×
1 Velg EITC/EITCA-sertifikat
2 Få tilgang til e-læring og e-testing
3 Bli EU-sertifisert i løpet av dager!

Bekreft dine IT-kompetanser innenfor den europeiske IT-sertifiseringen (EITC/EITCA) -rammen fra hvor som helst i verden helt på nettet!

EITCA Academy

Attestasjonsstandard for digitale ferdigheter av European IT Certification Institute som tar sikte på å støtte utviklingen av Digital Society

FORGÅ DIN DETALJER?

OPPRETT EN KONTO

Velg din sertifisering

Velg EITC/EITCA-sertifiseringsprogrammet du er interessert i, og start 10 dager gratis prøveperiode.

Få tilgang til programmet

Følg e-læringsprogrammet ditt, øv deg, forbered deg og få tilgang til ekstern e-testing.

Bli sertifisert

Tjen din EITC/EITCA-sertifisering, en EU-anerkjent attest for IT-kompetanse.

Lær om EITC/EITCA-sertifiseringer

EITCA Academy, European Information Technologies Certification Academy er et internasjonalt sertifiseringsprogram for IT-kompetanser basert på den europeiske IT-sertifiseringsstandarden (EITC) som er utviklet og formidlet siden 2008 av European Information Technologies Certification Institute i Brussel (EITCI Institute, et sertifiseringsorgan).

EITCA Academy implementeres fullt ut på nettet for å redusere fysiske og økonomiske hindringer for tilgang. Både lærings- og eksamensmetodologier innlemmer digitalt assistert fjernform. EITCA Academy består av EITC og EITCA Certification. Det er tilgjengelig som et EU-basert rammeverk for enkeltpersoners profesjonelle IT-kompetanser formell attest, anerkjent internasjonalt og dermed gir anerkjennelse av IT-ferdigheter, uavhengig av nasjonalitet på formelle dokumenter digitalt utstedt og verifiserbar av EITCI Institute. Mer informasjon om styringsorganet for EITC/EITCA-sertifisering finner du på det aktuelle EITCI Institute sider.

EITCA Academy utgjør internasjonale IT-kompetansesertifiseringsrammer, som på nivå med fremskritt er sammenlignbare med tanke på kompleksitet og innhold i læreplanene til kombinasjon av høyere utdanning med profesjonell bransjeopplæring. Den er tilgjengelig i EU og i utlandet utelukkende innenfor fjernundervisning og fjern eksamensform, og gjør det mulig for både EU og ikke-EU-borgere å få tilgang til en formell bekreftelse av deres profesjonelle IT-kompetanse og ferdigheter fra Brussel med attestasjonsstandarden basert på europeisk IT Sertifiseringsramme uten nødvendig fysisk tilstedeværelse og med bare en brøkdel av kostnadene knyttet til stasjonær EU-basert utdanning og opplæring. Formidlingen av programmet drives og støttes først og fremst av EITCI Institute i sin oppgave for å fremme digital leseferdighet, livslang læring, digital mulig tilpasningsevne og forhindre digital eksklusjon, samt forfølge etablering av et referansenivå av høy kvalitet for de sertifiserte IT-ferdighetene i Europa, implementerer derfor retningslinjer for EU-kommisjonens retningslinjer som beskrevet i EU Digital Agenda for Europa på Europa 2020-strategien (innenfor fremme av digital leseferdighet, ferdigheter og inkluderingssøyler i EC DAE).

EITCA/KC IT-nøkkelkompetansebevis
EITCA/KC

EITCA/CG Computer Graphics Certificate

EITCA/CG

EITCA/BI Business Information Certificate

EITCA/BI

EITCA/IS informasjonssikkerhetssertifikat

EITCA/IS

Eksempel på EITC-sertifikat

EITC

EITCA Academy Certificate er et omfattende når det gjelder kompleksitet av ferdighetsbekreftet europeisk IT-sertifisering (EITC) -basert standard for internasjonalt anerkjent formell bekreftelse på spesialisering innen et bestemt felt av anvendt IT. EITCA-sertifikater tillater deltakerne over hele verden å skaffe seg en robust bekreftelse på flere kompetanser som utgjør spesialisering i et gitt digitalt felt ved å gruppere relevante EITC-sertifiseringer, alt utstedt i Brussel innen fjernlæring og fullstendig ekstern tilgang. Alle sertifiseringsprosedyrene implementeres eksternt og online på grunnlag av standardisering og akkreditering av sertifiseringsorganet, European Information Technologies Certification Institute (EITCI) i Brussel. Både EITC og EITCA Academy-sertifikater er fullt integrert i EITCI-formidlede IT ID eCV digitale kompetanser og ferdigheter moderne presentasjonsrammeverk.

Ifølge Digital Agenda for Europa (DAE, EU-kommisjonens uttalelse for Europaparlamentet, rådet, og Den europeiske økonomiske og sosiale komité og Regionsutvalget, KOM (2010) 245, Brussel, august 2010). Digital kompetanse er nå grunnlaget for utviklingen av informasjonssamfunnet (IS) i kunnskapsbasert økonomi (KBE) over hele verden. I følge de nylige Eurostat-undersøkelsene utgjør ikke 30% av EU-borgerne (150 millioner europeere) og over 90% av hele verdens befolkning tilstrekkelig IT-kompetanse, noe som gjør det vanskelig for dem å fungere i et moderne globalisert arbeidsmarked. Dette utgjør en barriere for både faglig og personlig utvikling, mens fortsatt IT-kompetanse som er i besittelse av den gjenværende delen av EU-borgerne er utilstrekkelig målrettet og er gjenstand for rask foreldelse. Til tross for mange anstrengelser innen politikkutforming og offentlige og private drevne motaksjoner for å bygge bro mellom spredningen av digitale ferdigheter og markedet og sosiale behov, forbedrer situasjonen seg ikke vesentlig.

På grunn av det faktum at en evne til å bruke informasjonsteknologi i dag er ekstremt viktig og fordelaktig for selvutvikling på både personlige og profesjonelle måter, er de såkalte digitale nøkkelkompetansene grunnleggende for den kunnskapsbaserte økonomien (Europaparlamentets og rådets anbefaling om 18. desember 2006 om nøkkelkompetanser for livslang læringsprosess, 2006/962/EC). Hovedbudskapet til DAE, som utgjør grunnlaget for den nye strategien for videreutvikling av Den europeiske union ("Europe 2020 - Innovative Union"), er behovet for å intensivere vedvarende utdanning av de europeiske innbyggerne innen informasjonsteknologi (som fører til økning i prosent av befolkningen som blir utdannet innen dette feltet, samtidig som det forbedrer kvaliteten på utdanning i sammenheng med felleseuropeiske og internasjonale oppnådde sertifiseringsprogrammer, ved bruk av effektive digitale metoder (spesielt e-læring), samt omfattende støtte av Den europeiske union - over European Regional Development Fund (ERDF) og European Social Fund (ESF) i programmer som medfinansierer formelt sertifisert utdanning. EITCI Institute utvikler og formidler EITC/EITCA-sertifiseringsstandarder søker å støtte å nå målene som er satt i den offentlige politikken for en videre vekst av EU.

En felleseuropeisk standard fremmet mot sin internasjonale anerkjennelse og programmert med en mulig omfattendehet sammenlignbar med formell utdanning på akademisk nivå, mens praktisk orientert for å utgjøre gjeldende digital kompetanseattestering innen informasjonsteknologi, blir derfor søkt etter som et viktig middel for å støtte brodannelse av det digitale ferdighetsgapet i EU. En slik standard ble igangsatt i form av European IT Certification (EITC) i 2008 og ble kontinuerlig utviklet og formidlet av European Information Technologies Certification Institute EITCI gjennom de siste årene. Denne standarden er et grunnlag for definisjon av European IT Certification Academy, som i fellesskap gir to sertifiseringsprogrammer:

  • EITC-sertifisering (European Information Technologies Certification) - inkludert spesialiserte sertifiseringsprogrammer som er begrenset til bestemte ferdigheter og applikasjoner (program referert til omfattende omfang av hvert EITC-program konvergerer til rundt 15 timer),
  • EITCA-sertifisering (European Information Technologies Certification Academy) - inkludert domenespesifikk kompetanseprogrammer for spesialisering, og grupperer serier med vanligvis flere relevante EITC-sertifiseringer (program referert til omfattendehet mellom 150 og 180 timer).

EITC- og EITCA-sertifiseringsprogrammene ble lansert etter hverandre tilsvarende i 2008, og siden den datoen har disse programmene fremstått som anerkjente rammer for sertifisering av digitale ferdigheter, sammen med deres kontinuerlige utvikling og oppdatering samt formidling av European Information Technologies Certification Institute i Brussel . EITCI Institute har siden utstedt EITC- og EITCA-sertifikater i over 40 land som dekker spesialiserte områder innen anvendt informatikk, design, cybersikkerhet og generelle digitale ferdigheter, og dermed fremmer digital leseferdighet og IT-profesjonalitet og motvirker digital eksklusjon.

IT-kompetansesertifisering utgjør en formell måte å bekrefte individets kompetanse på spesifikke kunnskapsområder og ferdigheter relatert til anvendt informatikk og informasjonsteknologi. EITC/EITCA-sertifikatene er attesteringsdokumenter som støtter andre formelle måter å bekrefte kunnskap, ferdigheter og kompetanse tilegnet innen yrkes- og akademisk utdanning (inkludert attester eller vitnemål fra universitetene og skolene). I denne forbindelse er EITC- og EITCA Academy-sertifiseringsordningene spesielt viktige for å tilrettelegge for retningslinjene for å innføre formidling av digitale ferdigheter mellom ikke bare IT-fagfolk og datamaskiningeniører, men blant alle mennesker som er profesjonelt aktive i andre domener, noen ganger langt adskilt fra IT.

EITCA Academy-programmet, gjennomført under styring av European Information Technologies Certification Institute i Brussel, lar - etter vellykket gjennomføring av online-undersøkelsesprosedyre - få EITCA Academy-sertifikater digitalt utstedt i Brussel, sammen med de detaljerte tilleggene og alle substituente EITC sertifiseringer. Selve sertifiseringen er mulig både under et komplett EITCA Academy-program i det valgte spesialiseringsfeltet (eksamener innen alle EITC-sertifiseringer inkludert i akademiprogrammet, noe som resulterer i komplett EITCA Academy Certificate, vitnemålstillegget sammen med alle relevante EITC-sertifikater), samt innenfor mer snevert definerte individuelle EITC-sertifiseringer (enkelteksamen og enkelt EITC-sertifikat innenfor hvert respektive EITC-program).

Når det gjelder forståelse, som antydet ovenfor, kan EITCA Academy Certification-programmet (tilsvarer 150-180 timer stasjonære klasser, eller standard 2 universitetssemester for etterutdanning) sammenlignes med en spesialisert forskerutdanning, men likevel med sin praktiske orientering og fordelene med den internasjonalt distribuerte EU-baserte sertifiseringsstandarden, kan det vise seg for noen å være et bedre valg.

Et viktig trekk ved EITC/EITCA-sertifiseringsprogrammene er en mulighet for å fullføre under en lengre gjennomføring av bare individuelle EITC-programmer fra den aktuelle gruppen som danner det respektive EITCA Academy (enkelt spesialiserte EITC-sertifiseringer med et gjennomsnittlig didaktisk innhold på 15 timer) og dermed sertifikat etter Attest forbedre din formelle ferdighetsattest. EITC/EITCA-kompetansesertifiseringsprogrammene inneholder innhold designet i en bottom-up-tilnærming, slik at det ikke kreves noen tidligere IT-kunnskaper for å fullføre dem, til tross for deres avanserte og spesialiserte natur, samt overholdelse av høy kvalitet på de ferdighetene som attesterer. Dette gjør at selv de fleste spesialiserte EITC/EITCA-programmer kan fullføres trinn for trinn for enkeltpersoner uten tidligere IT-kompetanse, samtidig som de også er relevante for IT-fagpersoner og eksperter i de tilsvarende domenene.

Prosedyrene for EITCA Academy og EITC-sertifisering resulterer ikke bare med utstedelse av korrekt sikrede digitale sertifikater (i tilfelle EITCA Academy ledsaget av de detaljerte sertifiseringstilskuddene og alle relevante substituente EITC-sertifikater, og for EITC-sertifikatene som inneholder detaljert beskrivelse i Certifacate selv), men også med levering av relevante elektroniske valideringstjenester. De digitale EITC/EITCA-sertifiseringene skal forstås som deres unike ID-numre, at når du går inn med riktig sikrede data til EITCI Institute Certification valideringssystem, tillater online verifisering av sertifiseringene sammen med detaljer om programomfang utfylt av sertifiseringsinnehaveren, som samt nedlasting eller utskrift av tilstrekkelige bekreftelser og kosttilskudd. EITC-sertifiseringene (oppnådd enkeltvis eller som en del av EITCA Academy-sertifiseringen) er designet med ID som har QR-koder som muliggjør automatisk maskingjenkjenning og verifisering av en telefonkamera-baserte QR-skanningsapplikasjoner.

Undersøkelses- og sertifiseringsprosedyren rettet mot formell bekreftelse av tilegnelse av kunnskap og ferdigheter innen spesifikke områder av informasjonsteknologi, utføres av EITCI Institute i henhold til de publiserte vilkårene og betingelsene, i en helt ekstern form via et spesielt elektronisk eksamenssystem integrert i -læringsplattform.

Alle EITCI-utstedte europeiske IT-sertifiseringer inkludert EITC og EITCA Academy-sertifiseringer er fullt tilgjengelig online påmeldingsavgiftene, som spesifisert i EITC/EITCA sertifiseringskatalog.

Du kan enten delta i et eller flere valgte EITCA Academy-program eller i et eller flere valgte EITC-program.

EITCA Academy-programmet består av flere EITC-programmer (normalt 10 til 12), hver med standard referanse om 15 timers læreplaner (det betyr at omfanget av et enkelt EITC-program tilsvarer omtrent 15 timer med stasjonær didaktikk og læring). Derfor tilsvarer et gitt EITCA Academy-program 150-180 timers læreplanomfattende, og som sådan utgjør det en profesjonell, felles, tematisk og konsistent attestering av IT-kompetanse i et spesifikt område av IT-spesialisering som tilbyr omfattende sammenlignbar med høyere utdanningsprogram på høyere nivå.

I korte trekk grupperer EITCA Academy relevante EITC-sertifiseringsprogrammer innenfor en spesifikk disiplin (f.eks. Innenfor områdene Informasjonssikkerhet, Business IT eller Computer Graphics). For å oppnå en felles EITCA Academy-sertifisering må man påta seg og bestå alle bestående EITC-eksamener (og dermed ha rett til et felles EITCA Academy Certificate og alle relevante EITC-sertifikater som er inkludert i programmet).

Man kan også velge å bare forfølge individuelle EITC-sertifisering (er) og dermed oppnå en smalt definert formell bekreftelse av relevante ferdigheter, som tar for seg et godt definert og sammenhengende emne, teknologi eller programvareapplikasjon (f.eks. Temaer som kryptografifundament, objektprogrammering, HTML, rastergrafikk, 3d-modellering, etc.).

Alle som er interessert i å gjøre det, kan delta i EITCA Academy og EITC Certification-programmene. Programmet er tilgjengelig online, og det er ingen begrensninger for hjemland eller nasjonaliteter til enkeltpersoner som kan påta seg det. Den eneste betingelsen er internettilgang for fjernundervisning og fjernundersøkelse som kreves for sertifiseringsprosedyrene og sertifiseringsutstedelsen i Brussel, EU.

For å starte, må du registrere en konto i EITCA Academy. Registreringen av en konto er gratis. Med kontoen får du tilgang til demonstrasjoner og gratis ressurser som gjør at du bedre kan velge et passende EITCA Academy eller EITC Certification (s).

For å melde deg på EITCA Academy eller EITC-sertifiseringsprogrammet (e) du velger, må du ha en registrert konto og foreta en bestilling av de valgte EITCA Academy eller EITC-programmene. Du kan legge de valgte programmene til bestillingen din, og etter å ha fullført valget vil du kunne betale gebyret for å fullføre formaliteter. Etter at bestillingen din er behandlet (som gjøres automatisk av systemet i løpet av noen få sekunder), vil du få online tilgang til deltakelse i de valgte programmene fra kontoen din.

Når det gjelder EITCA Academy-sertifiseringer, gis det et 80% EITCI-tilskudd tildelt i en tilsvarende avgiftsreduksjon (gjelder alle interesserte individer over hele verden og relatert til Digital Skills and Jobs Coalition EITCI Institute's løfte om å øke omfanget av EITC/EITCA-sertifiseringstilgang formidling og å redusere økonomiske barrierer). Å bruke EITCI-tilskudd med en 5-bokstav digital kode som gjør det mulig med EITCA Academy-avgiften redusert til 20%. På grunn av denne 80% subsidierte EITCA Academy-tilgangen kan det være et bedre alternativ i stedet for en rekke individuelle EITC-sertifiseringsprogrammer, hvis du ikke er interessert i å delta i en eneste ferdighetssett, men din spesialisering i et gitt IT-domene.

I tilfelle institusjoner og selskaper delegerer sin personell, kan bestillingen gjøres på en institusjonskonto som starter med minst 3 delegerte stabsplaner med antall tilleggstjenester (inkludert detaljert overvåking og rapportering for fremdriften av didaktiske og sertifiseringsprosedyrer, som samt med fleksible og kostnadseffektive planer).

Som for alle faglige sertifiserte kompetanseavesteringsprogrammer er EITCA Academy og dets grunnlag EITC-sertifiseringsprogrammer generelt ikke gratis (med fritak for mennesker som lever med funksjonsnedsettelser, ungdom på grunnskolen og personer som lever i lav sosioøkonomisk status i en rekke lav- utviklede land). Imidlertid reduseres kostnadene for deltakelse i programmet på grunn av fjernundervisning og fjernundersøkelse effektivt sammenlignet med tradisjonell stasjonær (fysisk tilstedeværelsesbasert) utdanning. Målet med EITCA Academy er å muligens redusere barrierer i tilgangen til EU-baserte formelle faglige IT-kompetanser attestering og gjøre det tilgjengelig for potensielle deltakere fra hvor som helst i verden.

De gjeldende avgiftene for EITC-sertifiseringen og EITCA Academy-sertifiseringsprogrammene vises i katalogen og settes tilsvarende til 110 Euro og 1100 Euro. EITC/EITCA-sertifiseringsgebyrene inkluderer alle kostnadene forbundet med sertifiseringsprosedyrene og uttjent digital sertifisering. Tilleggsgebyr gjelder ved valgfri utstedelse av sikret papirform for sertifikater og levering (disse avgiftene avhenger av antall kopier av fysisk sikrede utstedte sertifikater samt internasjonale leveringstjenester for papirsertifikatene som sendes fra Brussel til ditt land). Det er også mulig å permamentalt eller midlertidig bruke digitale EITC/EITCA-sertifiseringer (som du kan trykke selv om nødvendig i en referanseklar papirform fra den elektroniske tjenesten til EITC/EITCA-sertifikater validering).

Kostnadene for EITCA Academy og EITC-sertifiseringsgebyrene er betydelig lavere enn de gjennomsnittlige kostnadene for det sammenlignbare nivået av profesjonell IT-trening, utdanning og sertifisering i EU-landene på grunn av dets online form. EU utstedte sertifikater formelt bekrefter digitale kompetanser oppnådd gjennom utdanning og eksamener implementert eksternt i Brussel under internasjonalt anerkjente EU-baserte EITCA- og EITC-sertifiseringsstandarder. I tillegg på grunn av et fullstendig online skjema er det ingen levekostnader forbundet med tradisjonell, stasjonær utenlandsk utdanning.

Som et ledd i EITCI-instituttets fortsatte forpliktelse til å støtte implementering av EU-kommisjonens digitale agenda for Europa (som et offentlig politisk element i Europa 2020-strategien) for å fremme pilar for digital leseferdighet, ferdigheter og inkludering, ble det relevante EITCI-instituttets indirekte subsidier gitt i den effektive reduksjonen i avgiftene for de tilbudte EITCA Academy-programmene, reduserer de økonomiske barrierer for attest for profesjonell IT-kompetanse ytterligere for deltakerne fra mindre utviklede land.

Endelig er det mange utdannelsesressurser fritt tilgjengelig etter registrering av EITCA Academy-kontoen, som gjør at man bedre kan bli kjent med EITCA Academy-modellen og bedre informert avgjørelse om deltagelse. For å få tilgang til disse ressursene (sammen med relevante demonstrasjoner, inkludert eksterne eksamener), kan du registrere din gratis konto ved å klikke på Registrer deg i øvre høyre hjørne av dette nettstedet.

Hvordan det fungereri 3 enkle trinn

(etter at du har valgt EITCA Academy eller et valgt utvalg av EITC-sertifikater ut av hele EITCA/EITC-katalogen)

Lær og øve

Følg omfattende didaktikk på nettet som forbereder deg til eksamenene. Det er ingen timer, du studerer når du kan.

Bli IT-sertifisert

Ta onlineeksamen for å få EITC-sertifikat. Bestå alt i EITCA Academy, og du får EITCA-sertifikat.

Start din karriere

EU-baserte EITC/EITCA-sertifikater med detaljerte kosttilskudd utgjør en formell attest for dine profesjonelle IT-ferdigheter.

Ja. Lærings- og sertifiseringsprosess innenfor EITC/EITCA-programmene sammen med alle undersøkelsene i EITC-programmer gjennomføres fullstendig eksternt på nettet innen e-læringsløsninger assistert plattform i en asynkron modus. Takket være fleksibel av asynkront organisert e-læringsdidaktisk prosess sammen med alle elektroniske undersøkelser som er utført asynkront via Internett (slik at størst mulig fleksibilitet i tid med deltaker selv organiserer sin læringsaktivitet når det er hans/hennes bekvemmelighet), er fysisk tilstedeværelse av deltakeren ikke nødvendig , derfor er mange tilgangsbarrierer enten redusert eller eliminert (f.eks. av geografisk, logistisk, økonomisk karakter).

En deltaker har en individuell, ubegrenset tilgang til sertifiseringsplattformen som gir en godt planlagt steg-for-trinn-didaktisk prosess overvåket av personalet som er ansvarlig for utførelsen av programmet i henhold til retningslinjene fra EITCI Institute, inkludert elektronisk materiale: forelesninger (i en multimedia- og tekstform sammen med illustrasjoner, animasjoner, fotografier eller videoer som er tilgjengelige direkte på e-læringsplattformen) med tillegg av veiledninger, laboratorier (også inkludert pedagogisk prøvetilgang til programvaren, samt relevante interaktive applikasjoner) og ubegrenset fjerndidaktisk konsultasjoner.

Online-didaktikken er programmert til et EITC-sertifiseringsprogram som avsluttes med også ekstern EITC-undersøkelse (av den lukkede testkarakteristikken, inkludert 15 tilfeldige lukkede flervalgs-testspørsmål på den gitte EITC-programplanen). Denne eksterne testen er tatt av deltakeren i sertifiseringsplattformen (der deltakeren kan gjennomføre online den interaktive testen som implementerer tilfeldig valg av testspørsmål, og har muligheten til å gå tilbake til besvarte eller ubesvarte spørsmål innen en tidsbegrensning på 45 minutter). EITC-bestått poengsum er 60% positive svar, men manglende oppnåelse av denne grensen gjør det mulig for deltakeren å ta eksamen på nytt uten tilleggsavgift (på hvert eksamensforsøk er det en gratis gjenopptaks tilgjengelig for å enten bestå testen eller forbedre sin bestått-poengsum, hvoretter ytterligere eksamen på nytt krever at søknad til administrasjonen er aktivert, men forblir uten ekstra gebyr). Gjennomføring av alle EITC-undersøkelser som utgjør den relevante EITCA Academy-sertifiseringen (med substituerende EITC-programmer) gir også utslag til deltakeren til den tilsvarende EITCA Academy-sertifiseringen (det er ingen ekstra EITCA-undersøkelser og EITCA-sertifiseringene utstedes på grunnlag av å tjene alle relevante EITCA konstituerende EITC-sertifiseringer). Alle prosedyrene blir implementert eksternt i Brussel og sertifikatene blir utstedt i en digitalt sikret og verifiserbar form til deltakerne.

En viktig funksjon i sertifiseringsplattformen muliggjør en detaljert analyse av hver deltakers lærings- og sertifiseringsprosess, inkludert full statistikk over alle aktivitetene innenfor sertifiseringsplattformen som gjør det mulig å generere aktivitetsrapporter, samt automatisk identifisering og støtte av deltakere som har problemer med didaktisk materialer og eksamener. En grundig analyse av aktiviteten i den didaktiske prosessen muliggjør en individualisert støttende tilnærming til identifiserte deltakere hvis det er nødvendig. Det kan også brukes av deltakerne selv til å dokumentere læringsaktivitetene sine til tredjepart eller for å eie analyse og planlegging (spesielt nyttig for institusjoner og selskaper som delegerer sine ansatte til sertifiseringen).

Sertifiseringsplattformen støttes kontinuerlig både administrativt og teknisk. Administrasjon inkluderer teknisk styring og generell kontroll av plattformens funksjon. Teknisk support inkluderer brukerstøtte med en dedikert helpdesk og vedlikeholdsløsningsproblemer relatert til sikkerhetsundersystemer, dataarkivering, database og oppdatering av plattformfunksjoner (handlinger som utføres kontinuerlig av det dedikerte og spesialiserte tekniske personalet).

Siden 2008 har EITCI Institute utstedt hundretusener av EITC- og EITCA-sertifikater over hele verden (samt nærmere 1 million digitale sertifikater) for å oppnå et antall over 1 million individer fra 40+ land som hadde stiftet bekjentskap med EITC/EITCA-standarden som dekker inngangsnivå digital leseferdighet og grunnleggende ferdigheter, spesialiserte områder innen anvendt informatikk for IT-fagfolk, grunnleggende til avansert datagrafikkdesign, samt programmer for offentlig administrasjon digitalisering (eGo Government) og motvirke digital ekskludering blant sosialt vanskeligstilte grupper (spesielt mennesker som lever med vansker).

Hovedforskjellen er at EITCA Academy Certification er dannet fra en viss gruppe av aktuelle relaterte EITC-sertifiseringer (vanligvis 10 til 12). Bare ved å innhente alle disse substituerende EITC-sertifiseringene, vil deltakeren også få utstedt en dedikert EITCA-sertifisering som sertifiserer spesialisering innen et relevant felt (å tjene EITCA Academy-sertifisering krever ikke noen ekstra undersøkelse, det krever bestått eksamen på alle substituente EITC-sertifiseringer) .

Det er mulig å forfølge EITCA Academy-sertifisering ved å skaffe individuelle EITC-sertifiseringer i en separat påmelding for hvert EITC-program (en etter en), men det er også mulig å registrere deg direkte på EITCA Academy med tilgang til hele gruppen av EITC-sertifisering innen valgt EITCA Academy. Dette gir deltaker rett til subsidiert tilgang til EITCI Institute gitt med betydelig redusert EITCA Academy-avgift, tilgjengelig over hele verden for å fremme høy kvalitet og omfattende IT-kompetansespredning.

Deltakeren kan velge mellom realiseringen av det komplette EITCA Academy (gruppering av relevante EITC-programmer), og realiseringen av et enkelt EITC-program (eller et visst utvalg av EITC-programmer).

Hvert EITC-sertifiseringsprogram refererer til pensum på 15 læringstimer med innhold som slutter med en eksamen for den relevante EITC-sertifiseringen. Gjennomføring av EITC-programmet kan oppnås i gjennomsnitt i løpet av en til to dager, men det er ingen tidskrav, og en deltaker kan planlegge en lengre periode for didaktikk og eksamensforberedelser om nødvendig (for eksempel en uke eller 2 uker ved å bruke på læring korresponderende bare en time eller 2 timer daglig). Hvis deltakeren allerede har kunnskap og kompetanse i en tilsvarende EITC-sertifiseringsplan, kan deltakeren få tilgang til eksamen direkte og dermed få den aktuelle EIC-sertifiseringen umiddelbart.

Hvert EITCA Academy består av 10-12 EITC-sertifiseringer som til sammen utgjør et programinnhold på 150-180 læringstimer. Generelt under antagelsen at læring foregår i arbeidsdager er det mulig å fullføre EITCA Academy-programmet på mindre enn en måned (hver arbeidsuke-læring). En annen referansetidsplan er ett akademisk semester (vanligvis 5 måneder) når en deltaker er i stand til å fullføre EITCA Certification-programplanen ved å lære bare en dag i uken.

Referanselæringstimene for programinnholdet som er nevnt ovenfor, definerer et materielt mål på omfattende sertifiseringsprogrammet basert på standardene for faglige studietimer. Dette betyr at den tilsvarende pedagogiske oppførselen til deltakeren i gjennomsnitt vil ta 150-180 timer, hvis den ble utført i en stasjonær form. Det avhenger også av den enkelte deltagers karakteristikk i forberedelses- og læringsevner, noe som kan resultere i et raskere eller saktere tempo i læring og forberedelse i samsvar med læreplanen. På grunn av det faktum at opplæringen gjennomføres i asynkron e-læringsform, avhenger den faktiske implementeringstiden av de enkelte deltakers individuelle ferdigheter og kan forlenges eller forkortes (tidsrammen for læring og forberedelse til sertifisering er tilpasset individuelle behov hos deltakerne).

Ja. I både EITC og EITCA Academy Certification-programmet inkluderer lærings- og forberedende didaktisk prosess ubegrensede fjernkonsultasjoner med ekspertdidaktisk personale fra et relevant IT-domene. Hvis det skulle oppstå vanskeligheter med å forstå konseptene fra læreplanen så vel som med den støttende didaktiske innholdet og materialene eller med å utføre oppgaver, eller hvis en deltaker har spørsmål eller bekymringer angående programinnholdet, skal didaktisk personale konsulteres av midler til online kommunikasjons- og rådgivningssystemer. Konsultasjon gjennomføres via et spesielt grensesnitt i sertifiserings- og e-læringsplattformen eller via e-post. Skjemaer og instruksjoner for kontakt og spørring av didaktisk konsultasjonspersonell finner du direkte på sertifiserings-e-læringsplattformen.

Det nåværende utvalget av tilgjengelige EITCI Institute-utstedte sertifiseringer består av over 70 EITC-sertifiseringer og 7 EITCA Academy-sertifiseringer.

På grunn av driftsmessig begrenset kapasitet for didaktisk support og konsulentvirksomhet og dermed begrenser antall utstedte månedlige EITC/EITCA-sertifiseringer, kan noen sertifiseringsprogrammer være gjenstand for tidsmessige steder som ikke er tilgjengelige. I slike tilfeller kan sertifiseringsprogrammene uten ledige plasser bookes av deltakere, som vil bli informert når plassene igjen er tilgjengelige og vil få tilgang til de aktuelle programmene fra før til mølla.

Ja, det er en mulighet for å ta om igjen begge mislykkede eller vellykkede EITC-undersøkelser for å forbedre bestått poengsum. Ved hvert eksamensforsøk er det ett gratis omprøving tilgjengelig for å enten bestå testen eller forbedre beståttpoeng, hvoretter ytterligere undersøkelser på nytt krever at søknad til administrasjonen er aktivert, men forblir uten ekstra gebyr. Deltakeren kan ta en bestått test for å forbedre poengsummen for bedre presentasjon på sertifiseringen. Man må også merke seg at det ikke er noen EITCA Academy-eksamen (eksamenene tilordnes bare EITC-programmer og består hvert av dem med EITC-sertifisering som utstedes, mens EITCA Academy-sertifisering bare utstedes for bestått av en relevant gruppe av alt konsistens EITC-eksamen i et gitt EITCA Academy-program). Poengene som presenteres på EITCA Academy-sertifiseringen er poengsummene for alle EITC-sertifiseringer som inneholder gitt EITCA Academy.

Ja. Deltakerne vil ha tilgang til e-læringsplattformen med alt didaktisk materiale og ressurser i henhold til læreplanene i deres relevante EITC/EITCA Academy Certification-programmer også etter fullført læring og forberedelser, samt etter å ha bestått eksamenene og tjent sine sertifiseringer. Tilgangen vil være på ubestemt tid mulig fra deltakernes kontoer ved EITCA Academy.

EITC/EITCA-sertifiseringen er et europeisk basert utdannings- og sertifiserings internasjonalt program som standardiserer rammer for kompetanseattestering i informasjonsteknologibransjen. Det har ingen formell likhet med noen av EUs medlemsland nasjonale utdanningsprogrammer. Men når det gjelder innholdet i programmet relatert til de omfattende læreplanene for EITCA Academy, er det kompleksitet og den resulterende faglige fordypningen attestering av sertifiseringsinnehaveren, det kan best sammenlignes med nasjonalt nivå akkreditert forskerutdanning innen høyere utdanning når det gjelder læring arbeidsmengde og attesterte kompetansenivåer. På den annen side tilsvarer EITCA Academy-sertifisering sammen med EITC-sertifiseringer ikke leverandørsentriske IT-profesjonelle sertifiseringer utstedt av forskjellige IT-leverandører (for eksempel Microsoft, Google, Adobe, etc.), og er uavhengige av leverandører og fokuserer dermed på virkelig verdi av sertifiserte kompetanser, i stedet for å stå som en del av strategien for produktkonkurranse og markedsføring mellom IT-leverandører. Men hva EITC/EITCA-sertifiseringer har til felles med den profesjonelle leverandøren som har utstedt IT-sertifiseringer, er at de også fokuserer på praktiske aspekter og anvendeligheten av sertifisert kunnskap og ferdigheter.

Hva betyr det i praksis?

EITCA Academy Certification er ikke et formelt vitnemål på høyere nivå på nasjonalt nivå, men et internasjonalt sertifiseringsnorm for IT-bransjer, som imidlertid er leverandøruavhengig og styres av European Information Technologies Certification Institute, en leverandør uavhengig ikke-for-profit sertifiseringsmyndighet eller sertifiseringsorgan. Innenfor EITC/EITCA Academy-sertifiseringsinnehaveren oppnår ikke et nasjonalt nivå doktorgradsutdanning eller en IT-leverandørsertifisering, men et internasjonalt og utstedt i Brussel, EU, bransjeversøkende formell kompetansesertifisering, med teknologier som har sertifisert kunnskap og ferdigheter. tilsvarer videreutdanningene når det gjelder forståelse (fra 150 timers referanseprogrammets omfattende) og en rekke aktuelle IT-leverandører utstedt sertifiseringer. Det er ingen valgbarhetskriterier for å gjennomføre EITCA Academy (eller noen del av EITC Certification-programmet), og ingen forutgående kvalifikasjonskrav (f.eks. Kreves det en bachelorgrad oppnådd i studiene for å gjennomføre videre studier på akademisk høyere utdanning, som er ikke en forutsetning for deltagelse i EITCA Academy).

EITCA Academy-sertifiseringen alene gjør det mulig for innehaveren å profesjonell bevise attestering av de mestrede ferdighetene og kompetansene til å jobbe innen den avholdte sertifiseringen. Mens arbeidsgivere vanligvis krever vitnemål fra høyere utdanning i det gitte omfanget av profesjonell spesialisering, ønsker de generelt veldig positivt velkomst til ytterligere omfattende ferdighetsattester, spesielt innen IT-området, enten det er hovedfaget i kandidatens utdanning eller ikke. Hvis kompetansevurderingen er på forståelsesnivå som kan sammenlignes med det formelle akademiske forskerutdanningen, kan det i noen tilfeller anses av en arbeidsgiver å være en tilstrekkelig erstatning, særlig når man tar hensyn til forhold knyttet til studiekostnadene et gitt land). I andre tilfeller vil det være et riktig supplement til det formelle utdannelsesuniversitetsdiplomaet som beviser kandidatene internasjonal aktivitet i selvutvikling og sette ham til side konkurransedyktige søknader uten lignende kompetanseattester. Arbeidsgiverne verdsetter vanligvis sterkt insentiv på kandidatens side når det gjelder egenutvikling, utdanning og erfaring og vil som sådan anerkjenne den internasjonale sertifiseringen av EITCA Academy til fordel for kandidaten. Å oppsummere EITCA Academy-sertifisering kan behandles godt som en måte å supplere grunn- eller videreutdanningen på nasjonalt nivå med et mer spesialisert, profesjonelt EU-basert sertifisering av IT-bransjer. Visstnok utgjør det en viktig eiendel i sertifikatets CV-CV som beviser hans internasjonale aktivitet innen kvalifikasjonsutviklingen. Selv med spesialisert doktorgradsutdanning vil en relevant EITCA Academy-sertifisering bevise en svært verdifull ressurs i CV-en og vil øke sysselsettingsutsiktene, ikke bare ved å formelt bekrefte besittede IT-kvalifikasjoner og kompetanser, men også ved å bevise kandidatenes evne til å lykkes med å utdanne seg og egenutvikling ved å oppnå EU-basert internasjonalt anerkjent IT-bransjenivå, leverandøruavhengig sertifisering.

I følge Bologna-prosessen jobber EU mot et integrert rammeverk for høyere utdanning. For øyeblikket er hovedmidlet for å oppnå dette målet ved standardisering i alle EU-land og noen andre land som er villige til å delta i dette systemet at høyere utdanning skal være basert på kvalifikasjoner og inndelt i hoved 3-sykluser: 1. kvalifikasjonssyklus (uformelt referert til som grunnfag studier, vanligvis ferdig med bachelorgraden), 2. syklus (uformelt referert til som hovedfags- eller hovedfagsstudier, vanligvis ferdig med mastergrad) og 3. syklus, doktorgradsstudiene (inkluderte vanligvis ikke bare utdanning, men også egen forskning ferdig med doktorgraden). I tillegg til ovennevnte har Bologna-prosessen introdusert ECTS-studiepoengsystemet (European Credit Transfer and Accumulation System) som introduserer et mål på studiepoeng (eller ECTS-poeng) tildelt til kurs, vanligvis med 1 studiepoeng tildelt 15 til 30 timer stasjonær didaktisk program. ECTS-studiepoengene tjener som en referanse for å sammenligne kompleksiteten av emner i forskjellige høyere utdanningsinstitusjoner og ved avtaler mellom disse institusjonene om å anerkjenne kursene som er fullført i forskjellige institusjoner på grunnlag av ECTS-studiepoeng, som støtter internasjonal utveksling av EU-studenter og studier i utlandet.

Ved å sammenligne programmets kompleksitet og innhold, kan EITCA Academy best sammenlignes med høyere nivå på videreutdanning, selv om det ikke er godkjent som sådan av nasjonal administrasjon, siden det er en internasjonal standard. Kompetansene oppnådd ved fullføring av EITCA Academy som bekreftet av EITCA Certification er innholdsmessig likeverdige med tanke på deres forståelse for universitetsdiplomaet, med denne forskjellen at EITCA Academy-sertifiseringen ikke er et utstedt dokument på nasjonalt nivå, men et internasjonalt og er fokusert på et bestemt felt innen IT, snarere enn på hele fagfeltet. Dette mer spesialiserte fokuset for EITCA Academy-sertifiseringen kan være fordeler også i sammenligning med vitnemålene for en IT-relatert yrkeskarriere. Vanligvis er studietilbud mer definert (f.eks. Datavitenskap, bedriftsøkonomi, økonomi, matematikk, etc.) enn EITCA Academy som omfatter et av de spesifikke feltene innen informasjonsteknologi (f.eks. Informasjonssikkerhet, forretningsinformasjonsteknologi, datamaskingrafikk, etc. .). De første studiene inneholder fra 2 opp til 1500 studietimer referert med 3000 til 60 studiepoeng tilsvarende (et standard studieår består vanligvis av 120 timer). EITCA Academy omfatter et didaktisk program på 1500-150 timer, men referert til fra 180 til 30 studiepoeng (det omfatter 60-10 EITC-kurs, hver tildelt 12 til 3 studiepoeng på grunnlag av innholdssammenligning med referanse til faglige standarder i relevante emner , med en tidsreferanse på 5 timer for hvert EITC-kurs, tilsvarer imidlertid 15 opp til 60 timer i standard akademisk oppførsel på grunn av den individuelle og asynkrone modellen for utdannelsen som er tilstede i EITCA Academy). Dermed kan EITCA Academy sammenlignes med ett studieår på 90. utdanning på høyere utdanning (mastergradsnivå) med hensyn til forståelse og kompleksitet i de formelle attesterte IT-kompetansene. På den annen side korresponderer EITC-sertifiseringene innholdsmessig med de akademiske kursene i høyere utdanning (tildelt 2 til 3 studiepoeng i EUs overføringssystem for akademiske studiepoeng), samt leverandørutstedte IT-produkt- eller teknologisertifiseringer, på grunn av anvendbarhet og praktisk karakter.

Når det gjelder innhold kan EITCA Academy-sertifiseringsprogrammet (tilsvarende 150-180 timer stasjonære klasser, dvs. et standard studieår eller 2 akademiske semestre) sammenlignes med spesialiserte forskerstudier, men likevel med fordelen av EU-sertifiseringsstandarden med sin internasjonale natur og anerkjennelse (EU-baserte sertifikater utstedt i Brussel er høyt anerkjent over hele verden, selv over et formelt nasjonalt system akademiske vitnemål utstedt på ikke-sentrale EU-lokasjoner). Et viktig trekk ved EITC/EITCA-sertifiseringsprogrammene er muligheten for å fullføre bare valgte enkelt EITC-programmer som tilsvarer de enkelte kursene som danner det respektive EITCA Academy (enkelt spesialiserte sertifiserte EITC-kurs med et gjennomsnittlig didaktisk innhold på 15 timer). EITCA- og EITC-kompetansesertifiseringsprogrammene inkluderer programinnhold utformet i bottom-up-tilnærmingen, slik at det ikke kreves noen tidligere IT-kunnskaper for å fullføre dem, til tross for deres avanserte og spesialiserte form. Dette gjør at selv de fleste spesialiserte EITC/EITCA-programmer kan fullføres vellykket av enkeltpersoner uten tidligere IT-ekspertise, samtidig som de også er relevante for IT-fagfolk og eksperter i de tilsvarende domenene.

Oppsummering av EITCA Academy anbefales som et internasjonalt anerkjent profesjonell IT-sertifisering som supplement til nasjonale nivåer på lavere nivå eller videreutdanning (dvs. bachelor- eller mastergrad), som imidlertid kan attestere innehaverens kompetanse i en mer generell eller til og med annen disiplin fra feltet at sertifiseringsinnehaveren søker å satse på for henne eller sin karriere (med den relavante EITCA Academy Certification som dekker nettopp dette feltet). Det er mulig å lykkes med å søke arbeid uten vitnemål med høyere utdanning som har EITCA Academy Certification også fordi det formelt kan bevise på grunnlag av programinnholdet som dekkes av sertifiseringen at fremgangen til de attesterte kompetansene tilsvarer ett års akademiske studier etter utdanning for en mastergrad, men innenfor en internasjonal og IT-bransjeorientert sertifiseringsstandard utviklet og formidlet av European Information Technologies Certification Institute i Brussel, EU. Det skal bemerkes at verdsettelsen av EITCA Academy IT-sertifiseringsstandard mot de nasjonale nivåer på forskningsnivå eller IT-leverandører bransjenivå-sertifiseringer avhenger av arbeidsgiveren og hans/hennes egen tro og meninger, men evaluering av EITC/EITCA-innehaverne karrierer indikerer at denne standarden anerkjenner økende og ikke bare i EU.

Å svare på spørsmålet om EITCA Academy og EITC-sertifiseringer er ECTS-kompatible, er relatert til å svare på spørsmålet om du kan redegjøre for EITCA Academy- eller EITC Certification-programmer til ferdigstillelse av din pågående fremtidige akademiske studier eller videreutdanning innen et formelt system for høyere utdanning.

Svaret er generelt positivt. Hver EITC-sertifisering og EITCA Academy-programmer tildeles et definert antall ECTS-poeng.

EITCI Institute kommuniserer med universitetene i EU under temaet ECTS-systemet (European Credit Transfer and Accumulation System) som tilbyr bilateral godkjenning av innholdet i utdanningsprogrammet (mot relevante EITC/EITCA-sertifiseringsplaner). Med forbehold om disse forslagene blir visse EITC/EITCA Certificateaiton-programmer tildelt av EITCI Institute med ECTS-poeng, noe som gjør det mulig for europeiske studenter blant sertifiseringsinnehavere å ha sin egen læring som de gjennomgikk og viste seg å beherske ved sertifiseringsprosedyre for å bli akseptert for deres akademiske oppførsel. ECTS utgjør en europeisk standard for sammenligning av læringsvolum basert på læringsresultater (i tilfelle EITC/EITCA-sertifisering målt ved eksamensresultatene) og tilhørende arbeidsmengde på høyere utdanning samt yrkesutdanning og opplæringsprogrammer gjennomført over hele EU og samarbeidende ECTS-land.

For den opptjente EITC/EITCA-sertifiseringen tildeles relevante beløp for ECTS-studiepoengene avhengig av det aktuelle programmet (dets kompleksitet, omfattende og tilhørende læringsmengde), og disse studiepoengene kan godtas av en sertifiseringsinnehaverens universitet underlagt en bilateral avtale mellom dette universitetet og EITCI Institute. EITCI-instituttet initierer ECTS bilaterale avtaleundersøkelser med et indikert universitet på grunnlag av søknaden fra sertifiseringsinnehaveren som ønsker å få de opptjente ECTS-poengene utmerket i henne eller hans valgte universitet for pågående eller fremtidig akademisk oppførsel.

Hvis du enten er sertifiseringsinnehaver eller representerer et universitet som er interessert i eller blir spurt av studentene om å godta ECTS-poengene for deres relevante EITC/EITCA-sertifiseringer, vennligst kontakt EITCI Institute og den vil gi alle nødvendige detaljer og dokumenter for å gå videre.

Du trenger ikke å studere på det europeiske universitetet for å forhøre deg om aksept av dine EITC/EITCA-programmer oppnådd ECTS-poeng. Dette vil imidlertid etter skjønn av dekankontoret ved ditt universitet. Hvis du studerer på det europeiske universitetet (ikke nødvendigvis i EU, men også i landet som deltar i ECTS-systemet), er denne beslutningen mer automatisk, men den er fremdeles en uavhengig beslutning fra universitetet ditt i form av en bilateral avtale om å akseptere de relevante EITCA Academy og EITC Certification-programmene som gjelder for tilsvarende akademiske oppførsel ved universitetet.

Det skal antydes at ECTS-aksept som vedtak på universitetsadministrasjonens side om å godta eller avvise ære for fullføring av et visst EITC/EITCA-sertifiseringsprogram i den akademiske gjennomføringen av studiene dine er uavhengig av EITCI Institute, som bare kan rettferdiggjøre relevant antall ECTS-poeng tildelt med sitt gitte sertifiseringsprogram og gjelder et universitet for en bilateral ECTS-avtale (slik utredning kan gjøres av EITCI Institute eller direkte av en sertifikatinnehaver til dekankontoret sammen med de relevante EITC/EITCA-sertifiseringene og deres tillegg - malene til søknadsdokumentene for godkjenning av ECTS-poeng kan lastes ned etter å ha tjent sertifiseringene). Både EITC- og EITCA-sertifiseringer er utstyrt med de detaljerte programtilleggene som tillater riktig vurdering av innholdsmessig ekvivalens med et relevant universitetskurs eller tilsvarende mengde kvalifikasjoner og kompetanse, selv av universitetene i landene som ikke deltar i ECTS-systemet.

Oppsummerende består EITCA Academies av grupper av individuelle EITC-sertifiseringsprogrammer, hver av dem tildeles det definerte antall ECTS-studiepoeng, tildelt sertifiseringsinnehaveren etter å ha oppnådd sertifiseringen. EITC/EITCA percantage-basert karakterskala er også fullt kompatibel med ECTS-karakterskala.

Det europeiske kredittoverførings- og akkumuleringssystemet (ECTS) fungerer som en EU-basert standard for å sammenligne akademisk studieoppnåelse og prestasjoner for studenter ved høyere utdanning i hele EU og andre europeiske land som ønsker å delta i ECTS-standarden. For vellykkede gjennomførte emner tildeles relevante antall ECTS-studiepoeng. ECTS-studiepoengene tjener som en referanse for å sammenligne kompleksiteten av emner i forskjellige høyere utdanningsinstitusjoner og ved avtaler mellom disse institusjonene om å anerkjenne emnene som er fullført i forskjellige institusjoner på grunnlag av ECTS-studiepoeng, som støtter internasjonal utveksling av EU-studenter og studier i utlandet. Det skal bemerkes at mange land har lignende standarder, som lett kan redegjøre for ECTS-studiepoeng i tillegg til en individuell søknad.

Både EITC og EITCA Academy Certification gir formell, internasjonalt anerkjent bekreftelse av individets kompetanse innen spesifikke felt av informasjonsteknologi relatert til anvendt og praktisk når det gjelder arbeidsmarkedsdomener. EITC/EITCA-sertifiseringene utgjør formelle attestdokumenter for IT-kompetanse som enten støtter eller erstatter andre formelle måter å bekrefte kunnskap, ferdigheter og kompetanser tilegnet innen høyere utdanning eller yrkesopplæring (inkludert vitnemål på nasjonalt nivå ved universitetene og skolene). I denne forbindelse er EITC og EITCA Academy Certification ledsaget av et detaljert sertifiseringstillegg som gir en standardisert beskrivelse av innholdet, kompleksiteten og nivået av IT-kompetanser ervervet av sertifiseringsinnehaveren, designet som et hjelpemiddel for å anerkjenne disse kompetansene på profesjonelle felt. av aktiviteter.

EITC og EITCA Academy Certification-program, gjennomført under styring av European Information Technologies Certification Institute (EITCI) i Brussel, gir resultater etter en vellykket gjennomføring av online eksamensprosedyre ved tildeling av relevante EITC/EITCA Akademisertifikater digitalt utstedt i Brussel, EU , sammen med de detaljerte sertifiseringstilskuddene.

Sertifisering er mulig både innenfor det komplette EITCA Academy-programmet i den valgte IT-spesialiseringen (vellykket bestått eksamenene i alle EITC-programmene som er inkludert i det tilsvarende EITCA Academy-programmet resulterer i tildeling av EITCA Academy Certificate og sertifiseringstillegget sammen med alle relevante EITC-sertifikater) , samt innenfor mer spesialiserte enkelt EITC-programmer (enkelteksamen og enkelt EITC-sertifikat utstedt innenfor hvert respektive EITC-program).

EITCA Academy og EITC-sertifiseringsprosedyrer resulterer ikke bare med utstedelse av korrekt sikrede digitale sertifikater (i tilfelle EITCA Academy ledsaget av de detaljerte sertifiseringstilskuddene og alle relevante EITC-sertifikater, og for EITC-sertifikatene som inneholder detaljert beskrivelse av program innenfor selve Certifacate), men også med levering av relevante valideringstjenester. Digitale EITC/EITCA-sertifiseringer bør forstås som deres unike ID-nummer, at når du går inn sammen med sikring av personopplysninger til EITCI Institute-sertifiseringsgodkjenningssystem, tillater det online-bekreftelse av de inneholdte sertifiseringene sammen med detaljer om programomfang utfylt av sertifikatholderen, samt utskrift av tilstrekkelige utskriftsklare sertifikaters versjoner og tillegg. EITC-sertifiseringene (oppnådd enkeltvis eller som en del av EITCA Academy-programmet) er designet med ID som har visuelle koder (QR-koder) som muliggjør automatisk maskingjenkjenning og sertifiseringsverifisering ved hjelp av visuelle merkeskanningsapplikasjoner.

Det er mulig valgfri utstedelse av den sikrede papirformen til EITC/EITCA-sertifikatene sammen med internasjonal levering (papirformular Sertifiseringsutstedelse krever ekstra gebyrer avhengig av antall kopier av fysisk sikrede utstedte sertifikater samt internasjonale leveringstjenester for papiret Sertifikater som sendes fra Brussel til ditt land). Det er også mulig å permamentalt eller midlertidig bruke digitale EITC/EITCA-sertifiseringer (som du kan skrive ut selv om nødvendig i en referanseklar papirform fra den elektroniske tjenesten til EITC/EITCA sertifikater validering).

Så hvordan fortsetter du nå?Det er enkelt også.

EITCA Academy er et online elektronisk IT-sertifiseringsprogram. Du trenger ikke dra noe sted eller sende noe, alle formaliteter oppfylles eksternt. Følg disse trinnene for å registrere deg for sertifiseringen din.

Finn sertifisering

Bla gjennom sertifiseringer tilgjengelig innen ditt interessefelt

Legg til på bestilling

Legg til valgte sertifiseringer til bestillingen din og fortsett til kassen

Meld deg på eller start prøvetiden

Fullstendig avgiftsbetaling for å registrere sertifiseringene dine eller starte en rettssak

TOPP
Chat med support
Chat med support
Spørsmål, tvil, problemer? Vi er her for å hjelpe deg!
Kobler til...
Har du spørsmål? Spør oss!
Har du spørsmål? Spør oss!
:
:
:
Har du spørsmål? Spør oss!
:
:
Chatøkten er avsluttet. Takk skal du ha!
Vennligst ranger støtten du har mottatt.
Flink dårlig