EITCA ACADEMY, ET PAN-EUROPEISK IT-SERTIFISERINGSRAMME FOR DINE DIGITALE FERDIGHETER FORMELL ATTESTERING PÅ NETT

EITCA Academy grupperer relevante europeiske IT-sertifikater (EITC) i utvalgte digitale ferdighetsspesialiseringer (starter med 150 timers referanseinnhold). EITC-sertifikater (hver på 15 timers referanseinnhold) kan også nås direkte.

BRUK 80 % EITCA ACADEMY DSJC SUBSIDIET TIL 16/7/2024 – SUBSIDET DITT ER NÅ SØKT – DU KAN GÅ VIDERE

Tilskuddet fraskriver 80 % avgifter for EITCA Academy-sertifiseringsprogrammer ved påmelding innen 16/7/2024. Tilskuddet ditt er nå aktivert. Du kan sende subsidiekoden til e-posten din for å bruke den senere eller på en annen enhet.

EITCA/ER INFORMASJONSIKKERHETSAKADEMI

European Information Technologies Certification Academy

Den europeiske IT-sertifiseringen for informasjonssikkerhetseksperter.

Fullt online og internasjonalt tilgjengelig European IT Security Certification Academy fra Brussel EU, styrt av European Information Technologies Certification Institute - en standard for å attestere digitale ferdigheter for cybersikkerhet.

Hovedoppgaven til EITCA Academy er å spre den EU-baserte, internasjonalt anerkjente, formelle kompetansesertifiseringsstandarden over hele verden, som lett kan nås på nettet for å støtte det europeiske og globale informasjonssamfunnet og bygge bro over gapet mellom digitale ferdigheter.

Standarden er basert på det omfattende EITCA/IS Academy-programmet inkludert 12 relevante individuelle EITC-sertifikater. EITCA Academy-påmeldingsavgiftene dekker hele kostnaden for alle inkluderte EITC-programmer, og gir deltakerne alle tilsvarende EITCA Academy-konstituerende EITC-sertifikater, sammen med et relevant EITCA Academy-sertifikat. Programmet implementeres online.EITCA/IS Academy-avgiften er € 1100, men på grunn av EITCI-tilskuddet kan denne avgiften reduseres med 80% (dvs. fra € 1100 til € 220) for alle deltakerne (uavhengig av bostedsland og nasjonalitet) til støtte for EU-kommisjonen Digital Skills and Jobs Coalition.

EITCA/IS Academy-avgiften inkluderer sertifisering, utvalgt referansemateriell og didaktisk rådgivning.

Hvordan fungerer deti 3 enkle trinn

(etter at du har valgt EITCA Academy eller et valgt utvalg av EITC-sertifikater ut av hele EITCA/EITC-katalogen)

Lær og øve

Følg online referert videomateriale som forbereder deg til eksamen. Det er ingen faste klasser, du studerer på timeplanen din. Ingen tidsbegrensninger. Ekspert konsulenttjenester på nett.

Bli EITCA-sertifisert

Etter å ha forberedt deg tar du fullstendig online EITC-eksamener. Etter å ha bestått alle EITC-eksamener får du EITCA Academy Certificate. Ubegrenset gjentak uten ytterligere avgifter.

Start din karriere

EITCA/IS Academy Certification med sine 12 europeiske IT-sertifikater (EITC) vil formelt bekrefte din ekspertise innen cybersikkerhet. Sertifiser dine faglige ferdigheter.

Lær og øv på nettet

Følg online referert videomateriale som forbereder deg til eksamen. Det er ingen faste klasser, du studerer på timeplanen din. Ingen tidsbegrensninger. Ekspertrådgivning inkludert.

 • EITCA Academy grupperer EITC-programmer
 • Hvert EITC-program er ca. 15 timer lang
 • Hvert EITC-program definerer et omfang av online EITC-eksamen med ubegrensede omtak
 • Få tilgang til EITCA Academy-plattformen med didaktiske materialer og konsulentfirmaer uten tidsbegrensning 24/7
 • Du får også tilgang til nødvendig programvare

Bli EITCA-sertifisert

Etter å ha forberedt deg, tar du online EITC-eksamener (med ubegrenset eksamen på nytt uten ekstra avgifter), og du får utstedt EITCA-sertifisering og 12 EITC-sertifikater.

 • EITCA/IS IT Security Academy-sertifikat som attesterer din ekspertise på nettsikkerhet
 • Detaljert EITCA/IS diplomtillegg
 • 12 konstituerende EITC-sertifikater i IS
 • Alle dokumenter utstedt og bekreftet i Brussel etter en fullstendig online prosedyre
 • Alle dokumenter utstedt i digital digital form med e-valideringstjenester

Start din karriere

EITCA Academy-sertifikatet med et supplement og dets EITC-sertifikater bekrefter din ekspertise.

 • Inkluder det og vis på CVen din
 • Presentér den for din entreprenør eller arbeidsgiver
 • Bevis din profesjonelle avansement
 • Vis aktiviteten din i internasjonal utdanning og selvutvikling
 • Finn ønsket stilling, få forfremmelse eller finn nye kontrakter
 • Bli med i EITCI Cloud-samfunnet

EITCA/ER INFORMASJONSIKKERHETSAKADEMI
Kryptografi - Nettverkssikkerhet - Pentesting

 • Profesjonelt europeisk cybersikkerhetssertifiseringsprogram implementert eksternt online med utvalgt referansemateriale av høyeste kvalitet som dekker læreplanen i en trinnvis didaktisk prosess
 • Omfattende program inkludert 12 EITC-sertifiseringer (ca. 180 timer) med tilgang til programvare, ekspertkonsultasjoner, ubegrenset gjentakelse av eksamener uten ekstra avgifter, som skal fullføres selv om 1 måned, men uten noen tidsbegrensninger
 • Eksamens- og sertifiseringsprosedyrer implementert fullstendig online med EITCA IT-sikkerhetssertifikater utstedt i Brussel i en gyldig digital form med permanent tilgang til sertifiseringspensum og nettbaserte plattformer
 • Fullstendig selvstendig program som dekker grunnlag, også egnet for nybegynnere (ikke behov for tidligere erfaring med Cybersecurity), raskt med fokus på praktiske aspekter ved IT-sikkerhet for formelt å attestere faglige ferdigheter på dette feltet

Alle de følgende EITC-sertifiseringsprogrammene er inkludert i EITCA/IS Information Security Academy

Merk at du kan kjøpe hver EITC-sertifisering hver for seg, men i EITCA/IS Academy får du tilgang til alle ovenfor

Når du melder deg på EITCA/IS Academy sparer det deg € 220 fra € 1320-verdien av de 12 europeiske IT-sertifiseringsprogrammene. Du vil også bli utstedt med EITCA/IS-sertifikatet i tillegg til alle dets EITC-sertifikater.Deltar i EITCA/IS Information Security Academy med 80% EITCI Digital Skills and Jobs Coalition Subsidy reduserer avgiften til kun € 220 i stedet for € 1100 vanlig avgift. Når du melder deg på EITCA/IS Academy uten EITCI DSJC-støtte, sparer det deg fortsatt € 220 fra € 1320-verdien av de 12 europeiske IT-sertifiseringsprogrammene.

europeiske retningslinjer

Fullstendig online implementering av European Information Technologies Certification Institute sine retningslinjer i cybersikkerhet faglige ferdigheter og kompetanse attestering

Egenlæring i egen tempo

Du kan fullføre hele EITCA/IS Academy så raskt som på en enkelt måned

Anerkjent standard

Over 100 000 EITC/EITCA-sertifikater utstedt over hele verden med internasjonale institusjoner som anerkjenner standarden

Tilgang til programvaren

For å lære og forberede deg godt til de eksterne EITC-undersøkelsene kan du bruke en leverandørprøvetilgang til relevant programvare (f.eks. nettverksservere, pentestingverktøy)

STUDIEINFORMASJON SIKKERHET I BRUSSEL FULLT ON-LINE OG FÅ EU-SERTIFISERT REMOTELT

Du er kvalifisert for 80 % EITCI-tilskudd (begrensninger gjelder for antall støttede plasser for EITCA/IS Academy)

ØVSTE GRUNN TIL Å delta i EITCA/ER AKADEMI

Nedenfor kan du finne en oppsummering av fordelene ved å delta i EITCA/IS Academy som du kan vurdere.

GODKJENT DETS SERTIFIKASJON

Europeisk IT-sertifisering utstedt i Brussel er en kompetanseattestasjonsstandard som er utviklet og spredt siden 2008

OPP TIL DATOKURRIKULUM

Læreplan med avansementnivåer fra nybegynnere til fagpersoner som er mulig å fullføre selv om 1 måned

FLEKSIBEL DISTANT LÆRING

Full online sertifiseringsprosedyre med online konsultasjoner og eksterne undersøkelser - studere hvor som helst når som helst

OMFATTENDE FERDIGHETER

EITCA Academy Certificate med tillegget og alle relevante EITC-sertifikater utstedt i Brussel for å bekrefte ferdighetene dine

PRAKSIS MED PROGRAMVARE

Overlevering innen relevant programvare med prøvetilgang som en del av forberedelsene til praktiske elementer i sertifiseringsprosedyren

30 DAGER REFUSJON80% EITCI SUBSIDI

Full refusjon gjelder for deltakerne i en 30-dagers refusjonsperiode som utvider EUs forbrukerrettighetsdirektiv, i henhold til vilkår og betingelser.Gjelder alle deltakere som reduserer EITCA Academy-avgiftene med 80% til € 220 i EITCI-støtte som støtter Europakommisjonens koalisjon for digitale ferdigheter og jobber

UTDANNING AV MORGEN, I DAG

Fjerneksamen og nettbasert sertifisering gir deg frihet til å få tilgang til det europeiske IT-sertifiseringsrammeverket hvor som helst og når som helst for en brøkdel av kostnadene forbundet med stasjonære ferdighetsattestprogrammer. Online sertifisering av digital kompetanse er ikke bare fordelaktig når det gjelder tilgjengelighet, men er også en del av utviklingen av det globale informasjonssamfunnet. Det er fremtiden for digital ferdighetsattest.

EITCI-instituttet
EITCA Academy utgjør en serie med lokalt relaterte EITC-sertifiseringsprogrammer, som kan fullføres separat, som på egen hånd tilsvarer standarder for profesjonell IT-kompetanse på industrinivå. Både EITCA- og EITC-sertifiseringer utgjør en viktig bekreftelse på innehaverens relevante IT-ekspertise og ferdigheter, og styrker enkeltpersoner over hele verden ved å sertifisere deres kompetanse og støtte deres karrierer. Den europeiske IT-sertifiseringsstandarden utviklet av EITCI Institute siden 2008 har som mål å støtte digital kompetanse, formidle profesjonell IT-kompetanse innen livslang læring og motvirke digital eksklusjon ved å støtte mennesker som lever med funksjonshemminger, samt personer med lav sosioøkonomisk status og pre- ungdom på videregående skole. Dette er i samsvar med retningslinjene for Digital Agenda for Europe-politikken som er angitt i pilaren for å fremme digital kompetanse, ferdigheter og inkludering.

Sammenligning av EITCA/IS Information Security Academy og enkelt EITC -sertifikater

 • Enkelt EITC-sertifikat
 •  110.00
 • Enkelt valgt EITC-sertifikat
 • 15 timer (kan fullføres om to dager)
 • Læring og eksamener:
  Online, på timeplanen din
 • Konsultasjoner:
  Ubegrenset, online
 • Eksamen tar på nytt:
  Ubegrenset, gratis
 • Tilgang:
  Øyeblikkelig med alle nødvendige programvareprøver
 • Ingen EITCI-tilskudd, ingen tidsbegrensning
 • Engangsavgift for valgte EITC-sertifisering (er)
 • 30 dager full pengene tilbake garanti

EITC/IS/CCTF
GRUNNLEGGENDE KOMPLEKSITET TEORI

EUROPEISK IT-SERTIFIKASJON HELT ON-LINE

INKLUDERT I EITCA/ER INFORMASJONSIKKERHETSAKADEMI

EITC/IS/CCF
KLASSISK KRYPTOGRAFI GRUNNLEGGENDE

EUROPEISK IT-SERTIFIKASJON HELT ON-LINE

INKLUDERT I EITCA/ER INFORMASJONSIKKERHETSAKADEMI

EITC/IS/ACC
AVANSERT KLASSISK KRYPTOGRAFI

EUROPEISK IT-SERTIFIKASJON HELT ON-LINE

INKLUDERT I EITCA/ER INFORMASJONSIKKERHETSAKADEMI

EITC/QI/QIF
GRUNNLEGGENDE KVANTINFORMASJON

EUROPEISK IT-SERTIFIKASJON HELT ON-LINE

INKLUDERT I EITCA/ER INFORMASJONSIKKERHETSAKADEMI

EITC/IS/QCF
GRUNNLEGGENDE KVANTEKRYPTOGRAFI

EUROPEISK IT-SERTIFIKASJON HELT ON-LINE

INKLUDERT I EITCA/ER INFORMASJONSIKKERHETSAKADEMI

EITC/IS/CNF
GRUNDLAG FOR DATANETTVERK

EUROPEISK IT-SERTIFIKASJON HELT ON-LINE

INKLUDERT I EITCA/ER INFORMASJONSIKKERHETSAKADEMI

EITC/IS/CSSF
DATASYSTEMS SIKKERHET GRUNNLEGGENDE

EUROPEISK IT-SERTIFIKASJON HELT ON-LINE

INKLUDERT I EITCA/ER INFORMASJONSIKKERHETSAKADEMI

EITC/IS/ACSS
AVANSERT DATASYSTEMSIKKERHET

EUROPEISK IT-SERTIFIKASJON HELT ON-LINE

INKLUDERT I EITCA/ER INFORMASJONSIKKERHETSAKADEMI

EITC/IS/WSA
WINDOWS SERVER ADMINISTRERING

EUROPEISK IT-SERTIFIKASJON HELT ON-LINE

INKLUDERT I EITCA/ER INFORMASJONSIKKERHETSAKADEMI

EITC/IS/LSA
LINUX-SYSTEMADMINISTRERING

EUROPEISK IT-SERTIFIKASJON HELT ON-LINE

INKLUDERT I EITCA/ER INFORMASJONSIKKERHETSAKADEMI

EITC/IS/WASF
NETTAPPLIKASJONER SIKKERHET GRUNNLEGGENDE

EUROPEISK IT-SERTIFIKASJON HELT ON-LINE

INKLUDERT I EITCA/ER INFORMASJONSIKKERHETSAKADEMI

EITC/IS/WAPT
NETTAPPLIKASJONER PENETRASJONSTESTING

EUROPEISK IT-SERTIFIKASJON HELT ON-LINE

INKLUDERT I EITCA/ER INFORMASJONSIKKERHETSAKADEMI

FORRIGE
NESTE

EITCA/IS ACADEMY DELTAKERENS MENINGER

"Profesjonelle sertifiseringsprogrammer innen IT-sikkerhet er vanligvis leverandøravhengige. EITCA/IS er det ikke og vitner om relevante ferdigheter utover bestemte teknologileverandører."

LAWRENCE

ROMA, ITALIA
"Praktiske ferdigheter i kvantekryptografi i et sertifiseringsprogram ingen andre steder å finne. Takk!"

CHLOE

DUBLIN, IRLAND

PETER

HAMBURG, TYSKLAND
"Avansert cybersikkerhetssertifiseringsprogram. Svært omfattende kompetansedekning. Anbefales på det sterkeste."

European IT Certification Academy er et omfattende ekspertise attestering rammeverk som viser evner i faglige utfordringer og fremme digitale karrierer.

Med EITCA Academy får du tilgang til flere europeiske IT-sertifiseringsprogrammer gruppert for å gi kompetansesett for din ekspertise.

EITCA ACADEMY OG EITC-SERTIFISERINGSPROGRAMMER KORT STATISTIKK

1000 +

SERTIFISERING LÆREPLANER REFERANSEPROGRAM-TIMER

100 +

EITC OG EITCA ACADEMY SERTIFIKASJONER TILGJENGELIG

1 000 000+

SERTIFIKATER UTSTEDT VERDENSVIDT TIL BORGERNE I 40+ LAND

50 000 000+

PERSONTIMER FOR ALLE VALIDERING AV ALLE ONLINE DIGITALE FERDIGHETER

50 000 +

SAMFUNNSMEDLEMMER FRA BÅDE EU OG UTLAND

SEND EITCI SUBSIDY KODE TIL E-POSTEN

EITCI DSJC-subsidiekode fraskriver seg 80 % av avgiftene for EITCA Academy-sertifiseringer innenfor et begrenset antall plasser. Tilskuddskoden har blitt brukt på økten din automatisk, og du kan fortsette med din valgte EITCA Academy-sertifiseringsbestilling. Men hvis du foretrekker å ikke miste koden og lagre den for senere bruk (før fristen) kan du sende den til din e-postadresse. Vær oppmerksom på at EITCI DSJC-tilskuddet kun er gyldig innenfor sin kvalifikasjonsperiode, dvs. til slutten av 16/7/2024. De EITCI DSJC-subsidierte stedene for EITCA Academy-sertifiseringsprogrammer gjelder for alle deltakere over hele verden. Lær mer på EITCI DSJC løfte.

  TOPP
  Chat med support
  Chat med support
  Spørsmål, tvil, problemer? Vi er her for å hjelpe deg!
  Kobler til...
  Har du noen spørsmål?
  Har du noen spørsmål?
  :
  :
  :
  Har du noen spørsmål?
  :
  :
  Chatøkten er avsluttet. Takk skal du ha!
  Vennligst ranger støtten du har mottatt.
  Flink dårlig