Vilkår og betingelser for EITCA Academy

I. Generelle bestemmelser

§1

Følgende vilkår (heretter kalt T & C) definerer de formelle reglene for organisering av EITCA Academy - en implementering av European Information Technologies Certification EITC og European Information Technologies Certification Academy EITCA-programmer, heretter kalt EITC/EITCA-programmer, henholdsvis - inkludert detaljerte vilkår og betingelser for deltakelse, betaling og rettighetene og forpliktelsene til deltakeren i EITC/EITCA Academy Certification-programmet (heretter kalt deltakeren).

II. Organisering av EITCA Academy

§2

EITCA Academy er organisert og implementert av European Information Technologies Certification Institute (EITCI Institute), som opererer under juridisk form av en nonprofit ASBL (Association Sans But Lucratif, dvs. Association Without Profit Purpose) forening registrert i Belgia. EITCI Institute ble opprettet i 2008 i samsvar med bestemmelsene i tittelen III i belgisk lov, som gir juridisk personlighet til ideelle organisasjoner og etableringer av offentlig nytte. Instituttet har sitt hovedkontor i Belgia, Avenue des Saisons 100-102, 1050 Brussel. EITCA Academy implementeres i samsvar med metodologiske, tekniske og programretningslinjer fra EITCI Institute, som også fungerer som et sertifiseringsorgan for EITC/EITCA-programmene innen EITCA Academy.

§3

Det organisatoriske tilsynet med implementeringen av EITCA Academy utøves av direktøren for EITCA Academy.

§4

EITCI Institute er ansvarlig for implementering av didaktiske og eksamensprosesser i samsvar med sertifiseringsrammer, driver EITCA Academy Secretary Office og administrerer e-læring og fjernundersøkelser IT-systemer. EITCA Academy Secretary Office overvåkes direkte av direktøren for EITCA Academy. Alle regionale og nasjonale utgaver av EITCA Academy overvåkes også av direktøren for EITCA Academy.

§5

1. Det materielle tilsynet med gjennomføringen av EITCA Academy utøves av det relevante EITCI-instituttets didaktiske team og partnere (inkludert medlemmene av EITCI Institute, samt ekspert eller didaktisk personell fra partnerskapsselskaper og universiteter) som har forvaring over individuelle programmer områder.
2. Eksternt tilsyn med implementeringskvaliteten til EITCA Academy og dets overholdelse av EITC/EITCA-programmene utøves av EITCI Instituttets programkomité, som definerer og godkjenner programmet og det materielle innholdet i EITC/EITCA-sertifiseringen, samt retningslinjene for læreplanene og eksamenene.

III. Pedagogisk prosess

§6

EITCA Academy gjennomføres i form av ikke-stasjonær, fjerndidaktisk og eksamensprosess innenfor de dedikerte e-lærings- og sertifiseringsplattformene, i samsvar med retningslinjene til EITC/EITCA-programmet. Både den didaktiske prosessen og undersøkelsene gjennomføres fullt ut online via Internett.

§7

EITCA Academy åpner for deltakelse i både individuelle EITC-sertifiseringsprogrammer (heretter kalt EITC-programmene), så vel som i sammensatte EITC-sertifiseringsprogrammer fra EITCA Academies, som består av forhåndsdefinerte aktuelle relevante sett av EITC-programmene som dekker omfanget av et bestemt EITCA Akademiprogram.

§8

Den detaljerte informasjonen og læreplanen, innholdsomfangene til EITC og EITCA Academy Programs er publisert på nettstedene til EITCI Institute og EITCA Academy og kan bli endret for å gjenspeile kontinuerlige forbedringer i utdanningskvaliteten og gi aktuelle justeringer av endringene av retningslinjene for EITC/EITCA-programmet introdusert av EITCI Institute som et resultat av kontinuerlig utvikling av informasjonsteknologi og tilsvarende sertifiseringsplaner.

§9

Den didaktiske prosessen utføres online på e-læringsplattformen, som en asynkron prosedyre tilpasset hver deltaker, som muliggjør registrering når som helst i kalenderåret, og en personlig, fleksibel planlegging av læring tilpasset deltakerens krav og evner.

§10

Den didaktiske prosessen i hvert av EITC-programmene gjennomføres i form av online forelesninger, øvelser og laboratorietimer innenfor det omfanget som er definert i programmets læreplan.

§11

Som en del av EITCA Academy didaktiske prosess, har deltakeren tilgang til online didaktiske konsultasjoner innenfor rammen av læreplanen. Konsultasjonene implementeres eksternt av relevante eksperter og lærere.

§12

1. Gjennomføringen av hvert av EITC-programmene er betinget av at den avsluttende eksamen lykkes på et minimumsnivå som er spesifisert til 60% i samsvar med EITC-programmet og retningslinjene til EITCI Institute. Slutteksamen for hvert av EITC-programmene har en form for en fjernt tatt flervalgs-test, gjennomført fullt ut på nettet i sertifiseringsplattformen.
2. Gjennomføring av EITCA Academy Program er betinget av å fullføre alle EITC-programmene som utgjør det relevante EITCA Academy.

§13

Omfanget av kunnskap og kompetanse som kreves for å bestå den avsluttende eksamen for hvert av EITC-programmene tilsvarer det materielle innholdet i den tilsvarende læreplanen og er definert av det didaktiske teamet som har forvaring over et bestemt EITC-program, i samsvar med EITCI-instituttets programretningslinjer. og i samråd med direktøren for EITCA Academy.

§14

1. I tilfelle svikt i å oppnå en minimum bestått terskel for en bestemt EITC-program avsluttende eksamen, kan deltakeren ta omprøving av den mislykkede eksamenen gratis.
2. Hvis det andre forsøket på å bestå en avsluttende eksamen også resulterer i en fiasko, kan deltakeren foreta de påfølgende forsøk etter skjønn av et individuelt vedtak fra direktøren for EITCA Academy. EITCI Institute forbeholder seg retten til å belaste deltakeren for hver ekstra tilnærming til eksamen (utover det andre forsøket) i samsvar med gjeldende regler, men i tilfelle av positiv beslutning fra direktøren for EITCA Academy er det mulig å løslate deltakeren fra tilleggskostnader for tilnærming til overflødig eksamen.
3. Deltakerne har også rett til en enkelt gratis tilleggskorrigerende tilnærming til EITC-programets avsluttende eksamen hvis de ikke er fornøyd med oppnådd poengsum, forutsatt at eksamen allerede er bestått i første forsøk. I slike tilfeller tas det høyeste av begge resultatene med i betraktningen.

§15

Etter å ha fullført EITC-programmet eller EITCA Academy (avhengig av deltakelsesvarianten) og oppfylt de formelle kravene til EITC/EITCA-programmets gjennomføring, skaffer deltakeren følgende dokumenter:
- EITC-sertifikat i tilfelle deltakeren bare var registrert i tilsvarende EITC-program, digitalt utstedt av EITCI-instituttet i Brussel (sammen med tilleggsdokumentasjon).
- EITCA-sertifikat sammen med alle inkluderte EITC-sertifikater i tilfelle deltakeren ble registrert i EITCA Academy-programmet, digitalt utstedt av EITCI Institute i Brussel (sammen med tilleggsdokumentasjon).
Online validering og verifisering av utstedte EITC/EITCA-sertifikater er referert til i §27.

IV. Innmeldings- og betalingsregler

§16

Påmelding til EITCA Academy-deltakelse gjennomføres kontinuerlig. På grunn av den asynkrone og personlige karakteren av brukte e-læringsplattformer, kan påmelding til programmene gjøres når som helst på kalenderåret.

§17

1. Påmelding til EITC/EITCA Academy Certification Programs gjennomføres ved å utføre en elektronisk registrering på EITCA Academy nettsted og avregne betaling av deltakeravgiften for de valgte EITC eller EITCA Academy Programs.
2. De resterende deltakerens personlige data, inkludert identifikasjon, adresse og faktureringsdata, som kreves for sertifiseringsprosessen, må oppgis på et senere tidspunkt for å fullføre påmeldingen (under regulering av gebyrbetalinger).
3. Under både registreringen nevnt i nr. 1, så vel som ferdigstillelse av påmelding med sertifiseringsprogrambestilling som nevnt i punkt 2, skal deltakeren fremlegge sine sanne personlige og faktureringsdata.

§18

Gebyrene for deltakelse i EITC/EITCA-programmene blir publisert på EITCA Academy-nettsteder.

§19

1. Følgende betalingsmetoder for gebyr aksepteres:
a) Online betaling, gjennom samarbeidende leverandører av online betalingstjenester (inkludert kreditt-/debetkort, e-lommebøker og andre utvalgte globale og lokale elektroniske betalingsmetoder, avhengig av gjeldende tilgjengelighet av leverandør og region).
b) Bankoverføring til bankkontoen til EITCI Institute, som publisert på EITCA Academy nettsteder.
2. I tilfellet nevnt i punkt 1, punkt a), kan betalingen gjøres opp direkte etter eller med registreringen gjennom en av de tilgjengelige metodene. Betalinger i dette tilfellet avsluttes vanligvis i løpet av få sekunder fra de startet.
3. I tilfellet nevnt i nr. 1 bokstav b), betraktes betalingen som avviklet etter at midlene er mottatt på EITCI-instituttets bankkonto. For korrekt identifikasjon av betalingen er det viktig å oppgi både fullstendig navn på deltakeren og koden til de valgte EITC/EITCA-programmene i overføringstittelen, i henhold til de sendte instruksjonene.
4. EITCI Institute forbeholder seg retten til å gjøre andre betalingsmetoder tilgjengelig i tillegg til de som er nevnt i punkt 1.
5. Informasjon om alle tilgjengelige betalingsmåter som for tiden er publisert på EITCA Academy nettsteder.
6. De detaljerte vilkårene for bruk av betalingsmetoder levert av eksterne leverandører er spesifisert i respektive vilkår og betingelser gitt av disse leverandørene. Koblinger til disse vilkårene og betingelsene er å finne på EITCA Academy nettsted. Å bruke disse betalingsformene utgjør aksept av betingelsene og betingelsene som er nevnt over. EITCI Institute er ikke ansvarlig for utførelse av betalingsprosessen av eksterne leverandører.

§20

1. Avregning av betalingen tilsvarer inngåelse av en avtale i elektronisk form mellom deltakeren og EITCI-instituttet for levering av utvalgte sertifiseringstjenester/-tjenester (heretter kalt deltakeravtalen) i samsvar med beskrivelsen av tjenestene som tilbys på EITCA Academy nettsteder og bestemmelsene i denne T & C, og innebærer å få EITCA Academy deltaker status.
2. I tilfelle at betalingen ikke blir gjort opp av deltakeren selv, eller deltakeren er fritatt for deltakelsesgebyrene, blir deltakeravtalen inngått i elektronisk form i det øyeblikket deltakeren bestiller relevante sertifiseringsprogrammer med avgifter frafalt.
3. Inngåelse av deltakeravtalen kan også skje på annen måte (inkludert skriveskjema), hvis en slik mulighet er gitt av EITCI Institute, eller etter avtale med partene.
4. EITCI Institute gir i henhold til sin policy tilskudd som gis i full avgiftsfritak innenfor EITC/EITCA-sertifiseringsprogrammene til funksjonshemmede, ungdom på grunnskolen og personer med lav sosioøkonomisk status i antall lavutviklede land (inkludert Syria , Palestinske territoriet, Haiti, Yemen, Gambia, Malawi, Burundi, Kongo, Uganda, Etiopia, Tanzania, Mosambik). I tillegg kan EITCI Institute tilby reklamertilskudd til enten EITC- eller EITCA Academy-sertifiseringer gitt i delvis avgiftsreduksjon. I det tidligere tilfellet utføres kvalifisering for subsidierte gebyrfritak etter en erklæring om deltakerstatus som kan følges av en bekreftelse av bevisende dokumentasjon fra EITCI Institute. I sistnevnte tilfelle fremmes de subsidierte delavgiftsreduksjonene ved formidling av EITCI-tilskudds-e-koder som gir rett til relevant avgiftsreduksjon ved EITC/EITCA-sertifiseringsordreutsjekkingen som er gyldig for alle deltakere over hele verden. Tilveiebringelse av subsidier fra EITCI Institute gitt i tilsvarende sertifiseringsavgiftsreduksjon er utelukkende etter EITCI Institute skjønn og er begrenset av dets operasjonelle kapasitet. EITCI Institute forbeholder seg retten til å begrense eller innstille subsidiert sertifiseringsimplementering.

§21

1. Full tilgang til de kjøpte EITCA-akademiene/EITC-kursene på e-læringsplattformen aktiveres etter at betalingen er avgjort (etter inngåelsen av deltakeravtalen).
2. Den første hendelsen med å logge inn av deltakeren til det bestilte EITCA Academy/EITC-programmet på e-læringsplattformen, anses som en påbegynnelse av den faktiske tilbudet av tjenesten.

§22

Hvis kjøperen og deltakeren er forskjellige parter, eller kjøperen er et selskap eller en institusjon, bør tilstrekkelige kjøperdata for fakturaen fremskaffes i faktureringsinformasjonsdelen i bestillingsformidlingsskjemaet.

V. Rettigheter og plikter fra deltakeren og regler for deltakelse

§23

Deltakeren har rett til:
1. Få tilgang til de kjøpte EITC/EITCA-sertifiseringsprogrammene på e-læringsplattformene til EITCA Academy.
2. Få tilgang til relevant sertifiseringsplan som er beskrevet i programmet og delta i de avsluttende eksamenene.
3. Bruk tredjeparts programvare som er angitt for valgfrie øvelser (laboratorier) og hands-ons, i omfanget som er definert av relevante læreplaner. Alle EITC-sertifiseringsprogrammer er definert i læreplanene sine for å sikre at det er tilgang til den eksterne programvaren som muliggjør valgfri praksis knyttet til sertifiseringsprogrammet. Denne tilgangen innebærer enten betalt av deltakeren eller gratis, men tidsbegrensede prøveversjoner av kommersiell programvare eller tidsbegrenset gratis programvare med åpen kildekode. Bruk av ekstern programvare er ikke nødvendig for å fullføre noen av de relevante EITC-sertifiseringsprogrammene. Alle EITCA Academy-substituentene EITC-sertifiseringsprogrammer er ment å være fullført basert på omfanget av kunnskapen som er definert i den aktuelle læreplanen og referert i de didaktiske materialene. Den eksterne programvarens rolle er bare i valgfri utvikling av deltakerens praksis som kan oppnås ved bruk av betalte kommersielle versjoner eller tidsbegrensede prøveversjoner av den tilsvarende programvaren eller i relevante tilfeller også ved å bruke gratis programvare med åpen kildekode . Deltakeren kan velge å i tillegg utvikle egen praksis ved hjelp av relevant ekstern programvare med tilsvarende EITC-sertifiseringsprograms øvelser (laboratorier) som refererer til programtimer som er mulig å imøtekomme under bruk av enten betalte kommersielle eller tidsbegrensede prøveversjoner av programvaren eller i relevante tilfeller av gratis programvare med åpen kildekode, men dette strekker seg utover den implementerte sertifiseringsprosedyren.
4. Bruk online konsultasjoner angående læreplanen for de påmeldte kursene som tilbys av eksperten og didaktiske team som har forvaring over de aktuelle programmene.
5. Motta dokumentene nevnt i §15 etter vellykket gjennomføring av de påmeldte EITC/EITCA-sertifiseringsprogrammene og oppfyllelse av formelle vilkår som er angitt i denne vilkårene.
6. Delta i spesielle initiativer for medfinansiering og subsidier, kampanjer og konkurranser beregnet på deltakerne i EITC-sertifiseringer og deltakere i EITCA Academy Programs.

§24

Deltakeren er forpliktet til å:
1. Løs fjerneksamenene for alle påmeldte sertifiseringsprogrammer av seg selv, med forbehold om straff som er nevnt i §31.
2. Overhold andre bestemmelser i denne vilkårene og betingelsene.

§25

1. Deltakeren samtykker i å behandle personopplysningene sine av EITCI Institute, dvs. sertifiseringsmyndigheten/Certyfying Organ (European Information Technologies Certification Institute EITCI ASBL registrert i Brussel, Belgia) med tanke på tjenesteyting, samt dele disse dataene med partnere som er involvert i implementering av EITCA Academy, innenfor rammen som er nødvendig for implementering av EITCA Academy organisasjons-, utdannings- og sertifiseringsprosesser.
2. Personopplysningene nevnt i nr. 1 er beskyttet og behandlet i samsvar med høye sikkerhetsstandarder og i samsvar med gjeldende lover og forskrifter, spesielt med den generelle databeskyttelsesforordningen, dvs. forordning (EU) 2016/679 og tilsvarende rettsakter fra Europaparlamentet og Rådet om beskyttelse av enkeltpersoner med hensyn til behandling av personopplysninger og om fri bevegelse av slike data. Alle deltakere og alle andre individer hvis personopplysninger blir behandlet av EITCI Institute har rett til å kreve endring av dataene sine i henhold til den faktiske formen deres, samt slette dataene og slutte i behandlingen av dem. I det siste tilfellet for EITCI-utstedte sertifiseringsinnehavere vil et krav om sletting av personopplysninger ha en konsekvens av kansellering av de utstedte sertifiseringene.
3. Den detaljerte informasjonen om behandling av personopplysninger og personvernproblemer på EITCI Institutes nettsteder, finner du i personvernpolicyene som er publisert på de respektive nettstedene.

§26

1. Deltakeren erkjenner at alt didaktisk materiale som er gjort tilgjengelig for dem som del av deltakelse på EITCA Academy, utelukkende er en åndsverk fra EITCI Institute eller andre relevante enheter, og er underlagt rettslig beskyttelse i samsvar med gjeldende forskrifter (inkludert immaterielle rettigheter) rettsakter og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/29/EF om harmonisering av visse aspekter av copyright og relaterte rettigheter i informasjonssamfunnet). Deltakeren har rett til å bruke materialene som er gjort tilgjengelig for ham og deres innhold (inkludert spesielt didaktisk materiale, dataprogramvare og eksamensinnhold) utelukkende med det formål å selvstudere, og skal ikke gjøre det tilgjengelig for tredjepart uten eksplisitt samtykke fra EITCI Institute eller de respektive opphavsrettsinnehaverne.
2. I tilfelle brudd på bestemmelsene nevnt i nr. 1, kan EITCI Institute eller de respektive rettighetshaverne kreve erstatning fra deltakeren for materielle eller ikke-materielle skader forårsaket av denne overtredelsen.

§27

1. Innledning av sertifiseringsprosedyren og innhenting av sertifikat (er) nevnt i §15, nr. 2, er betinget av innlevering av et samtykke til sertifiseringsvilkårene og betingelsene til EITCI-instituttet (heretter kalt sertifiseringsavtalen). Vilkårene for sertifiseringsavtalen er tilgjengelige på https://eitci.org/eitci-certification-agreement.
2. Sertifiseringsavtalen skal signeres av deltakeren elektronisk eller skriftlig. I så fall skal en skannekopi sendes via e-post til EITCA Academy Secretary Secretary. I tilfelle EITCI Institute ikke er i stand til å verifisere deltakerens identitet på grunnlag av gitt gebyrbetaling, kan EITCI Institute kreve en kopi av deltakerens identitetsdokument (nasjonal ID, pass eller annet identitetsdokument som spesifisert i sertifiseringsavtalen) for å tillate bekreftelse av deltakerens identitet og ektheten til dataene gitt i sertifiseringsavtalen.
3. Sending av dokumentene nevnt i nr. 2 bør skje umiddelbart etter mottak av forespørsel fra EITCI Institute om deltakerens identitetsbekreftelse. EITCI Institute forbeholder seg retten til ikke å utstede sine sertifiseringer eller kansellere noen sertifiseringer som allerede er utstedt nevnt i §15 i tilfeller av ikke å kunne verifisere identiteten til deltakeren eller finne at deltakerens presenterte identitet er kontrafaktisk. I slike tilfeller har ikke deltakeren krav på refusjon av hele eller deler av deltakeravgiften.
4. I tilfelle hvor alle nødvendige eksamener er bestått av deltakeren, lyktes de imidlertid ikke å levere dokumentene nevnt i paragraf 2 før 30 dager fra slutten av den regulerte maksimale periode for deltakelse fullført som omhandlet i §28, og hvis Det kan ikke gjøres noe oppgjør med deltakeren angående leveringsdato for disse dokumentene, forbeholder EITCI Institute retten til å anse sine forpliktelser i henhold til deltakeravtalen som fullført, mens de frafaller en forpliktelse til å utstede sertifikatet nevnt i §15, punkt 2. I et slikt tilfelle har deltakeren ikke krav på refusjon av hele eller deler av deltakeravgiftene.

§28

1. Regulert maksimal fullføringsperiode (maksimal varighet av deltakelsen) er 12 måneder for hele EITCA Academy og 3 måneder for hvert individuelt EITC-program (for deltakelse uten akademi), regnet fra deltakelsesavtalens øyeblikk og til den vellykkede bestått av alle obligatoriske eksamener.
2. På begrunnet anmodning fra deltakeren kan varigheten som er angitt i nr. 1 forlenges i samråd med direktøren for EITCA Academy. EITCI Institute kan etter eget skjønn forlenge de angitte vilkårene ovenfor på ubestemt tid ved sitt uavhengige vedtak.
3. Hvis deltakeren overskrider varigheten som er spesifisert i punkt 1, og det ikke kan avtales enighet om forlengelse av denne varigheten, forbeholder EITCI Institute retten til å si opp deltakeravtalen. I et slikt tilfelle har deltakeren ikke krav på refusjon av hele eller deler av deltakeravgiftene.

§29

1. Ved å utvide bestemmelsene i forbrukerbeskyttelsesforskrifter (implementere direktivet 2011/83/EU av Europaparlamentet og Rådet for forbrukerrettigheter), deltakeren som er en forbruker (ikke relevant for selskaper/institusjoner så vel som personer som er engasjert i økonomiske aktiviteter som har gjort kjøpet under disse aktivitetene) har rett til å kansellere en ekstern inngått deltakeravtale uten å oppgi noen grunn innen 30 dager etter inngåelse av deltakeravtalen, og mottar full refusjon. Avbestilling skal ha en form for en skriftlig uttalelse (med henvisning til det respektive rettslige grunnlaget), som er sendt som en kopi til EITCA Academy Secretary Office.
2. Avbestillingsretten frafalles dersom den faktiske sertifiseringen nevnt i §15 er utstedt for deltakeren før utløpet av den 30 dagers periode som er nevnt i nr. 1.

VI. Endelige bestemmelser

§30

EITCI Institute kan ikke holdes ansvarlig for noen vanskeligheter i gjennomføringen av EITC-sertifiserings- og EITCA Academy-programmene på grunn av noen grunner utenfor kontrollen av EITCI Institute (inkludert faktorer som følger av deltakernes og tredjeparts handlinger eller force majeure).

§31

1. I unntakstilfeller, i tilfelle alvorlig brudd på bestemmelsene i denne vilkårene fra deltakeren, særlig når det blir funnet at deltakeren ikke hadde løst den endelige undersøkelsen av seg selv, eller i tilfelle forsømmelse av bestemmelsene i disse vilkårene og betingelsene fra deltakeren som resulterer i manglende evne til å oppfylle EITCI-instituttets forpliktelser i henhold til deltakelsesavtalen, forbeholder EITCI instituttet seg retten til å kansellere deltakeravtalen med umiddelbar oppsigelse av tjenesten. I slike tilfeller har ikke deltakeren krav på refusjon av hele eller deler av deltakeravgiften.
2. I tillegg, når det konstateres at deltakeren ikke selv løste slutteksamen (e), vurderes dette faktum av sertifiseringsmyndigheten/sertifiseringsorganet, som kan bestemme å utelukke deltakeren permanent fra muligheten til å delta i noen av sine akkrediterte sertifiseringsprogrammer i fremtiden, så vel som for å kansellere eventuelle sertifikater som tidligere er utstedt til deltakeren. I slike tilfeller har deltakeren heller ikke krav på refusjon av hele eller deler av deltakeravgiftene.

§32

Deltakelsesavtalen anses å være oppnådd etter å ha utstedt dokumentene nevnt i §15 til deltakeren, eller etter opphør av deltakelsesavtalen, underlagt bestemmelsene i denne vilkårene eller etter gjensidig samtykke fra partene. Deltakeren er imidlertid pålagt å overholde alle forpliktelsene i disse vilkårene og sertifiseringsavtalen mens han holder sitt EITCI-institutt utstedt sertifisering som gyldig.

§33

1. Disse vilkårene samt spørsmål som ikke dekkes av disse vilkårene vedrørende levering av tjenester fra EITCI Institute er underlagt belgisk lov og skal være underlagt den belgiske domstolens enekompetanse.
2. Partene skal bestrebe seg på å avgjøre tvister om deltakelse i EITCA-akademiet og overholdelse av bestemmelsene i denne vilkårene, i tråd med gjensidig avtale. I mangel av et minnelig forlik skal den territoriale jurisdiksjonen til rettsmyndighetene som er passende for hovedkvarteret til EITCI Institute antas.

§34

Disse vilkårene gjelder fra 1. juli 2014 og kan være gjenstand for oppdateringer og endringer, spesielt for å forbedre kvaliteten på tilbudte tjenester.