×
1 Velg EITC/EITCA-sertifikater
2 Lær og ta online eksamener
3 Få IT-kunnskapene dine sertifisert

Bekreft dine IT-ferdigheter og -kompetanser under det europeiske rammeverket for IT-sertifisering fra hvor som helst i verden, helt online.

EITCA Academy

Standard for attestering av digitale ferdigheter fra European IT Certification Institute som har som mål å støtte utviklingen av det digitale samfunnet

FORGÅ DIN DETALJER?

OPPRETT EN KONTO

Velg din sertifisering

Velg EITC/EITCA-sertifiseringsprogrammet du er interessert i, og start 10 dager gratis prøveperiode.

Få tilgang til programmet

Følg e-læringsprogrammet ditt, øv deg, forbered deg og få tilgang til ekstern e-testing.

Bli sertifisert

Tjen din EITC/EITCA-sertifisering, en EU-anerkjent attest for IT-kompetanse.

Lær om EITC/EITCA-sertifiseringer

EITCA Academy, European Information Technologies Certification Academy er et internasjonalt sertifiseringsprogram for IT-kompetanser basert på den europeiske IT-sertifiseringsstandarden (EITC) som er utviklet og formidlet siden 2008 av European Information Technologies Certification Institute i Brussel (EITCI Institute, sertifisering kropp).

EITCA Academy er implementert fullstendig online for å redusere fysiske og økonomiske barrierer for tilgang til formell attestering av digitale ferdigheter. Både lærings- og eksamensmetodikk inkluderer digitalt assistert ekstern form. EITCA Academy består av EITC og EITCA Sertifiseringsprogrammer. Den er tilgjengelig som et EU-basert rammeverk for formell attestering av enkeltpersoners profesjonelle IT-kompetanse, anerkjent internasjonalt og gir dermed IT-kompetanse anerkjennelse, uavhengig av nasjonalitet på sertifiseringsdokumentene digitalt utstedt og verifiserbare av tredjeparter med EITCI Institute. Mer informasjon om det styrende organet for EITC/EITCA-sertifisering finner du på det relevante EITCI Institute sider.

EITCA Academy utgjør internasjonalt sertifiseringsrammeverk for IT-kompetanse, som på nivået av dets fremgang er sammenlignbart når det gjelder kompleksitet og læreplanens innhold med kombinasjonen av høyere utdanning med en profesjonell bransjeopplæring. Den er tilgjengelig i EU og i utlandet utelukkende innen fjernundervisning og fjerneksamen, og gir dermed både EU- og ikke-EU-borgere tilgang til lett formell bekreftelse av deres profesjonelle IT-kompetanse og ferdigheter fra Brussel med attestasjonsstandarden basert på European IT Sertifiseringsrammeverk uten nødvendigheten av fysisk tilstedeværelse og med bare en brøkdel av kostnadene knyttet til stasjonære EU-baserte eller internasjonale sertifiseringsprogrammer for digitale ferdigheter. Spredningen av programmet er drevet og støttet primært av EITCI-instituttet i sitt oppdrag for å fremme digital kompetanse, livslang læring, digitalt aktivert tilpasningsevne og forhindre digital eksklusjon, samt forfølge etablering av et referansenivå av høy kvalitet for sertifisert IT ferdigheter i EU, og implementerer derfor retningslinjer for EU-kommisjonens retningslinjer som angitt i Digital Agenda for Europa på Europa 2020-strategien (innenfor fremme av digital leseferdighet, ferdigheter og inkluderingssøyler i EC DAE).

EITCA Academy er en del av det europeiske IT-sertifiseringsrammeverket der det er to typer sertifiseringsprogrammer tilgjengelig:

 1. Individuelle EITC-programmer på 15 timers pensum, som f.eks. EITC/IS/WSA Windows Server Administration, etc.
 2. EITCA Academy-programmer som grupperer flere (vanligvis 12) EITC-programmer i et spesialisert domene med IT-applikasjoner. For eksempel EITCA/IS IT Security Academy (180 timers pensum innenfor 12 relevante EITC-programmer med fokus på cybersikkerhet), EITCA/WD Web Development Academy, EITCA/AI Artificial Intelligence Academy eller EITCA/CG Computer Graphics Academy (også grupperer relevante EITC-programmer med fokus på tilsvarende domener for digitale ferdigheter).

Det er ingen forutsetninger for påmelding til noen av de europeiske IT-sertifiseringsprogrammene (verken EITC- eller EITCA Academy-programmene).

Hvert EITCA Academy-program med alle dets konstituerende European IT Certification (EITC)-programmers læreplaner er fullstendig selvstendige. Det er ikke nødvendig å ha noen forkunnskaper for å gjennomføre og fullføre noen av disse sertifiseringsprogrammene, siden deres læreplaner og refererte video- og tekstdidaktiske materialer dekker relevante emner i sin helhet og helt fra begynnelsen. Alle deltakere kan studere i detalj læreplanene som dekker omfattende videodidaktisk materiale tilgjengelig fullstendig asynkront (slik at deltakerne kan definere læringsplanen sin fritt) og vil finne svar på alle eksamensspørsmålene deri.

Hvert av EITCA Academy-konstituerende EITC-programmer avsluttes med en ekstern netteksamen, som består av hvilke betingelser som gir det tilsvarende EITC-sertifikatet. Eksamenene kan tas opp på nytt uten begrensninger i antall omprøver og uten tilleggsgebyrer. Alle europeiske IT-sertifiseringseksamener er eksterne og i en digital form av flervalgsspørsmål. Det er ingen muntlig eksamen. EITC-sertifikater kan bare utstedes etter at deltakerne oppnår et minimumsnivå på 60 % ved tilsvarende eksamenstilnærminger, og først etter å ha bestått alle EITCA Academy-konstituerende EITC-eksamener, har deltakerne rett til å utstede den endelige EITCA Academy-sertifiseringen. Som nevnt er det imidlertid ingen begrensninger for gjentakelse av eksamener (uten ekstra kostnader) samt ingen tidsbegrensninger for å fullføre programmet, slik at deltakerne kan bruke både tid og ubegrensede eksamenstilnærminger for å forberede og bestå de tilsvarende eksamenene. Etter at deltakeren har bestått en enkelt EITC-eksamen vil han/hun få et tilsvarende EITC-sertifikat, og etter å ha oppnådd alle EITCA Academy-konstituerende EITC-sertifikater vil deltakeren også få utstedt EITCA Academy-sertifikatet som formelt vil attestere profesjonell og omfattende spesialisering i den tilsvarende digitalt felt. Alle europeiske IT-sertifiseringer har ikke gyldighetsdato og krever derfor ingen resertifiseringsprosedyre.

EITCA/KC IT-nøkkelkompetansebevis
EITCA/KC

EITCA/CG Computer Graphics Certificate

EITCA/CG

EITCA/BI Business Information Certificate

EITCA/BI

EITCA/IS informasjonssikkerhetssertifikat

EITCA/IS

Eksempel på EITC-sertifikat

EITC

 

EITCA Academy Certificate er et omfattende når det gjelder kompleksitet av ferdighetsbekreftet europeisk IT-sertifisering (EITC) -basert standard for internasjonalt anerkjent formell bekreftelse på spesialisering innen et bestemt felt av anvendt IT. EITCA-sertifikater tillater deltakerne over hele verden å skaffe seg en robust bekreftelse på flere kompetanser som utgjør spesialisering i et gitt digitalt felt ved å gruppere relevante EITC-sertifiseringer, alt utstedt i Brussel innen fjernlæring og fullstendig ekstern tilgang. Alle sertifiseringsprosedyrene implementeres eksternt og online på grunnlag av standardisering og akkreditering av sertifiseringsorganet, European Information Technologies Certification Institute (EITCI) i Brussel. Både EITC og EITCA Academy-sertifikater er fullt integrert i EITCI-formidlede IT ID eCV digitale kompetanser og ferdigheter moderne presentasjonsrammeverk.

Ifølge Digital Agenda for Europa (DAE, EU-kommisjonens uttalelse for Europaparlamentet, rådet, og Den europeiske økonomiske og sosiale komité og Regionsutvalget, KOM (2010) 245, Brussel, august 2010). Digital kompetanse er nå grunnlaget for utviklingen av informasjonssamfunnet (IS) i kunnskapsbasert økonomi (KBE) over hele verden. I følge de nylige Eurostat-undersøkelsene utgjør ikke 30% av EU-borgerne (150 millioner europeere) og over 90% av hele verdens befolkning tilstrekkelig IT-kompetanse, noe som gjør det vanskelig for dem å fungere i et moderne globalisert arbeidsmarked. Dette utgjør en barriere for både faglig og personlig utvikling, mens fortsatt IT-kompetanse som er i besittelse av den gjenværende delen av EU-borgerne er utilstrekkelig målrettet og er gjenstand for rask foreldelse. Til tross for mange anstrengelser innen politikkutforming og offentlige og private drevne motaksjoner for å bygge bro mellom spredningen av digitale ferdigheter og markedet og sosiale behov, forbedrer situasjonen seg ikke vesentlig.

På grunn av det faktum at en evne til å bruke informasjonsteknologi i dag er ekstremt viktig og fordelaktig for selvutvikling på både personlige og profesjonelle måter, er de såkalte digitale nøkkelkompetansene grunnleggende for den kunnskapsbaserte økonomien (Europaparlamentets og rådets anbefaling om 18. desember 2006 om nøkkelkompetanser for livslang læringsprosess, 2006/962/EC). Hovedbudskapet til DAE, som utgjør grunnlaget for den nye strategien for videreutvikling av Den europeiske union ("Europe 2020 - Innovative Union"), er behovet for å intensivere vedvarende utdanning av de europeiske innbyggerne innen informasjonsteknologi (som fører til økning i prosent av befolkningen som blir utdannet innen dette feltet, samtidig som det forbedrer kvaliteten på utdanning i sammenheng med felleseuropeiske og internasjonale oppnådde sertifiseringsprogrammer, ved bruk av effektive digitale metoder (spesielt e-læring), samt omfattende støtte av Den europeiske union - over European Regional Development Fund (ERDF) og European Social Fund (ESF) i programmer som medfinansierer formelt sertifisert utdanning. EITCI Institute utvikler og formidler EITC/EITCA-sertifiseringsstandarder søker å støtte å nå målene som er satt i den offentlige politikken for en videre vekst av EU.

En felleseuropeisk standard fremmet mot sin internasjonale anerkjennelse og programmert med en mulig omfattendehet sammenlignbar med formell utdanning på akademisk nivå, mens praktisk orientert for å utgjøre gjeldende digital kompetanseattestering innen informasjonsteknologi, blir derfor søkt etter som et viktig middel for å støtte brodannelse av det digitale ferdighetsgapet i EU. En slik standard ble igangsatt i form av European IT Certification (EITC) i 2008 og ble kontinuerlig utviklet og formidlet av European Information Technologies Certification Institute EITCI gjennom de siste årene. Denne standarden er et grunnlag for definisjon av European IT Certification Academy, som i fellesskap gir to sertifiseringsprogrammer:

 • EITC-sertifisering (European Information Technologies Certification) - inkludert spesialiserte sertifiseringsprogrammer som er begrenset til bestemte ferdigheter og applikasjoner (program referert til omfattende omfang av hvert EITC-program konvergerer til rundt 15 timer),
 • EITCA-sertifisering (European Information Technologies Certification Academy) - inkludert domenespesifikk kompetanseprogrammer for spesialisering, og grupperer serier med vanligvis flere relevante EITC-sertifiseringer (program referert til omfattendehet mellom 150 og 180 timer).

EITC- og EITCA-sertifiseringsprogrammene ble lansert etter hverandre tilsvarende i 2008, og siden den datoen har disse programmene fremstått som anerkjente rammer for sertifisering av digitale ferdigheter, sammen med deres kontinuerlige utvikling og oppdatering samt formidling av European Information Technologies Certification Institute i Brussel . EITCI Institute har siden utstedt EITC- og EITCA-sertifikater i over 40 land som dekker spesialiserte områder innen anvendt informatikk, design, cybersikkerhet og generelle digitale ferdigheter, og dermed fremmer digital leseferdighet og IT-profesjonalitet og motvirker digital eksklusjon.

IT-kompetansesertifisering utgjør en formell måte å bekrefte individets kompetanse på spesifikke kunnskapsområder og ferdigheter relatert til anvendt informatikk og informasjonsteknologi. EITC/EITCA-sertifikatene er attesteringsdokumenter som støtter andre formelle måter å bekrefte kunnskap, ferdigheter og kompetanse tilegnet innen yrkes- og akademisk utdanning (inkludert attester eller vitnemål fra universitetene og skolene). I denne forbindelse er EITC- og EITCA Academy-sertifiseringsordningene spesielt viktige for å tilrettelegge for retningslinjene for å innføre formidling av digitale ferdigheter mellom ikke bare IT-fagfolk og datamaskiningeniører, men blant alle mennesker som er profesjonelt aktive i andre domener, noen ganger langt adskilt fra IT.

EITCA Academy-programmet, gjennomført under styring av European Information Technologies Certification Institute i Brussel, lar - etter vellykket gjennomføring av online-undersøkelsesprosedyre - få EITCA Academy-sertifikater digitalt utstedt i Brussel, sammen med de detaljerte tilleggene og alle substituente EITC sertifiseringer. Selve sertifiseringen er mulig både under et komplett EITCA Academy-program i det valgte spesialiseringsfeltet (eksamener innen alle EITC-sertifiseringer inkludert i akademiprogrammet, noe som resulterer i komplett EITCA Academy Certificate, vitnemålstillegget sammen med alle relevante EITC-sertifikater), samt innenfor mer snevert definerte individuelle EITC-sertifiseringer (enkelteksamen og enkelt EITC-sertifikat innenfor hvert respektive EITC-program).

Når det gjelder forståelse, som antydet ovenfor, kan EITCA Academy Certification-programmet (tilsvarer 150-180 timer stasjonære klasser, eller standard 2 universitetssemester for etterutdanning) sammenlignes med en spesialisert forskerutdanning, men likevel med sin praktiske orientering og fordelene med den internasjonalt distribuerte EU-baserte sertifiseringsstandarden, kan det vise seg for noen å være et bedre valg.

Et viktig trekk ved EITC/EITCA-sertifiseringsprogrammene er en mulighet for å fullføre under en lengre gjennomføring av bare individuelle EITC-programmer fra den aktuelle gruppen som danner det respektive EITCA Academy (enkelt spesialiserte EITC-sertifiseringer med et gjennomsnittlig didaktisk innhold på 15 timer) og dermed sertifikat etter Attest forbedre din formelle ferdighetsattest. EITC/EITCA-kompetansesertifiseringsprogrammene inneholder innhold designet i en bottom-up-tilnærming, slik at det ikke kreves noen tidligere IT-kunnskaper for å fullføre dem, til tross for deres avanserte og spesialiserte natur, samt overholdelse av høy kvalitet på de ferdighetene som attesterer. Dette gjør at selv de fleste spesialiserte EITC/EITCA-programmer kan fullføres trinn for trinn for enkeltpersoner uten tidligere IT-kompetanse, samtidig som de også er relevante for IT-fagpersoner og eksperter i de tilsvarende domenene.

Prosedyrene for EITCA Academy og EITC-sertifisering resulterer ikke bare med utstedelse av korrekt sikrede digitale sertifikater (i tilfelle EITCA Academy ledsaget av de detaljerte sertifiseringstilskuddene og alle relevante substituente EITC-sertifikater, og for EITC-sertifikatene som inneholder detaljert beskrivelse i Certifacate selv), men også med levering av relevante elektroniske valideringstjenester. De digitale EITC/EITCA-sertifiseringene skal forstås som deres unike ID-numre, at når du går inn med riktig sikrede data til EITCI Institute Certification valideringssystem, tillater online verifisering av sertifiseringene sammen med detaljer om programomfang utfylt av sertifiseringsinnehaveren, som samt nedlasting eller utskrift av tilstrekkelige bekreftelser og kosttilskudd. EITC-sertifiseringene (oppnådd enkeltvis eller som en del av EITCA Academy-sertifiseringen) er designet med ID som har QR-koder som muliggjør automatisk maskingjenkjenning og verifisering av en telefonkamera-baserte QR-skanningsapplikasjoner.

Undersøkelses- og sertifiseringsprosedyren rettet mot formell bekreftelse av tilegnelse av kunnskap og ferdigheter innen spesifikke områder av informasjonsteknologi, utføres av EITCI Institute i henhold til de publiserte vilkårene og betingelsene, i en helt ekstern form via et spesielt elektronisk eksamenssystem integrert i -læringsplattform.

Alle EITCI-utstedte europeiske IT-sertifiseringer inkludert EITC og EITCA Academy-sertifiseringer er fullt tilgjengelig online påmeldingsavgiftene, som spesifisert i EITC/EITCA sertifiseringskatalog.

Du kan enten delta i et eller flere valgte EITCA Academy-program eller i et eller flere valgte EITC-program.

EITCA Academy-programmet består av flere EITC-programmer (normalt 10 til 12), hver med standard referanse om 15 timers læreplaner (det betyr at omfanget av et enkelt EITC-program tilsvarer omtrent 15 timer med stasjonær didaktikk og læring). Derfor tilsvarer et gitt EITCA Academy-program 150-180 timers læreplanomfattende, og som sådan utgjør det en profesjonell, felles, tematisk og konsistent attestering av IT-kompetanse i et spesifikt område av IT-spesialisering som tilbyr omfattende sammenlignbar med høyere utdanningsprogram på høyere nivå.

I korte trekk grupperer EITCA Academy relevante EITC-sertifiseringsprogrammer innenfor en spesifikk disiplin (f.eks. Innenfor områdene Informasjonssikkerhet, Business IT eller Computer Graphics). For å oppnå en felles EITCA Academy-sertifisering må man påta seg og bestå alle bestående EITC-eksamener (og dermed ha rett til et felles EITCA Academy Certificate og alle relevante EITC-sertifikater som er inkludert i programmet).

Man kan også velge å bare forfølge individuelle EITC-sertifisering (er) og dermed oppnå en smalt definert formell bekreftelse av relevante ferdigheter, som tar for seg et godt definert og sammenhengende emne, teknologi eller programvareapplikasjon (f.eks. Temaer som kryptografifundament, objektprogrammering, HTML, rastergrafikk, 3d-modellering, etc.).

Alle som er interessert i å gjøre det, kan delta i EITCA Academy og EITC Certification-programmene. Programmet er tilgjengelig online, og det er ingen begrensninger for hjemland eller nasjonaliteter til enkeltpersoner som kan påta seg det. Den eneste betingelsen er internettilgang for fjernundervisning og fjernundersøkelse som kreves for sertifiseringsprosedyrene og sertifiseringsutstedelsen i Brussel, EU.

For å starte, må du registrere en konto i EITCA Academy. Registreringen av en konto er gratis. Med kontoen får du tilgang til demonstrasjoner og gratis ressurser som gjør at du bedre kan velge et passende EITCA Academy eller EITC Certification (s).

For å melde deg på EITCA Academy eller EITC-sertifiseringsprogrammet (e) du velger, må du ha en registrert konto og foreta en bestilling av de valgte EITCA Academy eller EITC-programmene. Du kan legge de valgte programmene til bestillingen din, og etter å ha fullført valget vil du kunne betale gebyret for å fullføre formaliteter. Etter at bestillingen din er behandlet (som gjøres automatisk av systemet i løpet av noen få sekunder), vil du få online tilgang til deltakelse i de valgte programmene fra kontoen din.

Når det gjelder EITCA Academy-sertifiseringer, gis det et 80% EITCI-tilskudd tildelt i en tilsvarende avgiftsreduksjon (gjelder alle interesserte individer over hele verden og relatert til Digital Skills and Jobs Coalition EITCI Institute's løfte om å øke omfanget av EITC/EITCA-sertifiseringstilgang formidling og å redusere økonomiske barrierer). Å bruke EITCI-tilskudd med en 5-bokstav digital kode som gjør det mulig med EITCA Academy-avgiften redusert til 20%. På grunn av denne 80% subsidierte EITCA Academy-tilgangen kan det være et bedre alternativ i stedet for en rekke individuelle EITC-sertifiseringsprogrammer, hvis du ikke er interessert i å delta i en eneste ferdighetssett, men din spesialisering i et gitt IT-domene.

I tilfelle institusjoner og selskaper delegerer sin personell, kan bestillingen gjøres på en institusjonskonto som starter med minst 3 delegerte stabsplaner med antall tilleggstjenester (inkludert detaljert overvåking og rapportering for fremdriften av didaktiske og sertifiseringsprosedyrer, som samt med fleksible og kostnadseffektive planer).

Som med alle profesjonelle sertifiserte kompetansebekreftelsesprogrammer er EITCA Academy og dets konstituerende EITC-sertifiseringsprogrammer generelt sett ikke gratis (med unntak for fullt subsidiert deltakelse for personer som lever med funksjonshemminger, ungdom på førskoleskole og personer som lever i lav sosioøkonomisk status i en antall lavt utviklede land, som spesifisert i vilkårene og betingelsene). Imidlertid er kostnadene ved deltakelse i programmet på grunn av fjernundervisning og fjerneksamen effektivt redusert sammenlignet med tradisjonelle stasjonære (fysisk tilstedeværelse baserte) sertifiseringsprogrammer. Målet med EITCA Academy er å muligens redusere barrierer for tilgang til EU-baserte formelle profesjonelle IT-kompetanseattester og gjøre den allment tilgjengelig for alle potensielle deltakere i EU, så vel som fra hvor som helst i verden.

De gjeldende gebyrene for EITC-sertifiserings- og EITCA Academy-sertifiseringsprogrammene vises i Katalog og er tilsvarende satt til € 110 og € 1100. EITC/EITCA-sertifiseringsgebyrene omfatter alle kostnadene knyttet til sertifiseringsprosedyrene og utstedelsen av opptjente sertifiseringer i deres digitale form (det er også mulig å skrive ut de digitale EITC/EITCA-sertifiseringene om nødvendig i en referanseklar utskrivbar form tilgjengelig i PDF-filer fra den elektroniske tjenesten til EITC/EITCA-sertifikater validering).

Kostnaden for EITCA Academy og EITC-sertifiseringsavgiftene er betydelig lavere fra gjennomsnittskostnaden for det sammenlignbare nivået for profesjonell IT-sertifisering i EU og internasjonalt på grunn av nettskjemaet. EU-utstedte sertifikater bekrefter formelt digital kompetanse oppnådd gjennom sertifiseringseksamener implementert eksternt fra Brussel under internasjonalt anerkjent europeisk IT-sertifiseringsstandard lansert i 2008. I tillegg på grunn av et fullstendig online skjema er det ingen reise-/oppholdskostnader forbundet med tradisjonelle, stasjonære sertifiseringsprogrammer.

Som en del av EITCI-instituttets fortsatte forpliktelse til å støtte implementeringen av Europakommisjonens digitale agenda for Europa (et offentlig politikkelement i Europa 2020-strategien) for å fremme digital kompetanse, ferdigheter og inkludering, er det tilgjengelige EITCI-institutts indirekte subsidier gitt i reduksjon av relevante avgifter for de tilbudte EITCA Academy-programmene, noe som ytterligere reduserer de økonomiske barrierene for å bekrefte profesjonell IT-kompetanse for deltakere over hele verden.

Endelig er det mange pedagogiske ressurser fritt tilgjengelig etter registrering av EITCA Academy-kontoen, som lar en bli bedre kjent med EITCA Academy-modellen og for å ta en bedre informert beslutning om deltakelse. For å få tilgang til disse ressursene (sammen med relevante demonstrasjoner) kan du registrere din gratis konto ved å klikke på Registrer deg-knappen øverst til høyre på denne nettsiden.

European Qualifications Framework (EQF) er et felles referanserammeverk i EU, satt av EU-kommisjonen for å gjøre det lettere å sammenligne omfanget av attesterte kvalifikasjoner. Som sådan bidrar det til å skille kvalifikasjonsnivåer mellom ulike programmer og utdanningstilbud, inkludert akademiske og yrkesfaglige programmer i EU. EQF-referansen kan brukes på alle typer utdanning, opplæring og kvalifikasjonsattest, fra skoleutdanning til akademisk, profesjonell og yrkesmessig kompetanseutvikling. Det endrer fokus i å differensiere læringsutbytte fra en standardtilnærming basert på læringsinnspill, som programinnhold målt i timer og typer utdanningsinstitusjoner, til attesterte kvalifikasjonssentriske tilnærminger. Ved å fremme kvalifikasjonsbasert tilnærming, støtter EQF-rammeverket validering av attesterte ferdighetsorienterte resultater mellom formell og uformell utdanning, og fremmer derav det livslange læringsparadigmet, og utvider seg utover medlemslandenes formelle utdanningssystemer. EQF introduserer 8 referansenivåer for attesterte kvalifikasjoner, som er detaljert beskrevet på Europass-nettstedet, tilgjengelig på https://europa.eu/europass/en/description-eight-eqf-levels.

EITCA Academy-programmet når det gjelder omfattende kvalifikasjoner det attesterer, kan refereres til nivå 6 i European Qualification Framework. Det vitner om faglig spesialisering som involverer avansert kunnskap innen det relevante feltet av EITCA Academy-programmet med å sikre riktig forståelse av teoretiske grunnlag, sammen med kunnskap om tilsvarende praktiske anvendelsesaspekter. Den attesterer også avanserte ferdigheter som gjør det mulig for EITCA-sertifiseringsinnehavere å uavhengig løse komplekse problemer, samt å nå høye nivåer av profesjonelle spesialiseringer og å innovere på sine respektive felt tilsvarende EITCA-programmer de har blitt sertifisert i. EITCA Academy attesterte kvalifikasjoner muliggjør i tillegg administrasjon av faglige aktiviteter i feltet, herunder beslutningstaking i faglige sammenhenger av IT-applikasjoner på relevante felt, samt lede tilstrekkelige faglige utviklingsaktiviteter enten individuelt eller i samarbeidsgrupper.

Det europeiske IT-sertifiseringsrammeverket ble etablert i 2008 som en offisiell leverandøruavhengig standard i allment tilgjengelig, fullstendig online formell attestering av digitale ferdigheter og IT-kompetanse innen mange områder av profesjonelle spesialiseringer.

Det er en av de mest anerkjente sertifiseringsstandardene for digitale ferdigheter basert i EU, men støtter digitale karrierer globalt.

De populære institusjonene, statlige etatene eller selskapene som anerkjenner denne europeiske sertifiseringsstandarden for digitale ferdigheter er mange, og det er en forkortet liste publisert i Om-delen på EITCA Academy-nettstedet med hensyn til større globale selskaper som delegerte sine ansatte til å delta i ulike EITC/EITCA-programmer i fortiden.

Historien til rammeverket indikerer noen utvalgte store historiske punkter i utviklingen av standarden.

Det europeiske IT-sertifiseringsinstituttet som styrer standarden er en internasjonal ideell organisasjon som opptrer i en juridisk form av Association Without Profit Purpose (ASBL) i samsvar med bestemmelsene i tittel III i belgisk lov, som gir juridisk personlighet til ikke- profittforeninger og etablissementer av allmenn nytte.

EITCI Institute er dedikert til å akselerere veksten av informasjonssamfunnet og motvirke digital ekskludering, blant annet ved utvikling og spredning av den europeiske IT-sertifiseringsstandarden, øke tilgjengeligheten til profesjonell IT-sertifisering blant enkeltpersoner i EU og globalt.

Den har utført sitt oppdrag i over 14 år og har etablert en av de mest anerkjente leverandøruavhengige sertifiseringsstandardene for digitale ferdigheter i EU. EITCI samler for tiden over 3000 medlemmer i EU og i utlandet i et nettverkssentrert samarbeid, med fokus på utvikling av de europeiske IT-sertifiseringsprogrammenes læreplaner, samt arbeider med nye IT-teknologier som refererer standardisering i samarbeid med mange andre internasjonale standardiseringsorganisasjoner. og til støtte for EU-kommisjonens H2020-program.

Selv om European IT Certification Institute er fokusert på utvikling og formidling av European IT Certification-rammeverket for digital ferdighetsattestering, er det også aktivt innen teknisk standardisering og teknologisertifisering i fremvoksende IT-felt, for eksempel AI-applikasjoner i domener av kritisk betydning (for eksempel i AI assistert smart energi, jfr. https://eitci.org/technology-sertifisering/sesg) eller innen avansert kvanteinformasjons- og kommunikasjonsteknologi (jf. https://eitci.org/technology-sertifisering/qsg).

Hvordan fungerer deti 3 enkle trinn

(etter at du har valgt EITCA Academy eller et valgt utvalg av EITC-sertifikater ut av hele EITCA/EITC-katalogen)

Lær og øve

Følg omfattende didaktikk på nettet som forbereder deg til eksamenene. Det er ingen timer, du studerer når du kan.

Bli IT-sertifisert

Ta onlineeksamen for å få EITC-sertifikat. Bestå alt i EITCA Academy, og du får EITCA-sertifikat.

Start din karriere

EU-baserte EITC/EITCA-sertifikater med detaljerte kosttilskudd utgjør en formell attest for dine profesjonelle IT-ferdigheter.

Sertifiseringsprosessen (helt online) er implementert på engelsk, men det er også tilgjengelige ekstra AI-assisterte referanseoversettelser for alt referert didaktisk materiale og eksamener, som er innebygd i grensesnittet til plattformene.

Alle kommunikasjons- og støttetjenestene (inkludert ubegrenset tilgang til online didaktiske konsulenttjenester med relevante eksperter) er også gitt på engelsk, men igjen med verktøy som muliggjør AI-assisterte automatiske oversettelser for deltakerne.

Hver EITC-eksamen består av 15 flervalgsspørsmål (flersvar) og har en tidsbegrensning på 30 minutter.

I henhold til gjeldende regelverk er bestått poengsum for EITC-eksamen 60 % av riktig besvarte spørsmål av 15 randomiserte, lukkede eksamensspørsmål med flere valg.

Det individuelle eksamensspørsmålet anses kun som riktig besvart, når alle dets riktige svar er merket, mens alle feil svar ikke er merket. Hvis for eksempel bare ett riktig svar er merket og de resterende riktige svarene ikke er merket, eller noen andre feil svar også er merket, anses det aktuelle spørsmålet som ikke riktig besvart.

I tilfelle feil i eksamensforsøket ditt vil deltakeren kunne be om ytterligere forsøk (man kan også be om å ta om eksamen for å forbedre poengsummen man har oppnådd, og merk at eksamensforsøket med høyest poengsum alltid vil bli lagret). Man kan be om ytterligere omtak fra sertifiseringssenteret.

Ved å gjennomføre eksamen bekrefter deltakerne å overholde vilkårene og betingelsene, som de har akseptert ved avslutningen av sertifiseringsbestillingen. Det er ingen grense for flere gjentakelser og at de gis uten ekstra kostnader. Det er heller ingen tidsbegrensning for å fullføre programmet.

Alle sertifiseringsprosessene innenfor EITC/EITCA-programmene sammen med alle eksamenene i EITC-programmene utføres helt eksternt online innenfor nettverksløsninger i dedikerte plattformer i en asynkron modus.

Takket være fleksibelt av asynkront organisert referert e-læringsdidaktisk prosess sammen med alle nettbaserte undersøkelser utført asynkront online (som gir størst fleksibilitet i tid med deltaker selvorganisering av læringen og eksamen som nærmer seg aktiviteter når det passer ham/hennes), fysisk tilstedeværelse av deltakeren er ikke nødvendig, derfor er mange tilgangsbarrierer enten redusert eller eliminert (f.eks. av geografisk, logistisk, økonomisk art).

En deltaker har en individuell, ubegrenset tilgang til sertifiseringsplattformen som gir en godt planlagt trinn-for-trinn referert didaktisk prosess overvåket av personalet som er ansvarlig for gjennomføringen av programmet i henhold til retningslinjene til EITCI Institute, med referert elektronisk materiale (inkludert åpen tilgang): forelesninger (i en multimedia- og tekstform sammen med illustrasjoner, animasjoner, fotografier eller videoer referert og tilgjengelig direkte fra plattformen) med tillegg av opplæringsprogrammer, laboratorier (også inkludert pedagogisk prøvetilgang til programvaren, så vel som relevant interaktive applikasjoner) og ubegrensede fjerndidaktiske konsultasjoner.

Det online refererte didaktiske materialet for hvert EITC-sertifiseringsprogram dekket fullt ut dens tilsvarende pensum og avsluttes med en ekstern EITC-eksamen (av karakteristikken for lukket test, inkludert 15 tilfeldige lukkede flervalgstestspørsmål på den gitte EITC-programmets pensum).

Denne fjerntesten tas av deltakeren innenfor sertifiseringsplattformen (hvor deltakeren kan gjennomføre den interaktive testen online som implementerer tilfeldige valg av testspørsmål, og har muligheten til å gå tilbake til besvarte eller ubesvarte spørsmål innen en tidsbegrensning på 45 minutter). Bestått poengsum for EITC-eksamen er 60 % positive svar, men svikt i å oppnå denne grensen gjør at deltakeren kan ta eksamen på nytt uten tilleggsgebyrer (ved hvert eksamensforsøk er det én gratis gjentakelse tilgjengelig for enten å bestå testen eller forbedre beståttpoengsummen, hvoretter ytterligere ny eksamen krever søknad til administrasjonen for å være aktivert, men forblir uten ekstra gebyr). Gjennomføring av alle EITC-eksamener som utgjør den relevante EITCA Academy-sertifiseringen (med substituerende EITC-programmer) resulterer også i utstedelse til deltakeren av den tilsvarende EITCA Academy-sertifiseringen (det er ingen ytterligere EITCA-eksamener og EITCA-sertifiseringene utstedes på grunnlag av å oppnå alle relevante EITCA-konstituenter EITC-sertifiseringer).

Alle prosedyrene implementeres helt eksternt i Brussel, og sertifikatene utstedes i en digitalt sikret og verifiserbar form til deltakerne.

En viktig funksjon i sertifiseringsplattformen muliggjør en detaljert analyse av hver deltakers lærings- og sertifiseringsprosess, inkludert full statistikk over alle aktivitetene innenfor sertifiseringsplattformen som gjør det mulig å generere aktivitetsrapporter, samt automatisk identifisering og støtte av deltakere som har problemer med didaktisk materialer og eksamener. En grundig analyse av aktiviteten i den didaktiske prosessen muliggjør en individualisert støttende tilnærming til identifiserte deltakere hvis det er nødvendig. Det kan også brukes av deltakerne selv til å dokumentere læringsaktivitetene sine til tredjepart eller for å eie analyse og planlegging (spesielt nyttig for institusjoner og selskaper som delegerer sine ansatte til sertifiseringen).

Sertifiseringsplattformen støttes kontinuerlig både administrativt og teknisk. Administrasjon inkluderer teknisk styring og generell kontroll av plattformens funksjon. Teknisk support inkluderer brukerstøtte med en dedikert helpdesk og vedlikeholdsløsningsproblemer relatert til sikkerhetsundersystemer, dataarkivering, database og oppdatering av plattformfunksjoner (handlinger som utføres kontinuerlig av det dedikerte og spesialiserte tekniske personalet).

Læreplanene for det europeiske rammeverket for IT-sertifisering oppdateres med jevne mellomrom. Det bør bemerkes at det europeiske rammeverket for IT-sertifisering ikke er en opplæringstjeneste, men en tjeneste for ferdighetssertifisering (eller kunnskapsattestering). Tjenesten er i validering av ferdigheter og kunnskap (kvalifikasjoner) og levering av en verifiserbar formell attestasjon av disse kvalifikasjonene i form av den europeiske IT-sertifiseringen, som inkluderer individuelle EITC-sertifiseringer og en omfattende spesialisering som attesterer EITCA Academy-sertifiseringer. Disse sertifiseringene gis når de har bestått deres tilsvarende eksamensprosedyrer og er gyldige for verifisering av tredjeparter for å støtte dokumentasjon på deltakernes profesjonelle digitale kvalifikasjoner. Tjenesten vår er å implementere den fullstendig online sertifiseringsprosessen som vi fortsetter å utvikle innen mange felt av anvendt IT, og banebrytende denne tilnærmingen på en leverandøruavhengig måte og i en nettbasert metodikk. De fleste andre digitale sertifiseringsleverandører har bare tatt i bruk lignende driftsmodeller i løpet av noen få siste år.

Det europeiske IT-sertifiseringsprogrammet sertifiserer digitale ferdigheter tilsvarende med sine læreplaner som fastsatt på sertifiseringsprogrammenes nettsteder med refererende didaktisk materiale (inkludert åpen tilgang didaktisk materiale), som er gitt for å fullt ut dekke når det gjelder didaktikk påkrevde sertifiseringspensum for de tilsvarende eksamenene (selv om det ikke er en del av EITCI-sertifiseringstjenesten å tilby opplæring, ettersom kjernesertifiseringstjenesten er i testing, verifisering og attestering av deltakernes kunnskap og ferdigheter, detaljert referert didaktisk materiale fritt og åpent tilgjengelig og dekker hele omfanget av alle EITC tilsvarende sertifiseringsprogrammers læreplaner er i tillegg referert for deltakernes bekvemmelighet, som også kan bruke andre relevante utdanningsressurser eller opplæringstjenester).

Siden 2008 har European IT Certification Institute støttet åpen tilgang til utdanningsressurser om digitale teknologier. Fra engasjement i ESF- og ERDF-finansierte prosjekter for å lage åpent undervisningsmateriell og fri formidling, gjennom samarbeid med individuelle eksperter, publisering av didaktisk materiale i en åpen tilgangsform, har EITCI bidratt til en bred skala formidling av fri og åpen tilgang undervisningsmateriell i digitale teknologier, hvorav noen brukes direkte som referert didaktisk materiale som dekker relevante læreplaner for sertifiseringsprogrammer.

De europeiske IT-sertifiseringsplanene er utviklet, oppdatert og akseptert av relevante EITCI-komiteer av eksperter innen relevante fagfelt, inkludert både akademikere og praktikere. EITCI gir også alle deltakere i sertifiseringsprogrammene sine ubegrensede online konsulenttjenester av domeneeksperter som svarer på alle spørsmål angående sertifiseringspensum, slik at deltakerne bedre kan forberede seg til å gjennomføre relevante sertifiseringseksamener.

Siden 2008 har EITCI Institute utstedt hundretusener av EITC- og EITCA-sertifikater over hele verden (samt nærmere 1 million digitale sertifikater) for å oppnå et antall over 1 million individer fra 40+ land som hadde stiftet bekjentskap med EITC/EITCA-standarden som dekker inngangsnivå digital leseferdighet og grunnleggende ferdigheter, spesialiserte områder innen anvendt informatikk for IT-fagfolk, grunnleggende til avansert datagrafikkdesign, samt programmer for offentlig administrasjon digitalisering (eGo Government) og motvirke digital ekskludering blant sosialt vanskeligstilte grupper (spesielt mennesker som lever med vansker).

Hovedforskjellen er at EITCA Academy Certification er dannet fra en viss gruppe av aktuelle relaterte EITC-sertifiseringer (vanligvis 10 til 12). Bare ved å innhente alle disse substituerende EITC-sertifiseringene, vil deltakeren også få utstedt en dedikert EITCA-sertifisering som sertifiserer spesialisering innen et relevant felt (å tjene EITCA Academy-sertifisering krever ikke noen ekstra undersøkelse, det krever bestått eksamen på alle substituente EITC-sertifiseringer) .

Det er mulig å forfølge EITCA Academy-sertifisering ved å skaffe individuelle EITC-sertifiseringer i en separat påmelding for hvert EITC-program (en etter en), men det er også mulig å registrere deg direkte på EITCA Academy med tilgang til hele gruppen av EITC-sertifisering innen valgt EITCA Academy. Dette gir deltaker rett til subsidiert tilgang til EITCI Institute gitt med betydelig redusert EITCA Academy-avgift, tilgjengelig over hele verden for å fremme høy kvalitet og omfattende IT-kompetansespredning.

Deltakeren kan velge mellom realiseringen av det komplette EITCA Academy (gruppering av relevante EITC-programmer), og realiseringen av et enkelt EITC-program (eller et visst utvalg av EITC-programmer).

Hvert EITC-sertifiseringsprogram refererer til pensum på 15 læringstimer med innhold som slutter med en eksamen for den relevante EITC-sertifiseringen. Gjennomføring av EITC-programmet kan oppnås i gjennomsnitt i løpet av en til to dager, men det er ingen tidskrav, og en deltaker kan planlegge en lengre periode for didaktikk og eksamensforberedelser om nødvendig (for eksempel en uke eller 2 uker ved å bruke på læring korresponderende bare en time eller 2 timer daglig). Hvis deltakeren allerede har kunnskap og kompetanse i en tilsvarende EITC-sertifiseringsplan, kan deltakeren få tilgang til eksamen direkte og dermed få den aktuelle EIC-sertifiseringen umiddelbart.

Hvert EITCA Academy består av 10-12 EITC-sertifiseringer som til sammen utgjør et programinnhold på 150-180 læringstimer. Generelt under antagelsen at læring foregår i arbeidsdager er det mulig å fullføre EITCA Academy-programmet på mindre enn en måned (hver arbeidsuke-læring). En annen referansetidsplan er ett akademisk semester (vanligvis 5 måneder) når en deltaker er i stand til å fullføre EITCA Certification-programplanen ved å lære bare en dag i uken.

Referanselæringstimene for programinnholdet som er nevnt ovenfor, definerer et materielt mål på omfattende sertifiseringsprogrammet basert på standardene for faglige studietimer. Dette betyr at den tilsvarende pedagogiske oppførselen til deltakeren i gjennomsnitt vil ta 150-180 timer, hvis den ble utført i en stasjonær form. Det avhenger også av den enkelte deltagers karakteristikk i forberedelses- og læringsevner, noe som kan resultere i et raskere eller saktere tempo i læring og forberedelse i samsvar med læreplanen. På grunn av det faktum at opplæringen gjennomføres i asynkron e-læringsform, avhenger den faktiske implementeringstiden av de enkelte deltakers individuelle ferdigheter og kan forlenges eller forkortes (tidsrammen for læring og forberedelse til sertifisering er tilpasset individuelle behov hos deltakerne).

Ja. I både EITC og EITCA Academy Certification-programmet inkluderer lærings- og forberedende didaktisk prosess ubegrensede fjernkonsultasjoner med ekspertdidaktisk personale fra et relevant IT-domene. Hvis det skulle oppstå vanskeligheter med å forstå konseptene fra læreplanen så vel som med den støttende didaktiske innholdet og materialene eller med å utføre oppgaver, eller hvis en deltaker har spørsmål eller bekymringer angående programinnholdet, skal didaktisk personale konsulteres av midler til online kommunikasjons- og rådgivningssystemer. Konsultasjon gjennomføres via et spesielt grensesnitt i sertifiserings- og e-læringsplattformen eller via e-post. Skjemaer og instruksjoner for kontakt og spørring av didaktisk konsultasjonspersonell finner du direkte på sertifiserings-e-læringsplattformen.

Det nåværende utvalget av tilgjengelige EITCI Institute-utstedte sertifiseringer består av over 70 EITC-sertifiseringer og 7 EITCA Academy-sertifiseringer.

På grunn av driftsmessig begrenset kapasitet for didaktisk support og konsulentvirksomhet og dermed begrenser antall utstedte månedlige EITC/EITCA-sertifiseringer, kan noen sertifiseringsprogrammer være gjenstand for tidsmessige steder som ikke er tilgjengelige. I slike tilfeller kan sertifiseringsprogrammene uten ledige plasser bookes av deltakere, som vil bli informert når plassene igjen er tilgjengelige og vil få tilgang til de aktuelle programmene fra før til mølla.

Ja, det er en mulighet for å ta om igjen begge mislykkede eller vellykkede EITC-undersøkelser for å forbedre bestått poengsum. Ved hvert eksamensforsøk er det ett gratis omprøving tilgjengelig for å enten bestå testen eller forbedre beståttpoeng, hvoretter ytterligere undersøkelser på nytt krever at søknad til administrasjonen er aktivert, men forblir uten ekstra gebyr. Deltakeren kan ta en bestått test for å forbedre poengsummen for bedre presentasjon på sertifiseringen. Man må også merke seg at det ikke er noen EITCA Academy-eksamen (eksamenene tilordnes bare EITC-programmer og består hvert av dem med EITC-sertifisering som utstedes, mens EITCA Academy-sertifisering bare utstedes for bestått av en relevant gruppe av alt konsistens EITC-eksamen i et gitt EITCA Academy-program). Poengene som presenteres på EITCA Academy-sertifiseringen er poengsummene for alle EITC-sertifiseringer som inneholder gitt EITCA Academy.

Ja. Deltakerne vil ha tilgang til e-læringsplattformen med alt didaktisk materiale og ressurser i henhold til læreplanene i deres relevante EITC/EITCA Academy Certification-programmer også etter fullført læring og forberedelser, samt etter å ha bestått eksamenene og tjent sine sertifiseringer. Tilgangen vil være på ubestemt tid mulig fra deltakernes kontoer ved EITCA Academy.

Ja, både det europeiske rammeverket for IT-sertifisering og det europeiske IT-sertifiseringsinstituttet som utvikler dette rammeverket, følger fullt ut ISO/IEC 17024-standardene for organer som driver sertifisering av personer. EITCI tilbyr spesielt ikke kommersielle kurs eller opplæringstjenester i forbindelse med EITC- og EITCA-sertifiseringsprogrammene, og overholder kravene i ISO/IEC 17024-standarden for organer som driver sertifisering av personer i usammenhengende kommersielt tilbud av opplæringstjenester og kurs fra sertifiseringen tjenester på grunn av mulige skjevheter og ulikheter i tilfelle et sertifiseringsorgan vil kommersialisere opplæring eller kurs for ferdighetssertifiseringskravene det definerer. Alle europeiske IT-sertifiseringsprogrammer implementeres i henhold til gjeldende Vilkår og betingelser. Spesielt har alle EITC/EITCA-sertifiseringsprogrammene detaljerte læreplaner og de betalte sertifiseringseksamenstjenestene. I alle sine sertifiseringsprogrammer tilbyr EITCI Institute i tillegg sitt proprietære selvlærende online og offline didaktiske materiale, samt programmenes trinnvise sertifiserings-deleksamener, sammen med ubegrensede nettbaserte didaktiske ekspertkonsulenter som svarer på alle spørsmål om det. programmers deltakere med hensyn til innholdet i sertifiseringspensum for å støtte deres forberedelser til å gjennomføre tilsvarende sertifiseringseksamener, som utgjør de betalte tjenestene til de tilbudte sertifiseringsprogrammene. Programmene kan også referere til gratis læreplaner som dekker støttemateriale i ulike former som didaktiske hjelpemidler til deltakerne, som imidlertid ikke er kommersielle og betalte tjenester i henhold til ISO/IEC 17024 standardkravene, slik det er spesifisert i §9 i vilkårene. og betingelser. Slikt gratis referert materiale kan inkludere åpen tilgang bøker, online opplæringsprogrammer og videoer, alle deler åpne lisenser for å bruke dem for å kunne forberede seg bedre til sertifiseringsprosedyrene implementert av EITCI Institute under EITC/EITCA sertifiseringsprogrammene, men er ikke en del av et kommersielt sertifiseringstjenestetilbud og er ikke en betalt tjeneste. De betalte sertifiseringstjenestene som tilbys under EITC/EITCA-rammeverket inkluderer online sertifiseringsprosedyrer, dvs. eksamener i sertifiseringsprogrammer, utstedelse av relevante sertifikater til deltakerne som har bestått tilsvarende eksamener, prosessering av sertifiseringsdatalagring og online validering av tredjeparter, samt støtte og konsulenttjenester for alle deltakere i EITC/EITCA-sertifiseringsprogrammer. Arten og omfanget av sertifiseringstjenesten er fullstendig spesifisert på nettsidene til de spesifikke sertifiseringsprogrammene, så vel som i Vilkår og betingelser, med forbehold om en bekreftelse under påmeldingen til sertifiseringsprogrammet(e). EITCI gir også en ubetinget 30-dagers refusjonspolicy for både EITC- og EITCA-sertifiseringsprogrammene, og utvider bestemmelsene i forbrukerbeskyttelsesforskriften som implementerer direktivet 2011/83/EU fra Europaparlamentet og rådet for forbrukerrettigheter, slik at alle enkeltpersoner som er misfornøyde med sertifiseringstjenestene kan be om en refundert kansellering av påmeldingene til sertifiseringsprogrammene.

EITC/EITCA-sertifiseringen er et europeisk basert utdannings- og sertifiserings internasjonalt program som standardiserer rammer for kompetanseattestering i informasjonsteknologibransjen. Det har ingen formell likhet med noen av EUs medlemsland nasjonale utdanningsprogrammer. Men når det gjelder innholdet i programmet relatert til de omfattende læreplanene for EITCA Academy, er det kompleksitet og den resulterende faglige fordypningen attestering av sertifiseringsinnehaveren, det kan best sammenlignes med nasjonalt nivå akkreditert forskerutdanning innen høyere utdanning når det gjelder læring arbeidsmengde og attesterte kompetansenivåer. På den annen side tilsvarer EITCA Academy-sertifisering sammen med EITC-sertifiseringer ikke leverandørsentriske IT-profesjonelle sertifiseringer utstedt av forskjellige IT-leverandører (for eksempel Microsoft, Google, Adobe, etc.), og er uavhengige av leverandører og fokuserer dermed på virkelig verdi av sertifiserte kompetanser, i stedet for å stå som en del av strategien for produktkonkurranse og markedsføring mellom IT-leverandører. Men hva EITC/EITCA-sertifiseringer har til felles med den profesjonelle leverandøren som har utstedt IT-sertifiseringer, er at de også fokuserer på praktiske aspekter og anvendeligheten av sertifisert kunnskap og ferdigheter.

Hva betyr det i praksis?

EITCA Academy Certification er ikke et formelt vitnemål på høyere nivå på nasjonalt nivå, men et internasjonalt sertifiseringsnorm for IT-bransjer, som imidlertid er leverandøruavhengig og styres av European Information Technologies Certification Institute, en leverandør uavhengig ikke-for-profit sertifiseringsmyndighet eller sertifiseringsorgan. Innenfor EITC/EITCA Academy-sertifiseringsinnehaveren oppnår ikke et nasjonalt nivå doktorgradsutdanning eller en IT-leverandørsertifisering, men et internasjonalt og utstedt i Brussel, EU, bransjeversøkende formell kompetansesertifisering, med teknologier som har sertifisert kunnskap og ferdigheter. tilsvarer videreutdanningene når det gjelder forståelse (fra 150 timers referanseprogrammets omfattende) og en rekke aktuelle IT-leverandører utstedt sertifiseringer. Det er ingen valgbarhetskriterier for å gjennomføre EITCA Academy (eller noen del av EITC Certification-programmet), og ingen forutgående kvalifikasjonskrav (f.eks. Kreves det en bachelorgrad oppnådd i studiene for å gjennomføre videre studier på akademisk høyere utdanning, som er ikke en forutsetning for deltagelse i EITCA Academy).

EITCA Academy-sertifiseringen alene gjør det mulig for innehaveren å profesjonell bevise attestering av de mestrede ferdighetene og kompetansene til å jobbe innen den avholdte sertifiseringen. Mens arbeidsgivere vanligvis krever vitnemål fra høyere utdanning i det gitte omfanget av profesjonell spesialisering, ønsker de generelt veldig positivt velkomst til ytterligere omfattende ferdighetsattester, spesielt innen IT-området, enten det er hovedfaget i kandidatens utdanning eller ikke. Hvis kompetansevurderingen er på forståelsesnivå som kan sammenlignes med det formelle akademiske forskerutdanningen, kan det i noen tilfeller anses av en arbeidsgiver å være en tilstrekkelig erstatning, særlig når man tar hensyn til forhold knyttet til studiekostnadene et gitt land). I andre tilfeller vil det være et riktig supplement til det formelle utdannelsesuniversitetsdiplomaet som beviser kandidatene internasjonal aktivitet i selvutvikling og sette ham til side konkurransedyktige søknader uten lignende kompetanseattester. Arbeidsgiverne verdsetter vanligvis sterkt insentiv på kandidatens side når det gjelder egenutvikling, utdanning og erfaring og vil som sådan anerkjenne den internasjonale sertifiseringen av EITCA Academy til fordel for kandidaten. Å oppsummere EITCA Academy-sertifisering kan behandles godt som en måte å supplere grunn- eller videreutdanningen på nasjonalt nivå med et mer spesialisert, profesjonelt EU-basert sertifisering av IT-bransjer. Visstnok utgjør det en viktig eiendel i sertifikatets CV-CV som beviser hans internasjonale aktivitet innen kvalifikasjonsutviklingen. Selv med spesialisert doktorgradsutdanning vil en relevant EITCA Academy-sertifisering bevise en svært verdifull ressurs i CV-en og vil øke sysselsettingsutsiktene, ikke bare ved å formelt bekrefte besittede IT-kvalifikasjoner og kompetanser, men også ved å bevise kandidatenes evne til å lykkes med å utdanne seg og egenutvikling ved å oppnå EU-basert internasjonalt anerkjent IT-bransjenivå, leverandøruavhengig sertifisering.

I følge Bologna-prosessen jobber EU mot et integrert rammeverk for høyere utdanning. For øyeblikket er hovedmidlet for å oppnå dette målet ved standardisering i alle EU-land og noen andre land som er villige til å delta i dette systemet at høyere utdanning skal være basert på kvalifikasjoner og inndelt i hoved 3-sykluser: 1. kvalifikasjonssyklus (uformelt referert til som grunnfag studier, vanligvis ferdig med bachelorgraden), 2. syklus (uformelt referert til som hovedfags- eller hovedfagsstudier, vanligvis ferdig med mastergrad) og 3. syklus, doktorgradsstudiene (inkluderte vanligvis ikke bare utdanning, men også egen forskning ferdig med doktorgraden). I tillegg til ovennevnte har Bologna-prosessen introdusert ECTS-studiepoengsystemet (European Credit Transfer and Accumulation System) som introduserer et mål på studiepoeng (eller ECTS-poeng) tildelt til kurs, vanligvis med 1 studiepoeng tildelt 15 til 30 timer stasjonær didaktisk program. ECTS-studiepoengene tjener som en referanse for å sammenligne kompleksiteten av emner i forskjellige høyere utdanningsinstitusjoner og ved avtaler mellom disse institusjonene om å anerkjenne kursene som er fullført i forskjellige institusjoner på grunnlag av ECTS-studiepoeng, som støtter internasjonal utveksling av EU-studenter og studier i utlandet.

Ved å sammenligne programmets kompleksitet og innhold, kan EITCA Academy best sammenlignes med høyere nivå på videreutdanning, selv om det ikke er godkjent som sådan av nasjonal administrasjon, siden det er en internasjonal standard. Kompetansene oppnådd ved fullføring av EITCA Academy som bekreftet av EITCA Certification er innholdsmessig likeverdige med tanke på deres forståelse for universitetsdiplomaet, med denne forskjellen at EITCA Academy-sertifiseringen ikke er et utstedt dokument på nasjonalt nivå, men et internasjonalt og er fokusert på et bestemt felt innen IT, snarere enn på hele fagfeltet. Dette mer spesialiserte fokuset for EITCA Academy-sertifiseringen kan være fordeler også i sammenligning med vitnemålene for en IT-relatert yrkeskarriere. Vanligvis er studietilbud mer definert (f.eks. Datavitenskap, bedriftsøkonomi, økonomi, matematikk, etc.) enn EITCA Academy som omfatter et av de spesifikke feltene innen informasjonsteknologi (f.eks. Informasjonssikkerhet, forretningsinformasjonsteknologi, datamaskingrafikk, etc. .). De første studiene inneholder fra 2 opp til 1500 studietimer referert med 3000 til 60 studiepoeng tilsvarende (et standard studieår består vanligvis av 120 timer). EITCA Academy omfatter et didaktisk program på 1500-150 timer, men referert til fra 180 til 30 studiepoeng (det omfatter 60-10 EITC-kurs, hver tildelt 12 til 3 studiepoeng på grunnlag av innholdssammenligning med referanse til faglige standarder i relevante emner , med en tidsreferanse på 5 timer for hvert EITC-kurs, tilsvarer imidlertid 15 opp til 60 timer i standard akademisk oppførsel på grunn av den individuelle og asynkrone modellen for utdannelsen som er tilstede i EITCA Academy). Dermed kan EITCA Academy sammenlignes med ett studieår på 90. utdanning på høyere utdanning (mastergradsnivå) med hensyn til forståelse og kompleksitet i de formelle attesterte IT-kompetansene. På den annen side korresponderer EITC-sertifiseringene innholdsmessig med de akademiske kursene i høyere utdanning (tildelt 2 til 3 studiepoeng i EUs overføringssystem for akademiske studiepoeng), samt leverandørutstedte IT-produkt- eller teknologisertifiseringer, på grunn av anvendbarhet og praktisk karakter.

Når det gjelder innhold kan EITCA Academy-sertifiseringsprogrammet (tilsvarende 150-180 timer stasjonære klasser, dvs. et standard studieår eller 2 akademiske semestre) sammenlignes med spesialiserte forskerstudier, men likevel med fordelen av EU-sertifiseringsstandarden med sin internasjonale natur og anerkjennelse (EU-baserte sertifikater utstedt i Brussel er høyt anerkjent over hele verden, selv over et formelt nasjonalt system akademiske vitnemål utstedt på ikke-sentrale EU-lokasjoner). Et viktig trekk ved EITC/EITCA-sertifiseringsprogrammene er muligheten for å fullføre bare valgte enkelt EITC-programmer som tilsvarer de enkelte kursene som danner det respektive EITCA Academy (enkelt spesialiserte sertifiserte EITC-kurs med et gjennomsnittlig didaktisk innhold på 15 timer). EITCA- og EITC-kompetansesertifiseringsprogrammene inkluderer programinnhold utformet i bottom-up-tilnærmingen, slik at det ikke kreves noen tidligere IT-kunnskaper for å fullføre dem, til tross for deres avanserte og spesialiserte form. Dette gjør at selv de fleste spesialiserte EITC/EITCA-programmer kan fullføres vellykket av enkeltpersoner uten tidligere IT-ekspertise, samtidig som de også er relevante for IT-fagfolk og eksperter i de tilsvarende domenene.

Oppsummering av EITCA Academy anbefales som et internasjonalt anerkjent profesjonell IT-sertifisering som supplement til nasjonale nivåer på lavere nivå eller videreutdanning (dvs. bachelor- eller mastergrad), som imidlertid kan attestere innehaverens kompetanse i en mer generell eller til og med annen disiplin fra feltet at sertifiseringsinnehaveren søker å satse på for henne eller sin karriere (med den relavante EITCA Academy Certification som dekker nettopp dette feltet). Det er mulig å lykkes med å søke arbeid uten vitnemål med høyere utdanning som har EITCA Academy Certification også fordi det formelt kan bevise på grunnlag av programinnholdet som dekkes av sertifiseringen at fremgangen til de attesterte kompetansene tilsvarer ett års akademiske studier etter utdanning for en mastergrad, men innenfor en internasjonal og IT-bransjeorientert sertifiseringsstandard utviklet og formidlet av European Information Technologies Certification Institute i Brussel, EU. Det skal bemerkes at verdsettelsen av EITCA Academy IT-sertifiseringsstandard mot de nasjonale nivåer på forskningsnivå eller IT-leverandører bransjenivå-sertifiseringer avhenger av arbeidsgiveren og hans/hennes egen tro og meninger, men evaluering av EITC/EITCA-innehaverne karrierer indikerer at denne standarden anerkjenner økende og ikke bare i EU.

Å svare på spørsmålet om EITCA Academy og EITC-sertifiseringer er ECTS-kompatible, er relatert til å svare på spørsmålet om du kan redegjøre for EITCA Academy- eller EITC Certification-programmer til ferdigstillelse av din pågående fremtidige akademiske studier eller videreutdanning innen et formelt system for høyere utdanning.

Svaret er generelt positivt. Hver EITC-sertifisering og EITCA Academy-programmer tildeles et definert antall ECTS-poeng.

EITCI Institute kommuniserer med universitetene i EU under temaet ECTS-systemet (European Credit Transfer and Accumulation System) som tilbyr bilateral godkjenning av innholdet i utdanningsprogrammet (mot relevante EITC/EITCA-sertifiseringsplaner). Med forbehold om disse forslagene blir visse EITC/EITCA Certificateaiton-programmer tildelt av EITCI Institute med ECTS-poeng, noe som gjør det mulig for europeiske studenter blant sertifiseringsinnehavere å ha sin egen læring som de gjennomgikk og viste seg å beherske ved sertifiseringsprosedyre for å bli akseptert for deres akademiske oppførsel. ECTS utgjør en europeisk standard for sammenligning av læringsvolum basert på læringsresultater (i tilfelle EITC/EITCA-sertifisering målt ved eksamensresultatene) og tilhørende arbeidsmengde på høyere utdanning samt yrkesutdanning og opplæringsprogrammer gjennomført over hele EU og samarbeidende ECTS-land.

For den opptjente EITC/EITCA-sertifiseringen tildeles relevante beløp for ECTS-studiepoengene avhengig av det aktuelle programmet (dets kompleksitet, omfattende og tilhørende læringsmengde), og disse studiepoengene kan godtas av en sertifiseringsinnehaverens universitet underlagt en bilateral avtale mellom dette universitetet og EITCI Institute. EITCI-instituttet initierer ECTS bilaterale avtaleundersøkelser med et indikert universitet på grunnlag av søknaden fra sertifiseringsinnehaveren som ønsker å få de opptjente ECTS-poengene utmerket i henne eller hans valgte universitet for pågående eller fremtidig akademisk oppførsel.

Hvis du enten er sertifiseringsinnehaver eller representerer et universitet som er interessert i eller blir spurt av studentene om å godta ECTS-poengene for deres relevante EITC/EITCA-sertifiseringer, vennligst kontakt EITCI Institute og den vil gi alle nødvendige detaljer og dokumenter for å gå videre.

Du trenger ikke å studere på det europeiske universitetet for å forhøre deg om aksept av dine EITC/EITCA-programmer oppnådd ECTS-poeng. Dette vil imidlertid etter skjønn av dekankontoret ved ditt universitet. Hvis du studerer på det europeiske universitetet (ikke nødvendigvis i EU, men også i landet som deltar i ECTS-systemet), er denne beslutningen mer automatisk, men den er fremdeles en uavhengig beslutning fra universitetet ditt i form av en bilateral avtale om å akseptere de relevante EITCA Academy og EITC Certification-programmene som gjelder for tilsvarende akademiske oppførsel ved universitetet.

Det skal antydes at ECTS-aksept som vedtak på universitetsadministrasjonens side om å godta eller avvise ære for fullføring av et visst EITC/EITCA-sertifiseringsprogram i den akademiske gjennomføringen av studiene dine er uavhengig av EITCI Institute, som bare kan rettferdiggjøre relevant antall ECTS-poeng tildelt med sitt gitte sertifiseringsprogram og gjelder et universitet for en bilateral ECTS-avtale (slik utredning kan gjøres av EITCI Institute eller direkte av en sertifikatinnehaver til dekankontoret sammen med de relevante EITC/EITCA-sertifiseringene og deres tillegg - malene til søknadsdokumentene for godkjenning av ECTS-poeng kan lastes ned etter å ha tjent sertifiseringene). Både EITC- og EITCA-sertifiseringer er utstyrt med de detaljerte programtilleggene som tillater riktig vurdering av innholdsmessig ekvivalens med et relevant universitetskurs eller tilsvarende mengde kvalifikasjoner og kompetanse, selv av universitetene i landene som ikke deltar i ECTS-systemet.

Oppsummerende består EITCA Academies av grupper av individuelle EITC-sertifiseringsprogrammer, hver av dem tildeles det definerte antall ECTS-studiepoeng, tildelt sertifiseringsinnehaveren etter å ha oppnådd sertifiseringen. EITC/EITCA percantage-basert karakterskala er også fullt kompatibel med ECTS-karakterskala.

Det europeiske kredittoverførings- og akkumuleringssystemet (ECTS) fungerer som en EU-basert standard for å sammenligne akademisk studieoppnåelse og prestasjoner for studenter ved høyere utdanning i hele EU og andre europeiske land som ønsker å delta i ECTS-standarden. For vellykkede gjennomførte emner tildeles relevante antall ECTS-studiepoeng. ECTS-studiepoengene tjener som en referanse for å sammenligne kompleksiteten av emner i forskjellige høyere utdanningsinstitusjoner og ved avtaler mellom disse institusjonene om å anerkjenne emnene som er fullført i forskjellige institusjoner på grunnlag av ECTS-studiepoeng, som støtter internasjonal utveksling av EU-studenter og studier i utlandet. Det skal bemerkes at mange land har lignende standarder, som lett kan redegjøre for ECTS-studiepoeng i tillegg til en individuell søknad.

DigComp Framework
DigComp Framework

DigComp står for Digital Competence Framework for Citizens og er utviklet av Joint Research Centre of the European Commission.

DigComp-rammeverket i dimensjon 1 refererer til 5 nøkkelkomponenter (eller områder) av personlige digitale ferdigheter til innbyggere:

 1. Informasjon og datakompetanse
 2. Kommunikasjon og samarbeid
 3. Oppretting av digitalt innhold
 4. Sikkerhet
 5. Problemløsning

I henhold til definisjonen har DigComp som mål å gi et enhetlig digitalt kompetanserammeverk for innbyggerne med sine områder som fokuserer på personlig og generell digital kompetanse i motsetning til IT-applikasjonsorientert kompetanse innen ulike områder av digitale teknologier.

Dette er en annen tilnærming enn den som brukes i definisjonen av det europeiske rammeverket for IT-sertifisering, som tar sikte på å sertifisere relevant digital kompetanse innen spesifikke områder av IT-applikasjoner, for eksempel innen kunstig intelligens, cybersikkerhet, webutvikling, datagrafikk, programmering, telearbeid, eLearning, eGovernment og eAdministrasjon, Business Information Systems, etc. Strukturen til det europeiske IT-sertifiseringsrammeverket introduserer EITCA Academy (European IT Certification Academy)-programmer som tar for seg disse områdene av anvendte digitale ferdigheter på nybegynner-, mellom- og profesjonsnivå. I tillegg til relevante digitale ferdigheter inneholder det europeiske IT-sertifiseringsrammeverket også EITCA/KC Key Competencies Academy-sertifiseringsprogrammet som er rettet mot å sertifisere såkalte digitale nøkkelkompetanser av generell karakter, godt tilpasset Rådets anbefaling om nøkkelkompetanser for livet- lang Læring i digital kontekst og til DigComp-rammeverket.

Mens både den europeiske IT-sertifiseringen og DigComp-rammeverket er fullstendig leverandøruavhengig, har det europeiske IT-sertifiseringsrammeverket en bredere dekning av digitale ferdigheter enn det nåværende omfanget av DigComp, som sertifiserer relevante digitale ferdigheter både på nybegynner- eller generell borgernivå (spesielt i EITCA/KC Key Competencies Academy-sertifiseringsprogrammet som er tett på linje med gjeldende DigComp 2.2-rammedefinisjon), så vel som på mer profesjonelle nivåer (inkludert middels og avanserte nivåer). DigComp-rammeverket refererer foreløpig ikke digital ferdighetssertifisering for IT-fagfolk.

EITCA/KC Key Competencies Academy stemmer godt overens med omfanget av DigComp-rammeverket, inkludert kompetanseområder for informasjon og datakompetanse, kommunikasjon og samarbeid, digitalt innholdsskaping, sikkerhet og problemløsning. Denne justeringen kan kartlegges på følgende måte:

 1. Informasjon og datakompetanse:
  1. For å artikulere informasjonsbehov, finne og hente digital data, informasjon og innhold. Å bedømme relevansen til kilden og dens innhold. For å lagre, administrere og organisere digital data, informasjon og innhold.
   1. Primære EITCA-programmer kartlegging: EITCA/KC nøkkelkompetanse
    1. Kartlegging av EITCA/KC-nøkkelkompetansene som består av EITC-programmer:
     1. EITC/INT/ITAF grunnleggende Internett-teknologier og applikasjoner
     2. EITC/BI/ECIM grunnleggende e-handel og internettmarkedsføring
     3. Grunnleggende om EITC/BI/OOW tekstbehandlingsprogramvare
     4. Grunnleggende om EITC/BI/OO Office-programvare
     5. Grunnleggende programvare for EITC/BI/OOC Regneark
     6. EITC/DB/DDEF databaser og data engineering fundamentals
     7. EITC/DB/DDMS databaser og databasesystemer
     8. EITC/OS/MSSAM Programvareadministrasjon og -administrasjon
   2. Sekundære EITCA-programkartlegging: EITCA/AI Artificial Intelligence
 1. Kommunikasjon og samarbeid:
  1. Å samhandle, kommunisere og samarbeide gjennom digitale teknologier samtidig som man er bevisst på kulturelt og generasjonsmangfold. Å delta i samfunnet gjennom offentlige og private digitale tjenester og deltakende medborgerskap. Å administrere sin digitale tilstedeværelse, identitet og omdømme.
   1. Primære EITCA-programmer kartlegging: EITCA/KC nøkkelkompetanse
    1. Kartlegging av EITCA/KC-nøkkelkompetansene som består av EITC-programmer:
     1. Grunnleggende om EITC/TT/MSF Mobile systems
     2. EITC/BI/TF Grunnleggende om læreverk
     3. EITC/BI/CAPMF Datastøttet grunnleggende prosjektledelse
     4. EITC/INT/ITAF grunnleggende Internett-teknologier og applikasjoner
     5. EITC/CN/CNF Grunnleggende om datanettverk
     6. EITC/BI/ITIM Informasjonsteknologi i ledelse
   2. Sekundære EITCA-programkartlegging: EITCA/TC Telework Competencies, EITCA/BI Business Information
 1. Oppretting av digitalt innhold:
  1. Å lage og redigere digitalt innhold Å forbedre og integrere informasjon og innhold i en eksisterende kunnskapsmengde samtidig som man forstår hvordan opphavsrett og lisenser skal brukes. Å vite hvordan man gir forståelige instruksjoner for et datasystem.
   1. Primære EITCA-programmer kartlegging: EITCA/KC nøkkelkompetanse
    1. Kartlegging av EITCA/KC-nøkkelkompetansene som består av EITC-programmer:
     1. EITC/SE/CPF Grunnleggende om dataprogrammering
     2. EITC/CG/CGVF Datagrunnlag og visualisering
     3. EITC/CG/APS Raster-grafikkbehandlingsprogramvare
     4. EITC/CG/VICG Visuell identifikasjon i datagrafikk
     5. Grunnleggende om EITC/BI/OOI Multimedia presentasjonsprogramvare
     6. EITC/INT/JOOM Grunnleggende informasjon om nettsteddesign og innholdsstyringssystemer
     7. Grunnleggende om EITC/BI/GADW Internett-annonsering og markedsføring
   2. Sekundære EITCA-programmer kartlegging: EITCA/BI Business Information, EITCA/WD Web Development Academy, EITCA/CG Computer Graphics Academy
    1. Kartlegging av EITCA/CG Computer Graphics-komponentene EITC-programmene:
     1. EITC/CG/AI: Programvare for prosessering av vektorgrafikk
     2. EITC/CG/AIDF: Desktop publishing-programvare
     3. EITC/CG/BL: 3D grafisk design og visualiseringsprogramvare
     4. EITC/CG/VR: Virtual Reality 3D-grafikkprogramvare
     5. EITC/CG/ADPD: Kunstnerisk digital portretttegning
    1. Kartlegging av EITCA/WD-webutviklingskomponentene EITC-programmene:
     1. EITC/WD/HCF: Grunnleggende om HTML og CSS
     2. EITC/WD/JSF: JavaScript Fundamentals
     3. EITC/WD/PMSF: PHP og MySQL Fundamentals
 1. Sikkerhet:
  1. For å beskytte enheter, innhold, personopplysninger og personvern i digitale miljøer. For å beskytte fysisk og psykisk helse, og å være bevisst på digitale teknologier for sosial velvære og sosial inkludering. Å være bevisst på miljøpåvirkningen av digitale teknologier og deres bruk.
   1. Primære EITCA-programmer kartlegging: EITCA/KC nøkkelkompetanse
    1. Kartlegging av EITCA/KC-nøkkelkompetansene som består av EITC-programmer:
     1. EITC/OS/MSW Grunnleggende for administrasjon av operativsystemer
     2. EITC/IS/ISCF Grunnleggende om informasjonssikkerhet og kryptografi
     3. EITC/IS/EEIS Elektronisk økonomis informasjonssikkerhet
   2. Sekundær kartlegging av EITCA-programmer: EITCA/IS IT-sikkerhet
    1. Kartlegging av EITCA/IS IT Security-komponentene EITC-programmene:
     1. EITC/IS/CSSF: Computer Systems Security Fundamentals
     2. EITC/IS/ACSS: Advanced Computer Systems Security
 1. Problemløsning:
  1. Å identifisere behov og problemer, og å løse konseptuelle problemer og problemsituasjoner i digitale miljøer. Å bruke digitale verktøy til å innovere prosesser og produkter. For å holde deg oppdatert med den digitale utviklingen.
   1. Primære EITCA-programmer kartlegging: EITCA/KC nøkkelkompetanse
    1. Kartlegging av EITCA/KC-nøkkelkompetansene som består av EITC-programmer:
     1. EITC/AI/AIF Grunnlag for kunstig intelligens
     2. EITC/BI/BAS Forretnings- og administrasjonsprogramvare
   2. Sekundære EITCA-programmer kartlegging: EITCA/BI Business Information, EITCA/AI Artificial Intelligence
    1. Kartlegging av EITCA/BI Business Information, EITCA/AI Artificial Intelligence-konstituerende EITC-programmer:
     1. EITC/CP/PPF: Grunnleggende om Python-programmering
     2. EITC/AI/MLP: Maskinlæring med Python
     3. EITC/AI/ADL: Advanced Deep Learning
     4. EITC/AI/ARL: Advanced Reinforcement Learning

Under dimensjon 2 av DigComp-rammeverket er det for tiden definert 21 kompetanse som består av de 5 store digitale ferdighetsområdene som er referert til i dimensjon 1. Disse kompetansetitlene og deskriptorene kan også kartlegges i forhold til de europeiske IT-sertifiseringsprogrammene. Når det gjelder en felles vurdering av dimensjon 1 og 2 fra DigComp-rammeverket, er kartleggingen av store EITCA-programmer i det europeiske IT-sertifiseringsrammeverket som følger:

1. Informasjons- og datakompetanse
Kompetanser (dimensjon 2)

 • 1.1 Bla gjennom, søke og filtrere data, informasjon og digitalt innhold
  Å artikulere informasjonsbehov, søke etter data, informasjon og innhold i digitale miljøer, få tilgang til dem og navigere mellom dem. For å lage og oppdatere personlige søkestrategier.
 • Kartlegging av EITCA-programmer: EITCA/KC nøkkelkompetanse, EITCA/AI kunstig intelligens
 • 1.2 Evaluering av data, informasjon og digitalt innhold
  Å analysere, sammenligne og kritisk vurdere troverdigheten og påliteligheten til datakilder, informasjon og digitalt innhold. Å analysere, tolke og kritisk vurdere data, informasjon og digitalt innhold.
 • Kartlegging av EITCA-programmer: EITCA/KC-nøkkelkompetanse, EITCA/BI-forretningsinformasjon
 • 1.3 Håndtering av data, informasjon og digitalt innhold
  For å organisere, lagre og hente data, informasjon og innhold i digitale miljøer. Å organisere og behandle dem i et strukturert miljø.
 • Kartlegging av EITCA-programmer: EITCA/KC nøkkelkompetanse, EITCA/AI kunstig intelligens, EITCA/WD webutvikling

2. Kommunikasjon og samarbeid
Kompetanser (dimensjon 2)

 • 2.1 Samhandling gjennom digitale teknologier
  Å samhandle gjennom en rekke digitale teknologier og forstå passende digitale kommunikasjonsmidler for en gitt kontekst.
 • Kartlegging av EITCA-programmer: EITCA/KC nøkkelkompetanse, EITCA/AI kunstig intelligens, EITCA/WD webutvikling
 • 2.2 Deling gjennom digitale teknologier
  Å dele data, informasjon og digitalt innhold med andre gjennom passende digitale teknologier. Å fungere som en mellommann, å vite om referanse- og attribusjonspraksis.
 • Kartlegging av EITCA-programmer: EITCA/KC nøkkelkompetanse, EITCA/AI kunstig intelligens, EITCA/WD webutvikling
 • 2.3 Engasjere seg i medborgerskap gjennom digitale teknologier
  Å delta i samfunnet gjennom bruk av offentlige og private digitale tjenester. Å søke muligheter for selvtillit og for deltakende medborgerskap gjennom passende digitale teknologier.
 • Kartlegging av EITCA-programmer: EITCA/KC nøkkelkompetanse, EITCA/AI kunstig intelligens, EITCA/WD webutvikling
 • 2.4 Samarbeid gjennom digitale teknologier
  Å bruke digitale verktøy og teknologier for samarbeidsprosesser, og for samkonstruksjon og samskaping av ressurser og kunnskap.
 • Kartlegging av EITCA-programmer: EITCA/TC Telework Competencies, EITCA/WD Web Development, EITCA/BI Business Information
 • 2.5 Nettikk
  Å være bevisst på atferdsnormer og kunnskap mens du bruker digitale teknologier og samhandler i digitale miljøer. Å tilpasse kommunikasjonsstrategier til den spesifikke målgruppen og være bevisst på kulturelt og generasjonsmangfold i digitale miljøer.
 • Kartlegging av EITCA-programmer: EITCA/KC Nøkkelkompetanse
 • 2.6 Administrere digital identitet
  Å skape og administrere en eller flere digitale identiteter, å kunne beskytte sitt eget omdømme, å håndtere dataene som man produserer gjennom flere digitale verktøy, miljøer og tjenester.
 • EITCA-programkartlegging: EITCA/IS IT-sikkerhet

3. Digital innholdsskaping
Kompetanser (dimensjon 2)

 • 3.1 Utvikle digitalt innhold
  Å lage og redigere digitalt innhold i ulike formater, å uttrykke seg gjennom digitale midler.
 • Kartlegging av EITCA-programmer: EITCA/CG Computer Graphics, EITCA/WD Web Development
 • 3.2 Integrering og reutvikling av digitalt innhold
  Å modifisere, foredle, forbedre og integrere informasjon og innhold i en eksisterende kunnskapsmengde for å skape nytt, originalt og relevant innhold og kunnskap.
 • Kartlegging av EITCA-programmer: EITCA/CG Computer Graphics, EITCA/WD Web Development
 • 3.3 Opphavsrett og lisenser
  For å forstå hvordan opphavsrett og lisenser gjelder for data, informasjon og digitalt innhold.
 • Kartlegging av EITCA-programmer: EITCA/KC nøkkelkompetanse, EITCA/IS IT-sikkerhet
 • 3.4 Programmering
  Å planlegge og utvikle en sekvens av forståelige instruksjoner for et datasystem for å løse et gitt problem eller utføre en spesifikk oppgave.
 • EITCA programmer kartlegging: EITCA/WD Web Development

4. Sikkerhet
Kompetanser (dimensjon 2)

 • 4.1 Beskyttelse av enheter
  For å beskytte enheter og digitalt innhold, og for å forstå risikoer og trusler i digitale miljøer. Å vite om sikkerhets- og sikkerhetstiltak og ta behørig hensyn til pålitelighet og personvern.
 • EITCA-programkartlegging: EITCA/IS IT-sikkerhet
 • 4.2 Beskytte personopplysninger og personvern
  For å beskytte personopplysninger og personvern i digitale miljøer. For å forstå hvordan man bruker og deler personlig identifiserbar informasjon samtidig som man kan beskytte seg selv og andre mot skader. For å forstå at digitale tjenester bruker en "personvernpolicy" for å informere om hvordan personopplysninger brukes.
 • EITCA-programkartlegging: EITCA/IS IT-sikkerhet
 • 4.3 Beskytte helse og velvære
  Å kunne unngå helserisiko og trusler mot fysisk og psykisk velvære ved bruk av digitale teknologier. Å kunne beskytte seg selv og andre mot mulige farer i digitale miljøer (f.eks. nettmobbing). Å være bevisst på digitale teknologier for sosial velvære og sosial inkludering.
 • EITCA-programkartlegging: EITCA/IS IT-sikkerhet
 • 4.4 Beskyttelse av miljøet
  Å være bevisst på miljøpåvirkningen av digitale teknologier og deres bruk.
 • EITCA-programkartlegging: EITCA/IS IT-sikkerhet

5. Problemløsning
Kompetanser (dimensjon 2)

 • 5.1 Løse tekniske problemer
  For å identifisere tekniske problemer ved bruk av enheter og bruk av digitale miljøer, og for å løse dem (fra feilsøking til å løse mer komplekse problemer).
 • Kartlegging av EITCA-programmer: EITCA/AI Artificial Intelligence
 • 5.2 Identifisere behov og teknologiske svar
  Å vurdere behov og å identifisere, evaluere, velge og bruke digitale verktøy og mulige teknologiske svar for å løse dem. Å tilpasse og tilpasse digitale miljøer til personlige behov (f.eks. tilgjengelighet).
 • Kartlegging av EITCA-programmer: EITCA/AI Artificial Intelligence
 • 5.3 Kreativ bruk av digitale teknologier
  Å bruke digitale verktøy og teknologier for å skape kunnskap og til å innovere prosesser og produkter. Å engasjere seg individuelt og kollektivt i kognitiv prosessering for å forstå og løse konseptuelle problemer og problemsituasjoner i digitale miljøer.
 • Kartlegging av EITCA-programmer: EITCA/AI Artificial Intelligence
 • 5.4 Identifisere digitale kompetansehull
  Å forstå hvor ens egen digitale kompetanse må forbedres eller oppdateres. Å kunne støtte andre med deres digitale kompetanseutvikling. Å søke muligheter for selvutvikling og å holde seg oppdatert med den digitale utviklingen.
 • Kartlegging av EITCA-programmer: EITCA/AI Artificial Intelligence

DigComp 2.2 introduserte tilleggsdimensjoner som skisserer tilsvarende:

 • Ferdighetsnivåer (dimensjon 3)
 • Eksempler på kunnskap, ferdigheter og holdninger (dimensjon 4)
 • Brukstilfeller (dimensjon 5).

Den siste publikasjonen DigComp 2.2, presenterer det konsoliderte rammeverket.

Mer data om DigComp 2.2-modellen finner du på Felles forskningssenter.

European IT Certification (EITC) og European IT Certification Academy (EITCA) er profesjonelle sertifiseringsprogrammer for informasjonsteknologi, og som sådan utgjør de ikke universitets- eller akademiske gradsprogrammer, fordi disse er pålagt å overholde nasjonale rammeverk for høyere utdanning der akademisk grader er regulert. Det europeiske IT-sertifiseringsprogrammet er ikke implementert under et juridisk rammeverk av noen EU-medlemsland som lover nasjonale universitetsprogrammer og akademiske grader.

I stedet er EITC/EITCA-sertifiseringsprogrammer yrkesfaglige kvalifikasjons-attesteringsprogrammer akkreditert av EITCI Institute, en internasjonal sertifiseringsmyndighet for disse programmene, som utsteder de tilsvarende kompetanseattesteringsdokumentene. Når det gjelder ekvivalens, kan EITC/EITCA-sertifiseringene derfor sammenlignes med andre profesjonelle eller yrkesfaglige IT-sertifiseringer som ikke er avhengige av IT-leverandører, i motsetning til populære leverandørsentriske IT-sertifiseringer som tilbys av f.eks. Microsoft, Adobe, Google, etc. Dermed fullføring fra EITCA Academy (eller noen av dets konstituerende EITC-programmer) tildeler deltakeren et profesjonelt europeisk IT-sertifikat utstedt og bekreftet av EITCI Institute, som formelt attesterer ekspertise på et felt som er relevant for det tildelte sertifikatet. Dette sertifikatet er imidlertid ikke formelt likeverdig med et universitetsdiplom eller akademisk grad, til tross for at pensumomfanget til EITCA Academy kan sammenlignes med hensyn til pensumattesterte kvalifikasjoner og deres avansement til videreutdanning, med kvalifikasjonsomfanghet tilsvarende EQF nivå 6 referanse.

Standarden gir attestering av yrkesfaglige kvalifikasjoner i en profesjonell spesialisering innen store IT-applikasjonsfelt. Hvis det er offentlige eller private forskrifter som formelt krever en akademisk grad i informatikk (enten bachelorgrad eller mastergrad) og et relevant universitetsdiplom utstedt i et av nasjonale systemer for høyere utdanning på stillingen som man søker å søke på , EITCA Academy-sertifisering, sammen med alle EITC-sertifikater, selv om det utgjør en omfattende attestasjon av innehaverens IT-kompetanse, vil ikke tillate en å bestå det obligatoriske kriteriet for akademisk grad. Men i mange tilfeller er slike formelle kravkriterier fraværende selv for svært profesjonelle IT-jobber, eller hvis tilstede, kan de vurderes på nytt av en arbeidsgiver hvis søknaden ellers er sterk. Mange vellykkede IT-fagfolk med avanserte karrierer innen teknologi og forretningsområder er ikke informatikere ved sin universitetsutdanning og ved akademiske grader. I stedet kan deres praktiske ferdigheter, interesse for IT, faktaerfaring og muligens attestering av yrkeskompetanse i ulike internasjonale sertifiseringsprogrammer som den europeiske IT-sertifiseringsstandarden fortsatt utgjøre et tilstrekkelig bevis på IT-ferdigheter og kvalifikasjoner for en arbeidsgiver eller en kontraktør.

Både EITC og EITCA Academy Certification gir formell, internasjonalt anerkjent bekreftelse av individets kompetanse innen spesifikke felt av informasjonsteknologi relatert til anvendt og praktisk når det gjelder arbeidsmarkedsdomener. EITC/EITCA-sertifiseringene utgjør formelle attestdokumenter for IT-kompetanse som enten støtter eller erstatter andre formelle måter å bekrefte kunnskap, ferdigheter og kompetanser tilegnet innen høyere utdanning eller yrkesopplæring (inkludert vitnemål på nasjonalt nivå ved universitetene og skolene). I denne forbindelse er EITC og EITCA Academy Certification ledsaget av et detaljert sertifiseringstillegg som gir en standardisert beskrivelse av innholdet, kompleksiteten og nivået av IT-kompetanser ervervet av sertifiseringsinnehaveren, designet som et hjelpemiddel for å anerkjenne disse kompetansene på profesjonelle felt. av aktiviteter.

EITC og EITCA Academy Certification-program, gjennomført under styring av European Information Technologies Certification Institute (EITCI) i Brussel, gir resultater etter en vellykket gjennomføring av online eksamensprosedyre ved tildeling av relevante EITC/EITCA Akademisertifikater digitalt utstedt i Brussel, EU , sammen med de detaljerte sertifiseringstilskuddene.

Sertifisering er mulig både innenfor det komplette EITCA Academy-programmet i den valgte IT-spesialiseringen (vellykket bestått eksamenene i alle EITC-programmene som er inkludert i det tilsvarende EITCA Academy-programmet resulterer i tildeling av EITCA Academy Certificate og sertifiseringstillegget sammen med alle relevante EITC-sertifikater) , samt innenfor mer spesialiserte enkelt EITC-programmer (enkelteksamen og enkelt EITC-sertifikat utstedt innenfor hvert respektive EITC-program).

EITCA Academy og EITC-sertifiseringsprosedyrer resulterer ikke bare med utstedelse av korrekt sikrede digitale sertifikater (i tilfelle EITCA Academy ledsaget av de detaljerte sertifiseringstilskuddene og alle relevante EITC-sertifikater, og for EITC-sertifikatene som inneholder detaljert beskrivelse av program innenfor selve Certifacate), men også med levering av relevante valideringstjenester. Digitale EITC/EITCA-sertifiseringer bør forstås som deres unike ID-nummer, at når du går inn sammen med sikring av personopplysninger til EITCI Institute-sertifiseringsgodkjenningssystem, tillater det online-bekreftelse av de inneholdte sertifiseringene sammen med detaljer om programomfang utfylt av sertifikatholderen, samt utskrift av tilstrekkelige utskriftsklare sertifikaters versjoner og tillegg. EITC-sertifiseringene (oppnådd enkeltvis eller som en del av EITCA Academy-programmet) er designet med ID som har visuelle koder (QR-koder) som muliggjør automatisk maskingjenkjenning og sertifiseringsverifisering ved hjelp av visuelle merkeskanningsapplikasjoner.

Det er mulig valgfri utstedelse av den sikrede papirformen til EITC/EITCA-sertifikatene sammen med internasjonal levering (papirformular Sertifiseringsutstedelse krever ekstra gebyrer avhengig av antall kopier av fysisk sikrede utstedte sertifikater samt internasjonale leveringstjenester for papiret Sertifikater som sendes fra Brussel til ditt land). Det er også mulig å permamentalt eller midlertidig bruke digitale EITC/EITCA-sertifiseringer (som du kan skrive ut selv om nødvendig i en referanseklar papirform fra den elektroniske tjenesten til EITC/EITCA sertifikater validering).

European IT Certification Institute samarbeider på standardbasis med alle europeiske IT-sertifiseringsinnehavere etter at de har fullført programmene sine.

Dette inkluderer støtte ved digitale jobbplasseringer samt muligheter for et direkte samarbeid med EITCI Institute eller med dets partnere, som søker IT-fagfolk til ansettelsen.

Alle deltakere beholder også tilgang til læreplanens didaktiske referanseplattformer og til konsulentselskapene med domeneeksperter som vil være tilgjengelige for å gi råd om faglig CV-skriving eller intervju innen områder med spesielle spesialiseringer, som nettutvikling, AI, cybersikkerhet, cloud computing, etc. .

European IT Certification Institute har også utviklet en dedikert gratis tjeneste (IT ID) for å støtte europeiske IT-sertifiseringsinnehavere i å bygge moderne digitale CV-er for å støtte jobbsøknadene deres.

Hvordan gå frem i3 enkle trinn

EITCA Academy er implementert online under den europeiske IT-sertifiseringsstandarden. Alle formaliteter oppfylles eksternt. Følg disse trinnene for å registrere deg.

Finn sertifisering

Bla gjennom sertifiseringer tilgjengelig innen ditt interessefelt

Legg til på bestilling

Legg til valgte sertifiseringer til din påmeldingsrekkefølge og sjekk ut

Registrere

Fullfør gebyrbetalingen for å melde deg på det valgte programmet

TOPP
Chat med support
Chat med support
Spørsmål, tvil, problemer? Vi er her for å hjelpe deg!
Kobler til...
Har du noen spørsmål?
Har du noen spørsmål?
:
:
:
Har du noen spørsmål?
:
:
Chatøkten er avsluttet. Takk skal du ha!
Vennligst ranger støtten du har mottatt.
Flink dårlig