×
1 Velg EITC/EITCA-sertifikat
2 Få tilgang til e-læring og e-testing
3 Bli EU-sertifisert i løpet av dager!

Bekreft dine IT-kompetanser innenfor den europeiske IT-sertifiseringen (EITC/EITCA) -rammen fra hvor som helst i verden helt på nettet!

EITCA Academy

Attestasjonsstandard for digitale ferdigheter av European IT Certification Institute som tar sikte på å støtte utviklingen av Digital Society

FORGÅ DIN DETALJER?

OPPRETT EN KONTO

A moderne, nyskapende og effektiv offentlig administrasjon er viktig for videre vekst av EU. Om det vil være slik, avhenger også av deg og din e-forvaltningskompetanse.

GODKJENNELIGHET FOR DET 80% EITCI DSJC DETTE TILBUDET 31/7/2021
FOR Å FÅ TILTAKET SEND KODEN TIL DIN E-POSTINBOKS

Koden muliggjør 80% rabatt for enhver EITCA Academy-sertifisering som er gyldig til slutten av 31/7/2021. Subsidiserte plasser er begrenset. Du kan bestille stedet ditt i 24 timer ved å sende koden til din e-post.

EITCA/EG E-GOVERNMENT ACADEMY

European Information Technologies Certification Academy

eCompetencies Framework for interoperating eAdministration.

EITCA/EG Academy er et sertifiseringsprogram rettet mot offentlig administrasjon som tar sikte på å bygge bro over gapet i spredning av IT-ferdigheter på alle nivåer i EUs offentlige tjenester/styring.

EITCA/EG Academy fokuserer på IT-domenene som er mest relevante for driften av den offentlige administrasjonen. Dette er hovedsakelig kontor- og styringsprogramvare, nettverksfundament, formelle og praktiske aspekter ved informasjonssikkerhet og de europeiske e-forvaltningsprogrammene.

 

I en jakten på en EU-standard for sertifisering av offentlig administrasjon IT-kompetanse, anses mangler ved IT-baserte prosesser i offentlige områder i medlemslandene å være redusert til fordel for EU-borgere, noe som øker tilgjengeligheten og effektiviteten til offentlige tjenester.

Bare moderne, nyskapende og effektiv offentlig administrasjon er i stand til å frigjøre ytterligere vekstpotensialet i EU, og disse egenskapene er betinget av IT-kompetanse.

Hvordan det fungereri 3 enkle trinn

(etter at du har valgt EITCA Academy eller et valgt utvalg av EITC-sertifikater ut av hele EITCA/EITC-katalogen)

Lær og øve

Følg online læreplan for å forberede deg til eksamenene. Det er ingen timer, du lærer og øver når du kan.

Bli EITCA-sertifisert

Etter å ha forberedt deg, tar du helt EITC-eksamener. Etter å ha bestått alt får du EITCA Academy Certificate.

Start din karriere

EU utstedte EITCA Academy Certificate med detaljerte tillegg er en formell attest for dine kompetanser.

Lær og øve på nettet

Følg åpent tilgangsmateriell online som forbereder deg til eksamenene. Det er ingen timer, du studerer når du kan.

 • EITCA Academy grupperer EITC-programmer
 • Hvert EITC-program er 15 timer stort
 • Hvert EITC-program definerer omfanget av en relevant online eksamen
 • Du bruker EITCA Academy e-læringsplattform med 24/7 tilgang til åpent materiale og didaktikk
 • Du får også tilgang til nødvendig programvare

Bli EITCA-sertifisert

Etter å ha forberedt deg, tar du helt EITC-eksamener. Etter å ha bestått alt får du EITCA Academy Certificate.

 • Du får ditt personlige EITCA/EG Computer Graphics Academy Certificate
 • Detaljert EITCA/EG diplomtilskudd
 • I tillegg 7 relevante EITC-sertifikater
 • Alle dokumenter utstedt og bekreftet i Brussel, sendes til deg internasjonalt
 • Alle dokumenter er også utstedt i permament elektronisk form med e-verifisering

Start din karriere

EITCA Academy Certificate med et tillegg og alle substituente EITC-sertifikater attesterer vel ferdighetene dine.

 • Inkluder det og vis på CVen din
 • Presentér den for din entreprenør eller arbeidsgiver
 • Bevis din profesjonelle avansement
 • Vis aktiviteten din i internasjonal utdanning og selvutvikling
 • Finn ønsket stilling, få forfremmelse eller finn nye kontrakter
 • Bli med i EITCI Cloud-samfunnet

EITCA/EG E-GOVERNMENT ACADEMY
EUs offentlige administrasjons IT Skills Framework

 • Interaktiv informasjonssikkerhet forelesninger, øvelser og laboratorier fjernt via internett (med nødvendig gratis prøveversjon programvare)
 • Omfattende program inkludert 7 EITC-kurs (105 timer) med tilgang til programvare og didaktisk konsultasjoner, som skal fullføres om en måned
 • Undersøkelses- og sertifiseringsprosedyrer helt fjernt via Internett med EU EITCA e-forvaltningssertifikater utstedt i Brussel i papir og e-skjema
 • Adaptivt vanskelighetsnivå som passer for avanserte og nybegynnere brukere av digitale teknologier med liten eller ingen tidligere ferdigheter innen IT

Kvaliteten på offentlig administrasjon er en av nøkkelfaktorene for den samlede EUs konkurranseevne. Offentlig administrasjon gjenspeiler institusjonelle grunnlag for hvordan medlemslandene styres, mens kvaliteten på styring og offentlig forvaltning særlig bestemmer resultatene av all offentlig politikk og tjenester. Offentlig administrasjon adresserer samfunnets behov og rammer dets funksjon gjennom organisasjonsstrukturer, prosesser, roller, politikk og programmer, forme økonomisk velstand, sosial samhold og bærekraftig vekst. Den definerer kvalitet og tilgjengelighet av offentlige tjenester og former miljø for skaper av offentlig verdi. Moderne, nytenkende og effektiv offentlig administrasjon er dermed viktig for å opprettholde kriseoppgangen og frigjøre ytterligere vekstpotensial i EU.

Det er selvsagt at kvalitet, effektivitet og innovasjon i offentlige forvaltningsprosesser og institusjoner er betinget av kvalifikasjoner fra ansatte i offentlig sektor som er ansvarlige for relevante offentlige tjenester og styringsområder. Sammen med akselerert digitalisering av alle slags profesjonelle aktiviteter, er en ekstraordinær rolle knyttet til informasjonsteknologikvalifikasjoner. Rollen til IT i veksten av privat sektor kan ikke undervurderes, og en lignende omfattende adopsjon av stadig smartere IT-prosesser foregår i offentlig sektor, som ikke kan halte etter det økonomiske miljøet det selv forholder seg til. Dette er godt uttalt i konklusjonene fra EU-kommisjonens undersøkelse av "Quality of public administration" november 2016, og erkjenner at et reelt skifte mot e-forvaltning er avhengig av personalets IT-ferdigheter og kompetansekvalitet på alle nivåer i offentlige forvaltningsstrukturer.

European Information Technologies Certification Academy for public administration er et dedikert program som tar sikte på å bygge bro mellom spredningen av IT-ferdigheter på alle nivåer av offentlige tjenester og styring. EITCA/EG-standarden er utformet for å gi et felles EU-rammeverk for kvalitet i utvikling og opprettholdelse av de nødvendige og oppdaterte kvalifikasjonene til offentlig administrasjonspersonell. På grunn av denne vanlige standarden for sertifisering og attestering av IT-kompetanse, anses mangler ved IT-baserte prosesser i offentlige sektorer i medlemslandene være redusert til fordel for EU-borgerne, noe som støtter en økning av tilgjengeligheten, effektiviteten og kvaliteten i offentlige tjenester. EITCA/EG-programmet for offentlig administrasjon opprettholdes av European Information Technologies Certification Institute og implementerer den digitale agendaen for Europa, og danner en av de syv pilarene i Europa 2020-strategien.

eitca-eg-1024x721European Information Technologies Certification Academy for public administration er et dedikert program som tar sikte på å bygge bro mellom spredningen av IT-ferdigheter på alle nivåer av offentlige tjenester og styring i EU. EITCA/EG eGo Government Information Technologies-sertifiseringsstandarden er designet for å gi et felles EU-rammeverk for kvalitet i utvikling og opprettholdelse av de nødvendige og oppdaterte kvalifikasjonene til offentlig administrasjon. På grunn av denne vanlige standarden for sertifisering og attestering av IT-kompetanse, anses mangler ved IT-baserte prosesser i offentlige sektorer i medlemslandene være redusert til fordel for EU-borgerne, noe som støtter en økning av tilgjengeligheten, effektiviteten og kvaliteten i offentlige tjenester. EITCA/EG-programmet for offentlig administrasjon opprettholdes av European Information Technologies Certification Institute og implementerer den digitale agendaen for Europa, og danner en av de syv pilarene i Europa 2020-strategien.

Kvaliteten på offentlig administrasjon er en av nøkkelfaktorene for den samlede EUs konkurranseevne. Offentlig administrasjon gjenspeiler de institusjonelle grunnlagene for hvordan medlemslandene drives, mens kvaliteten på styring og offentlig forvaltning særlig bestemmer resultatene av all offentlig politikk og tjenester. Offentlig administrasjon adresserer samfunnets behov og rammer dets funksjon gjennom organisasjonsstrukturer, prosesser, roller, politikk og programmer, forme økonomisk velstand, sosial samhold og bærekraftig vekst. Den definerer kvalitet og tilgjengelighet av offentlige tjenester og former miljø for skaper av offentlig verdi. Moderne, nytenkende og effektiv offentlig administrasjon er dermed viktig for å opprettholde kriseutvinning og frigjøre ytterligere vekstpotensial i EU. Det er en selvfølge at kvaliteten, effektiviteten og innovasjonen innen offentlige administrasjonsprosesser og institusjoner er betinget av kvalifikasjoner fra offentlig ansatte som er ansvarlige for relevante områder av offentlige tjenester og styring. Sammen med akselerert digitalisering av alle slags profesjonelle aktiviteter, er en ekstraordinær rolle forbundet med informasjonsteknologikvalifikasjoner. Rollen til IT i veksten i privat sektor kan ikke undervurderes, og en lignende bredt anvendelse av stadig smartere IT-prosesser foregår i offentlig sektor, som ikke kan henge etter det økonomimiljøet det selv forutsetter. Dette er godt uttalt i konklusjonene fra EU-kommisjonens undersøkelse "Quality of public administration" fra november 2016, og erkjenner at et reelt skifte mot e-forvaltning avhenger av IT-ferdigheter og kompetansekvalitet for ansatte på alle nivåer av offentlige administrasjonsstrukturer. Innhenting av EITCA/EG Academy-sertifikat er assosiert med å tilegne seg kunnskap og bestå slutteksamen innen alle de 7 enkelt EITC-kursene som utgjør akademiet (også tilgjengelig separat som enkelt EITC-sertifiseringer). Flere detaljer finner du på FAQ-sider.

EITCA/EG eGovernment Academy-programmet inkluderer 7 enkelt EITC-kurs (European Information Technologies Certification kurs) med til sammen 105 timer didaktisk innhold (15 timer for hvert EITC-kurs).
Listen over EITC-sertifiseringskurs som inngår i det komplette EITCA/EG eGovernment Academy-programmet, i samsvar med spesifikasjonene til European Information Technologies Certification Institute EITCI, presenteres nedenfor. Du kan klikke på et respektive EITC-sertifiseringskurs for å vise det detaljerte programmet.

De enkelte EITC-kursene kan også kjøpes separat, uten behov for å kjøpe et komplett akademi, men i dette tilfellet gjelder ingen EU-støtte.

EITCA/EG eGovernment Academy er et videregående opplærings- og sertifiseringsprogram med omfattende didaktisk innhold, som tilsvarer internasjonale forskerutdanninger kombinert med toppmoderne opplæring i gjeldende standarder for elektroniske administrasjonsprogrammer og interoperabilitetsstandarder i EU. Innholdet i EITCA Academy-sertifiseringsprogrammet er spesifisert og standardisert av European Information Technologies Certification Institute EITCI i Brussel. Dette programmet oppdateres suksessivt på grunn av IT-fremgang i samsvar med retningslinjene til EITCI Institute og er underlagt periodiske akkrediteringer.

Personlig sertifisering som deltakeren oppnår etter å ha fullført EITCA/EG Academy, består av EITCA/EG eGovernment Academy-sertifikat og 7 spesifikke EITC/EG-sertifikater. Prøver av alle disse sertifikatene er presentert nedenfor:

eitca-eg-1024x721EITC-BI-MSO13-AAH08101234-Suppl EITC-BI-OO-AAH08101234-Suppl EITC-CN-CNF-AAH08101234-suppl EITC-EG-IEEGP-AAH08101234-Suppl EITC-IS-fais-AAH08101234-Suppl EITC-IS-IMCM-AAH08101234-Suppl EITC-IS-PAIS-AAH08101234-Suppl

Både EITCA- og EITC-sertifikatene inneholder deltakerens navn, sertifiseringsprogramnavn, utstedelsesdato og den unike sertifiserings-ID-en. EITC-sertifikatene presenterer i tillegg en detaljert beskrivelse av programinnholdet sammen med et resultatpoengresultat og QR-kodebasert automatisk online validering av sertifikatet. QR-kodesystemet muliggjør enkel maskingjenkjenning og automatisering av sertifikatvalidering, men manuell validering av ekthet og sertifiseringsdetaljer er også mulig ved å oppgi sertifiserings-ID og innehaverens etternavn på EITCI-valideringstjenesten. På EITCI-valideringstjenesten lagres alle personlige sertifiseringer, og hvis du mister den fysiske sertifiseringen, kan du bestille flere problemer derfra. Det er også en mulighet for å laste ned personlige sertifiseringer i PDF-format. EITCA-sertifikatet er i tillegg ledsaget av sertifiseringstillegget som beskriver hele programinnholdet til EITCA Academy (presenterer alle disse dataene i en felles form sammen med de kvantifiserte prosentandelen resultater) Alle sertifikatene er akkreditert av det utstedende European Information Technologies Certification Institute EITCI.

Både læringsprosessen og eksamensprosedyrer innen EITCA Academy utføres eksternt innen e-læringsplattformen. Den didaktiske prosessen, utført via Internett med bruk av hvilken som helst klientenhet, er fullstendig fleksibel når det gjelder tid og sted, og eliminerer kravet om deltakernes fysiske tilstedeværelse og fjerner tilgjengelighetsbarrierer (for eksempel geografiske eller tidssonebarrierer).

Etter påmelding til et valgt EITCA/EITC-program får deltakerne tilgang til personlig tilpasset e-læringsmiljø med asynkron læringsmetodikk, uten noen krav til tidspunktet.

EITC/EITCA e-læringsdidaktikk høydepunkter:

 • Didaktisk prosess kan startes når som helst (rekruttering er åpen hele året) og kan utføres når som helst (f.eks. På kveldstid eller i helgene) og fra et hvilket som helst sted, med bruk av klientenheter med internettilgang.
 • De oppdaterte og funksjonelle didaktiske ressursene er kontinuerlig tilgjengelig for deltakeren 24/7 innen e-læringsplattformen.
 • Et bredt omfang av det didaktiske innholdet gjør det mulig å skreddersy læringsprosessen til behovene til både nybegynnere og avanserte deltakere.
 • Alt didaktisk innhold er tilgjengelig som elektroniske ressurser i e-læringsplattformen (e-forelesninger, e-øvelser og e-laboratorier).
 • Hvert EITC-program kan fullføres selv om det bare er to dager, mens EITCA Academy-programmet kan fullføres i en periode som tilsvarer antall EITC-programmer det inneholder, for eksempel i tilfelle EITCA/CG Academy ville det være 2 dager (en vanlig standardperiode ferdigstillelse er en måned).
 • Det er imidlertid ingen tidskrav for gjennomføring av EITC/EITCA-programmer, og tidspunktet for fullføring avhenger helt av deltakernes preferanse for læringsintensitet.

EITC/EITCA interaktiv didaktisk prosess på e-læringsplattformen inkluderer en ubegrenset tilgjengelighet av ekspertkonsultasjoner. Online-konsulentvirksomhet kan til enhver tid initieres av deltakeren som trenger assistanse.

Avhengig av deltakerens behov kan konsulenttjenesten være begrenset til å svare på de spesifikke spørsmålene eller løse problemer knyttet til det didaktiske programmet. Det kan også utvides til opplæringsprogrammer og råd, opp til individuell didaktisk tilnærming basert på fremdriften til deltakeren. Konsulenttjenester er basert på e-læringsplattformens kommunikasjonssystem, samt individuell e-postkontakt og om nødvendig sanntidsprat med eksperter.

E-læringsplattformen behandler statistikk over alle læringsaktiviteter til deltakeren under didaktisk programimplementering og lar dermed konsulenteksperter individualisere sin tilnærming for å skaffe riktig hjelp til deltakerens læringsbehov. Detaljerte aktivitetsrapporter utarbeides automatisk av plattformen og presenteres for konsulentekspertene, slik at de kan vite hvilke deler av programmet som var mest problematiske og krever fokus. Modellen for individuell veiledning og coaching avhengig av læringsbehovene til deltakere er basert på lignende problemer i de ledende universitetene og er preget av å øke læringseffektiviteten i tillegg motivere deltakerne til økt innsats i læring når de bestemmer seg for å sette i gang konsulentbistand.

cs

Online-didaktikken er alltid programmert til EITC-kurs som ender i fullstendig ekstern EITC-eksamen gjennomført via Internett, uten behov for fysisk tilstedeværelse på eksamenssenteret. Eksamen har en form for en lukket test, inkludert 15 tilfeldige flervalgs-testspørsmål om det gitte EITC-kursinnholdet. Denne eksterne testen er tatt av deltakeren innenfor e-læringsplattformen (der deltakeren blir presentert for den interaktive testen som implementerer tilfeldig valg av testspørsmål, muligheten til å gå tilbake til besvarte eller ubesvarte spørsmål og tidsbegrensning som er 45 minutter). EITC-bestått poengsum er 60% positive svar, men hvis ikke denne grensen oppnås, kan deltakeren ta prøven på nytt uten tilleggsavgift (det er 2 gratis gjenforsøk, hvoretter ytterligere undersøkelser på nytt krever et betalingsgebyr på 20 euro som skal behandles) . Deltakeren kan ta en bestått test for å forbedre poengsummen for bedre presentasjon av sertifiseringen.

Gjennomføring av alle EITC-eksamener som utgjør en EITCA-sertifisering resulterer i utstedelse til deltakeren relevant EITCA Academy-sertifisering, sammen med alle inkluderte EITC-sertifikater. Det er ingen ekstra EITCA Academy-eksamener (eksamenene tilordnes kun EITC-kurs, og bestå hvert av dem med en EITC-sertifisering som utstedes, mens EITCA Academy-sertifiseringen kun utstedes etter bestått en relevant gruppe EITC-eksamener). Poengene som presenteres på EITCA Academy-sertifiseringen, er poengsummene for alle EITC-sertifiseringer som omfatter et visst EITCA Academy. Alle prosedyrene blir implementert eksternt i Brussel, og sertifikatet blir sendt til deltakeren, mens den digitale sertifiseringen permanent lagres i EITCI-valideringstjenesten.

Sertifiseringsprosess sammen med alle eksamensene gjennomføres fullstendig eksternt online på en moderne e-læringsplattform i en asynkron modus. Takket være fleksibel av organisert e-læringsdidaktisk prosess sammen med alle undersøkelsene som er utført eksternt og asynkront via Internett (slik at størst mulig fleksibilitet i tid med at deltageren selv organiserer sin læringsaktivitet når det er hans bekvemmelighet), er fysisk tilstedeværelse av deltakeren ikke nødvendig , derfor blir mange barrierer eliminert.

EITCA Academy og EITC-sertifiseringene er kompatible med det europeiske kredittoverførings- og akkumuleringssystemet (kort sagt ECTS). Hvis du studerer på det europeiske universitetet (ikke nødvendigvis i EU, men i landet som deltar i ECTS-standarden), kan du redegjøre for EITCA Academy eller EITC-kurs for gjennomføringen av ditt pågående studium eller videreutdanning innen nasjonalt nivå. Dette er mulig ettersom EITCA Academy og EITC-sertifiseringer er ECTS-standard kompatible, og har tildelt ECTS-poengsummer i henhold til standardspesifikasjonen. Likevel er det fremdeles en beslutning på universitetsadministrasjonens side å godta eller avslå regnskapsføring for gjennomføring av et visst EITC-sertifiseringskurs i det akademiske studietilbudet ditt (slik henvendelse bør gjøres til dekankontoret sammen med de relevante EITC/EITCA-sertifiseringene og deres tilskudd). EITC- og EITCA-sertifiseringene er utstyrt med de detaljerte programtilleggene som muliggjør en riktig vurdering av innholdsmessig ekvivalens med et relevant universitetskurs eller tilsvarende mengde kvalifikasjoner og kompetanser, selv av universitetene i landene som ikke deltar i ECTS-systemet .

EITCA Akademier består av grupper av individuelle EITC-sertifiseringsprogrammer, hver av dem tildeles det definerte antall ECTS-studiepoeng, tildelt etter å ha oppnådd sertifiseringen. EITC/EITCA percantage-basert karakterskala er også fullt kompatibel med ECTS-karakterskalaen, og støtter dermed aksept for eksterne læringsresultater. Det europeiske systemet for overføring og akkumulering av kreditt (ECTS) fungerer som en EU-basert standard for å sammenligne akademisk studieoppnåelse og prestasjoner for studenter ved høyere utdanning i hele EU og andre europeiske land som ønsker å delta i ECTS-standarden. For vellykkede gjennomførte emner tildeles relevante antall ECTS-studiepoeng. ECTS-studiepoengene tjener som en referanse for å sammenligne kompleksiteten av emner i forskjellige høyere utdanningsinstitusjoner og ved avtaler mellom disse institusjonene om å anerkjenne kursene som er fullført i forskjellige institusjoner på grunnlag av ECTS-studiepoeng, som støtter internasjonal utveksling av EU-studenter og studier i utlandet. Det skal bemerkes at mange land har lignende standarder, som lett kan gjøre rede for ECTS-studiepoeng også. Å få ECTS-studiepoeng i EITC/EITCA-programmet vil absolutt legge til en positiv til din akademiske oppførsel ved ethvert universitet.

Ved EITCI-tilskudd er EITCA/EG eGo Government Academy, som attesterer profesjonell IT-kompetanse relatert til offentlig administrasjon, internasjonalt tilgjengelig innenfor et 80% EITCI-subsidiert gebyr for ansatte i EU-landene.

EUs offentlige tjenester, ansatte i nasjonale og regionale myndigheter oppfordres til å utvikle og formelt bekrefte profesjonelle IT-kompetanser relatert til administrasjonskompetanse online i Brussel.

Hvis du eller din organisasjon er interessert i programmet, vil EITCI-tilskuddet muliggjøre 80% reduksjon av European IT Certification Academy-avgiften som fremmer formidling av standarden.

eu

Merk at du kan kjøpe hver EITC-sertifisering hver for seg, men i EITCA/EG Academy får du tilgang til alle ovenfor

Når du deltar i EITCA/EG-akademiet med 80% EITCI-tilskudd for offentlig ansatte i medlemsstater, sparer du et betydelig beløp (totale separate kostnader for de ovennevnte 7 EITC-sertifiseringene er € 770, mens 80% EITCI-subsidierte EITCA/EG-sted som dekker dem alt er bare € 220).

europeiske retningslinjer

Fullstendig online implementering av European Information Technologies Certification Institutes retningslinjer for attestering av e-forvaltning IT-kompetanser

Egenlæring i egen tempo

Du kan fullføre hele EITCA/EG-akademiet så raskt som på en enkelt måned

Anerkjent standard

Over 100 000 EITC/EITCA-sertifikater utstedt over hele verden med internasjonale institusjoner som anerkjenner standarden

Tilgang til programvaren

For å lære og forberede deg godt til de eksterne EITC-undersøkelsene, kan du bruke en leverandørens prøvetilgang til all relevant IT-programvare.

STUDIE E-REGJERING I BRUSSEL FULLT ON-LINE OG FÅ EU-SERTIFISERT REMOTELT

Du er kvalifisert for 80% EITCI-tilskudd, uansett hvor begrenset det er i tid og på antall plasser for EITCA/EG Academy

ØVSTE GRUNN TIL Å delta i EITCA/EG-ACADEMIEN

Nedenfor kan du finne et sammendrag av fordelene ved deltakelse i EITCA/EG Academy som du kan vurdere. Vær oppmerksom på at når du bestemmer deg for å melde deg på et EITC- eller EITCA Academy-sertifiseringsprogram, kan du trekke deg i løpet av 30 dager og motta en garantert full refusjon.

GODKJENT DETS SERTIFIKASJON

Europeisk IT-sertifisering utstedt i Brussel er en kompetanseattestasjonsstandard som er utviklet og spredt siden 2008

OPP TIL DATOKURRIKULUM

Læreplan med avansementnivåer fra nybegynnere til fagpersoner som er mulig å fullføre selv om 1 måned

FLEKSIBEL DISTANT LÆRING

Full online sertifiseringsprosedyre med online konsultasjoner og eksterne undersøkelser - studere hvor som helst når som helst

OMFATTENDE FERDIGHETER

EITCA Academy Certificate med tillegget og alle relevante EITC-sertifikater utstedt i Brussel for å bekrefte ferdighetene dine

PRAKSIS MED PROGRAMVARE

Overlevering innen relevant programvare med prøvetilgang som en del av forberedelsene til praktiske elementer i sertifiseringsprosedyren

80% EITCI TILSKUDD

Gjelder alle deltakere uavhengig av nasjonalitet, bosted og status, og reduserer EITCA Academy-avgiftene med 80% til € 220

UTDANNING AV MORGEN, I DAG

Fjernundervisning og fjernundersøkelse gir deg frihet til å få tilgang til EU EITCA/EITC-sertifisering hvor som helst og når som helst for en brøkdel av kostnadene forbundet med studier i utlandet i Brussel, EU. Utvikling av digital kompetanse av høy kvalitet er ikke bare til fordel for deg personlig, men er også en del av veksten i informasjonssamfunnet over hele verden, og fremmer et digitalt globalt marked og økonomi i dag. Det er ikke bare din eller EUs fremtid.

EITCI Institute
EITCA Academy utgjør en serie topisk beslektede EITC-sertifiseringsprogrammer, som kan fullføres separat, tilsvarende på egen hånd med standarder for industriell IT-profesjonell opplæring. Både EITCA og EITC-sertifiseringer utgjør en viktig attestering av innehaverens relevante IT-ekspertise og ferdigheter, og styrker enkeltpersoner over hele verden ved å bekrefte sin kompetanse og støtte deres karriere. Den europeiske IT-sertifiseringsstandarden som er utviklet av EITCI Institute siden 2008, søker å styrke digital leseferdighet, formidle profesjonell IT-kompetanse i livslang læring og motvirke digital eksklusjon ved å støtte mennesker som lever med funksjonsnedsettelser, så vel som personer med lav sosioøkonomisk status og før ungdomsskoleungdom. Dette er i samsvar med retningslinjene i politikken for digital agenda for Europa, som er beskrevet i sin side for å fremme digital leseferdighet, ferdigheter og inkludering.

Sammenligning av EITCA/EG Computer Graphics Academy og EITC sertifikater

 • ENKEL EITC-SERTIFIKAT
 • € 110
  ingen EITCI-tilskudd tilgjengelig for EITC-sertifikat
 • Sertifisering du oppnår: Enkelt valgt EITC-sertifikat
 • Programinnhold: 15 timer (kan fullføre om to dager)
 • Læring og eksamen: Helt fjernt, på timeplanen din
 • Eksamen på nytt: Ubegrenset, gratis
 • Ekspertdidaktiske konsultasjoner: Ubegrenset, online
 • Tilgang: Øyeblikkelig med nødvendige programvareprøver gitt
 • Vilkår: Ingen EITCI-tilskudd, ingen tidsbegrensning

EITC/BI/MSO13
OFFICE PROGRAMVAREFUNDAMENTALER (MICROSOFT OFFICE 2013)

OFFISiell EU EITC-SERTIFIKASJON HELT ON-LINE

INKLUDERT I EITCA/EG eGOVERNMENT ACADEMY

EITC/BI/OO
KONTORPROGRAMVAREFUNDAMENTALER (ÅPEN KONTOR)

OFFISiell EU EITC-SERTIFIKASJON HELT ON-LINE

INKLUDERT I EITCA/EG eGOVERNMENT ACADEMY

EITC/CN/CNF
GRUNDLAG FOR DATANETTVERK

OFFISiell EU EITC-SERTIFIKASJON HELT ON-LINE

INKLUDERT I EITCA/EG eGOVERNMENT ACADEMY

EITC/EG/IEEGP
INNLEDNING TIL EUROPEISKE EGOVERNMENT-PROGRAMMER

OFFISiell EU EITC-SERTIFIKASJON HELT ON-LINE

INKLUDERT I EITCA/EG eGOVERNMENT ACADEMY

EITC/IS/fais
FORMALE ASPEKTER AV INFORMASJONSIKKERHET

OFFISiell EU EITC-SERTIFIKASJON HELT ON-LINE

INKLUDERT I EITCA/EG eGOVERNMENT ACADEMY

EITC/IS/IMCM
INNLEDNING TIL MODERNE KRYPTOGRAFISKE METODER

OFFISiell EU EITC-SERTIFIKASJON HELT ON-LINE

INKLUDERT I EITCA/EG eGOVERNMENT ACADEMY

EITC/IS/PAIS
PRAKTISKE ASPEKTER AV INFORMASJONSIKKERHET

OFFISiell EU EITC-SERTIFIKASJON HELT ON-LINE

INKLUDERT I EITCA/EG INFORMASJONSIKKERHETSAKADEMI

FORRIGE
NESTE

EITCA ACADEMY PARTICIPANTS MENINGER

"Det er viktig at opplæringen gjør det mulig å få et internasjonalt sertifikat selv om læring og eksamen er fjernt. Jeg tror at slike kurs bør være mer populære."

MARIE

TOULOUSE, FRANKRIKE
"Masse beskrivelser. Utdanning på et høyt nivå. Mulighet for å konsultere veiledere. Tydelig innhold."

CARL

GOTHENBURG, SVERIGE

MITCH

NEW YORK, USA
"Jeg likte veldig godt treningsprogrammet, det ga meg et nytt perspektiv på datagrafikk."

European IT Certification Academy er et omfattende ekspertvurdering rammeverk som viser evner i faglige utfordringer og fremme digitale karrierer.

Med EITCA Academy får du tilgang til flere europeiske IT-sertifiseringsprogrammer gruppert for å gi kompetansesett for din ekspertise.

EITCA ACADEMY AND EITC CERTIFICATION PROGRAMS STATISTICS

1000 +

SERTIFIKASJONSKURRIKULUM PROGRAMTIMER

70 +

EITC OG EITCA ACADEMY SERTIFIKASJONER TILGJENGELIG

1 000 000+

INDIVIDUELLER AV 40+ LAND TILGJENGT MED STANDARDEN

50 000 000+

PERSONSTIMER FOR ON-LINE DET FERDIGHETER UTVIKLING

20 000 +

FØLGER OG ANBEFALINGER FRA BÅDE EU OG UTENLANDS

FÅ DIN EITCI 80% TILSKUDDKODE

Tilskuddskoden er bare gyldig innen dens valgbarhetsperiode, dvs. til slutten av 31/7/2021. Det gjelder 80% tilskudd ved å redusere avgiftene på et valgt EITCA Academy innen et begrenset antall steder For at tilskuddskoden skal aktiveres, krever den din e-postadresse. Ved å sende tilskuddskoden til din e-postadresse og fullføre EITCA-sertifiseringsregistreringsformalitetene før gyldighetsfristen for tilskuddskoden går, vil du sikre deg en garantert 80% EITCI-subsidiert plass i EITCA Academy, som gjelder for alle programdeltakere internasjonalt (dvs. ikke bare til EU-borgerne). Den subsidierte tilgangen til European IT Certification Academy er en del av EITCI-forpliktelsen til å støtte initiativet Digital Skills and Jobs Coalition fra EU-kommisjonen.

  TOPP
  Chat med support
  Chat med support
  Spørsmål, tvil, problemer? Vi er her for å hjelpe deg!
  Kobler til...
  Har du spørsmål? Spør oss!
  Har du spørsmål? Spør oss!
  :
  :
  :
  Har du spørsmål? Spør oss!
  :
  :
  Chatøkten er avsluttet. Takk skal du ha!
  Vennligst ranger støtten du har mottatt.
  Flink dårlig